Follow
Ігнатьєва Ірина Ігорівна Ignatieva Iryna
Ігнатьєва Ірина Ігорівна Ignatieva Iryna
Національний університет "Одеська юридична академія", факультет психології, політології та
Verified email at onua.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Personality traits as determinants of political behavior: Ukrainian electoral and voting tendencies.
A Ivanchenko, I Ignatieva, V Lefterov, O Timchenko
Studia Politica: Romanian Political Science Review 19, 2019
32019
Імідж-технології в політичному процесі сучасної України
ІІ Купцова
спец. 23.00. 02 «Політичні інститути та процеси»/ІІ Купцова, 2013
32013
Роль та особливості інформаційно-комунікаційних технологій у взаємодії органів державної влади з громадянським суспільством
ОО Каретна, ІМ Милосердна, ІІ Ігнатьєва
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2020
22020
Політико-правові засади права на протест
ІІ Купцова
Актуальні проблеми політики, 73-80, 2014
22014
Simulation and psychological trainings as methods of preventing emotional burnout in doctors
VO Lefterov, OV Timchenko, OM Tsilmak, II Ignatieva, II Ihnatieva
Scientific society of anatomists, histologists, embryologists and …, 2020
12020
Аналітичні компоненти ментальної картографії у соціологічних дослідженнях конфліктів
АС Ігнатьєва, Ірина Ігорівна, Мельніков
Український соціум, с. 9-22, 2019
12019
Імідж–технології у виборчих кампаніях: формування електоральної стратегії
І Купцова
Гілея: науковий вісник, 435-437, 2013
12013
Політичний імідж як складова легітимації політичної влади
ІІ Купцова
Актуальні проблеми політики, 201-209, 2013
12013
Символічний вимір іміджу в сучасній політиці
ІІ Купцова
Актуальні проблеми політики, 236-242, 2012
12012
Psychological Peculiarities of Styles of Professional Activity and the Level of Stress among Members of Election Commissions in Parliamentary Elections in Ukraine
O Lefterov, V., Ignatieva, I., Prykhodko, I., Timchenko, O., Formaniuk, Y ...
BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 300-325, 2021
2021
Теорія змін у соціальному проектуванні
ІІ Ігнатьєва, ІІ Ігнатьєва, ИИ Игнатьева
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021
2021
Методика проведення практичних занять з елементами тренінгу з курсу «Соціальне проектування та соціальна інженерія»: навчально-методичний посібник
ІІ Ігнатьєва, ІІ Ігнатьєва, ИИ Игнатьева
Одеса: Фенікс, 2021
2021
Personality traits as determinants of political behavior: Ukrainian electoral and voting tendencies
ОВ Тімченко, АО Іванченко, ВО Лефтеров, І Ігнатьєва
Romania. Journal" Studia Politica. Romanian Political Science Review", 2020
2020
Дослідження соціально-психологічних чинників діяльності виборчих комісій
ВО Лефтеров, ВО Лефтеров, ВА Лефтеров, ІІ Ігнатьєва, ІІ Ігнатьєва, ...
Одеса: Гельветика, 2020
2020
Соціологія конфлікту: навчально-методичний посібник
ВО Лефтеров, ВО Лефтеров, ВА Лефтеров, ІІ Ігнатьєва, ІІ Ігнатьєва, ...
Одеса: Фенікс, 2019
2019
Influence of family education style on psychological distance between family members
III Tatiana N. Tretiakova, Kateryna P. Lazor, Yasmina D. Korokhod
Opcion, 671 - 686, 2019
2019
Методологія ментальної картографії у соціологічних дослідженнях міста
М Ігнатьєва
Правове життя сучасної України 2 (17 трав. 2019), С. 246-249, 2019
2019
Споживання як форма громадської участі: психологічний вимір
ІІ Ігнатьєва, ИИ Игнатьева
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018
2018
Окремі аспекти вітчизняного гендерного квотування у виборчому процесі
ІІ Купцова, ИИ Купцова
Одеса: Юридична література, 2016
2016
Female representation in politics: current trends / Evropský politický a právní diskurz.
I Kuptsova
Evropský politický a právní diskurz, 138 -143, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20