Вишницька Юлія Василівна / Iuliia Vysnytska / Yuliia Vyshnytska / Вишницкая Юлия Васильевна
Вишницька Юлія Василівна / Iuliia Vysnytska / Yuliia Vyshnytska / Вишницкая Юлия Васильевна
доцент кафедри світової літератури Інституту філології Київського університету імені Бориса
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
НазваПосиланняРік
Мифологемы Александра Блока в русском этнокультурном пространстве: дис.… канд. филол. наук.
ЮВ Вишницкая
62003
Індивідуально-авторська реконструкція есхатологічних міфосценаріїв у художніх творах Сергія Жадана
ЮВ Вишницька
Літературознавчі студії, 147-160, 2015
52015
Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах: дис.... докт. філол. наук: спец. 10.01. 06 «Теорія літератури», 10.01. 01 «Українська література»
Ю Вишницька
К.: Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка 624, 2016
22016
Віднайти рай: текстові варіації міфологічного сценарію початку Галини Пагутяк
ЮВ Вишницька
Zbiór raportów naukowych., 12, 2015
22015
Міфологеми Олександра Блока у російському етнокультурному просторі. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.02 …
Ю Вишницька
Інститут мовознавства ім. О. Потебні НАН України, 2003
22003
Міфологеми Олександра Блока у російському етнокультурному просторі
Ю Вишницька
"Зеленая лампа" : Учебный культурологический журнал / Главный редактор …, 2003
22003
Міфологічні сценарії: до проблеми методології
Ю Вишницька
Літературознавчі студії. Вип. 39. Частина 1: Київський національний …, 2013
12013
Трансформація архаїчного міфу у сучасному соціумі: огляд проблеми
Ю Вишницька
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2013
12013
Міфологічний сценарій «Втраченого раю»: сучасний духовно-сакральний контекст
Ю Вишницька
Літературознавчі студії. Вип. 31. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С …, 2011
1*2011
Сценарій протистояння в публіцистичних текстах: літературно-художній кластер
Y Vyshnytska
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2016
2016
МІФОЛОГІЧНІ СЦЕНАРІЇ В СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ: СПРОБА ТИПОЛОГІЗАЦІЇ
Ю Вишницька
МОВА І КУЛЬТУРА, 74, 2016
2016
Barokowy bestiariusz (wyobraźnia, wiedza, duchowość)
A Borkowski
Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2016
2016
СЦЕНАРІЇ ПРОТИСТОЯННЯ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ 3ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ: КООРДИНАТА «ГЕРОЙ»
ЮВ Вишницька
ББК 83 Б43, 123, 2016
2016
Мегаміфосценарії початку й кінця в художній картині світу Марії Матіос
Y Vyshnytska
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2015
2015
Tolle, lege!, або де ховається слово
Ю Вишницька
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2015
2015
Текстові варіанти есхатологічного міфосценарію Галини Пагутяк
Ю Вишницька
Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки, 95-101, 2015
2015
Василь Дмитрович Слапчук
Ю Вишницька
Історія української літератури: ХХ – ХХІ ст.: навч. посібник: у 3 т.; за ред …, 2015
2015
Текстові варіації есхатологічних міфів (на матеріалі сучасної української літератури)
Ю Вишницька
Мова і культура, 131-138, 2014
2014
Індивідуально-авторські варіанти міфосценарію ініціації в текстових просторах Володимира Дрозда
ЮВ Вишницька
Studia philologica, 144-147, 2014
2014
Текстова поліваріативність міфологічного сценарію початку як реалізація космогонічних та антропогонічних міфів (на матеріалі поезії Сергія Жадана)
Ю Вишницька
Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки, 3-9, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20