Миколай Степанович Корольчук
Миколай Степанович Корольчук
Киівський національний-торговельно економічний університет
Verified email at knteu.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах
МС Корольчук, ВМ Крайнюк
К.: Ніка-центр 580, 481-486, 2006
3942006
Психофізіологія діяльності
МС Корольчук
К.: Ніка-центр, 2004
2412004
Теорія і практика професійного психологічного відбору: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
МС Корольчук, ВМ Крайнюк
К.: Ніка-центр, 7, 2006
1902006
Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров’я
МС Корольчук, ВМ Крайнюк, АФ Косенко, ТІ Кочергіна
К.: Фірма «Інкос 272, 2002
1052002
Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/За заг. ред. МС Корольчука
МС Корольчук, ВІ Осьодло
К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004
702004
Актуальні проблеми психофізіології військової діяльності
МС Корольчук
К.: КВГІ 164, 1996
491996
Психодіагностика
МС Корольчук, ВІ Осьодло
К.: Ельга, 2004
422004
Психофізіологія працездатності корабельних спеціалістів в екстремальних умовах: Дис... док. психол. наук.: 19.00. 02
МС Корольчук
ГС Костюка АПН України, 1996
361996
АДАПТАЦІЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В СИСТЕМІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДОГО СПЕЦІАЛІСТА
МС Корольчук
ББК 88.5 я43+ 60.5 я43 А43, 78, 2017
302017
Психофізіологія діяльності: Підручник для студентів вищ. навч. закладів
МС Корольчук
К.: Ельга, 0
27
Психологія: схеми, опорні конспекти, методики: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/За заг. ред. МС Корольчука
МС Корольчук, ВМ Крайник, ВМ Марченко
К.: Ельга: Нікацентр, 2005
252005
Соцiально-психологiчне забезпечення дiяльностi в звичайних та екстремальних умовах
МС Корольчук, ВМ Крайнюк
222006
Історія психології: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
МС Корольчук, ПП Криворучко
К.: Ельга, Ніка Центр, 2004
202004
Психологія: схеми, опорні конспекти, методики
МС Корольчук, ВМ Крайнюк, ВМ Марченко
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів/МС Корольчук, ВМ Крайнюк, ВМ Марченко, 2005
172005
Шляхи та заходи психофізіологічного забезпечення професійної діяльності
МС Корольчук
Матеріали Республіканської конференції УВС МВС України.–К, 64-67, 1995
151995
Соціально-психологічне забезпечення професійної діяльності в звичайних та екстремальних умовах
МС Корольчук, ВМ Крайнюк
К.: Ніка-Центр, 2006
132006
Психофiзiологiя дiяльностi
МС Корольчук
Київ: Ельга, Нiка-центр, 400, 2004
132004
Практикум з психофізіології військової діяльності
МС Корольчук
К.: КВГІ, 1997
111997
Психологія сімейних взаємин
МС Корольчук
К.: Ніка-центр, 2010
102010
Психофiзiологiя діяльності: пiдручник
МС Корольчук
К.: Ельга, 2004
102004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20