Тетяна Ляшенко
Тетяна Ляшенко
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України
Підтверджена електронна адреса в ipiend.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціальне партнерство як фактор політичної та соціальної стабільності в Україні
ТМ Ляшенко
Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції …, 1998
491998
Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні: політологічний контекст: Метод. розроб. для магістрів юридичного факультету КУТЕПу
ФМ Рудич, РВ Балабан, ЮС Ганжуров
К.: Либідь, 2008
242008
Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденція розвитку
FM Rudich
Парламентське видавництво, 2006
232006
Соціальне партнерство: шлях до ринкової держави
Т Ляшенко
Юридичний вісник, 6-12, 1999
171999
Трансформація політичних систем в країнах Центральної Азії: національний та регіональний аспекти
ТМ Ляшенко
ІПіЕНД ім. ІФ Кураса НАН України, 2011
102011
Полiтична система та iнститути громадянського суспiльства в сучаснiй Українi та iн
ФМ Рудич, РВ Балабан, ЮС Ганжуров
62008
Політичні режими країн Центральної Азії: нестійка рівновага
ТМ Ляшенко
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2011
42011
Формування політичних інститутів в країнах Центральної Азії в умовах незалежності
ТМ Ляшенко
Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2009
42009
Гражданское общество в современной Украине: специфика становления, тенденции развития
ФМ Рудич
Киев: ПАРЛ. изд-во, 2006
42006
Громадянське суспiльство в сучаснiй Українi: специфiка становлення, тенденцiї розвитку
ФМ Рудич, РВ Балабан, ЮС Ганжуров
Iнститут полiтичних i етнонацiональних дослiджень НАН України, 412, 2006
42006
Соцiальне партнерство як фактор полiтичної та соцiальної стабiльностi в Українi
ТМ Ляшенко
41998
Перспективи впровадження механізмів соціального партнерства: парадигма побудови сучасної соціальної держави. С.
Т Ляшенко, О Майборода, Г Зеленько
Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси / За ред. О.О …, 2018
22018
Національна ідея в країнах Центральної Азії: особливості формування
Т Ляшенко
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2010
22010
Передумови становлення політичного класу в сучасній Україні/Політичний клас у сучасній Україні: специфіка формування, тенденції розвитку/За заг. ред.. ФМ Рудича/Ф. Рудич
ФМ Рудич
К.: Парламентське вид-во, 2010
22010
Об’єктивні і суб’єктивні чинники політичного транзиту в сучасній Україні в працях українських вчених
Т Ляшенко
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2017
12017
Дослідження суспільно-політичного транзиту України вітчизняними вченими
T Lyashenko
Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 46-57, 2016
12016
Перспективи русского мира в країнах Центральної Азії на сучасному етапі
ТМ Ляшенко
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2015
12015
Соціальна складова економічних реформ
Т Ляшенко
Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2005
12005
Соціально-економічні моделі: варіанти подолання світової кризи. Світовий досвід та українські реалії
Т Ляшенко
Politicus, 73-79, 2020
2020
Фактор впливу «русского мира» на формування політичної ідентичності громадян Центральної Азії
Т Ляшенко
Засади зовнішньої політики пострадянських країн у 1991-2005 рр …, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20