ВІКТОРІЯ ЧУБЕНКО
ВІКТОРІЯ ЧУБЕНКО
ДВНЗ "Криворізький національний університет", факультет рудопідготовки та обробки металів, доцент
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The increase in efficiency of strips production process in foundry and rolling mill stand.
N Berezhnoy, V Chubenko, A Khinotskaya, V Chubenko
Metallurgical & Mining Industry, 2015
32015
Дослідження ефективності суспензійної розливки рідкої сталі у ливарно-прокатні кліті для виготовлення тонких смуг
ВА Чубенко, ВА Чубенко, АА Хіноцька, АА Хиноцкая, В Чубенко
ДВНЗ" Криворізький національний університет", 2016
12016
Исследование очага деформации при продольном прокатывании с точки зрения реологической концепции
НН Бережной, ВА Чубенко, АА Хиноцкая, СО Мацишин
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 31-35, 2015
12015
Реологічні властивості потоку металу в осередку деформації при поздовжньому прокатуванні
ММ Бережний, АА Хіноцька, ВА Чубенко
Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у …, 2013
12013
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ ОБ'ЄМУ ОСЕРЕДКУ ДЕФОРМАЦІЇ ПРИ ПОЗДОВЖНЬОМУ ПРОКАТУВАННІ
ММ Бережний, ВА Чубенко, АА Хіноцька, А Шепель
Journal of Mechanical Engineering NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 112-115, 2011
12011
ГЕОМЕТРІЯ ОСЕРЕДКУ ДЕФОРМАЦІЇ ПРИ ПОВЗДОВЖНЬОМУ ПРОКАТУВАННІ
ММ Бережний, ВА Чубенко, АА Хіноцька, І Прокопенко
12011
Підвищення ефективності вібраційного різання важкооброблюваних матеріалів лезовим інструментом
ВА Чубенко
ВА Губенко, 2006
12006
Технологія виготовлення надпровідного матеріалу обробкою металів тиском
ВА Чубенко, ВА Чубенко, АА Хіноцька, АА Хиноцкая
ДВНЗ" Криворізький національний університет", 2019
2019
Вплив швидкості деформації на зміну напруження при поздовжньому прокатуванні
ВА Чубенко, АА Хіноцька
Гірничий вісник, 42-46, 2019
2019
Суттєві помилки в ДБН В. 2.6-161: 2017" Дерев'яні конструкції. Основні положення" та їх можливі наслідки
СІ Сахно, СИ Сахно, ЛО Янова, ЛА Янова, ОВ Пищикова, ...
ДВНЗ" Криворізький національний університет", 2019
2019
Витрати енергії на прокатування та шляхи їх зменшення
ВА Чубенко, АА Хіноцька
2019
Підвищення ефективності прокатного виробництва за рахунок збільшення продуктивності процесу
ВА Чубенко, АА Хіноцька
2019
Поняття високотехнологічної та наукоємної продукції як об’єктів правовідносин державного стимулювання розвитку та поставки
ВА Чубенко
Право та інноваційне суспільство, 18-25, 2018
2018
Підвищення ефективності процесів суміщення лиття-прокатування за рахунок збільшення швидкості кристалізації металу в машині безперервного лиття заготовок
ВА Чубенко, ВА Чубенко, АА Хіноцька, АА Хиноцкая
ДВНЗ" Криворізький національний університет", 2018
2018
Державне замовлення як засіб державного регулювання виробництва та постачання високотехнологічної продукції
ВА Чубенко
Право та інновації, 57-63, 2018
2018
Дослідження швидкісних умов поздовжнього прокатування в об'ємі осередку деформації
ВА Чубенко, АА Хіноцька
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Вплив ступеню деформації при холодном прокатуванні на структурні перетворення в сталях
ВА Чубенко, АА Хіноцька
2018
Динамічна корекція розрідження пульпи та завантаження кульового млина при зміні крупності руди
ВО Кондратець, АМ Мацуй
Вісник Криворізького національного університету, 189-195, 2017
2017
Влияние термомеханических режимов прокатывания на предел текучести стали
ВА Чубенко, АА Хиноцкая
НТУ" ХПИ", 2017
2017
Дослідження об'єму осередку деформації та часу перебування металу в ньому при валковій розливці сталі для виготовлення тонких смуг
ВА Чубенко, ХА Анатоліївна, ЧВ Андрійович
Вісник Криворізького національного університету, 185 - 189, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20