: , ,  / Computer Modeling: Analysis, Control
: , , / Computer Modeling: Analysis, Control
- / Ukrainian State University of
ϳ udhtu.edu.ua -
г
About procedural generation of the content and its use at the creation of computer games
GN Kodola, OR Denysiuk, MA Khrebet
' : , , , 12-17, 2018
22018
, , , , ...
' : , , , 25-30, 2017
22017
, , ,
' : , , , 63-67, 2017
22017
, , ,
' : , , , 65-71, 2017
12017
,
' : , , , 19-24, 2017
12017
ֲ ϲ ֲ Ҳ
,
ÌÎÄÅËÞÂÀÍÍß: ÀÍÀ˲Ç, ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß, ÎÏÒÈ̲ÇÀÖ²ß, 91, 2019
2019
ϒ ò : в
,
ÌÎÄÅËÞÂÀÍÍß: ÀÍÀ˲Ç, ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß, ÎÏÒÈ̲ÇÀÖ²ß, 74, 2019
2019
- 350
, , ,
ÌÎÄÅËÞÂÀÍÍß: ÀÍÀ˲Ç, ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß, ÎÏÒÈ̲ÇÀÖ²ß, 83, 2019
2019
,
ÌÎÄÅËÞÂÀÍÍß: ÀÍÀ˲Ç, ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß, ÎÏÒÈ̲ÇÀÖ²ß, 58, 2019
2019
˲ ª ̲Ͳ W- CMF DRUPAL
I -,
ÌÎÄÅËÞÂÀÍÍß: ÀÍÀ˲Ç, ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß, ÎÏÒÈ̲ÇÀÖ²ß, 103, 2019
2019
Ͳ ֲ Բ ϲ ˲ ϲ ˲ -
,
: , , , 44, 2018
2018
, ,
' : , , , 82-91, 2018
2018
̲ Բ ² ò
, º
: , , , 26, 2018
2018
-ò : ˲ Բ
I , ,
: , , , 8, 2018
2018
' : , , , 26-34, 2018
2018
: , ,
, , , , , ...
2018
-
, β
' : , , , 71-75, 2018
2018
ֲ ϲ ˲ֲ ײ ֲ
, I
2018
ֲ- ϲ ϲ ֲ
,
: , , , 33, 2018
2018
ҳ, ̳, ,
' : , , , 77-82, 2017
2017
. .
1–20