Федорук Юрій / Yriy Fedoruk / orcid.org/0000-0003-3921-7955
Федорук Юрій / Yriy Fedoruk / orcid.org/0000-0003-3921-7955
Білоцерківський національний агрраний університет (БНАУ)
Подтвержден адрес электронной почты в домене btsau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The efficiency increase of the nutrition element uptake by various potato cultivars grown in one-crop system and in crop rotation
S Vakhnyi, V Khakhula, Y Fedoruk, T Panchenko, L Herasymenko
EurAsian Journal of BioSciences 12 (1), 1-7, 2018
52018
Ступінь використання поживних речовин з ґрунту і добрив різними сортами картоплі залежно від умов вирощування
МЯ Молоцький, ЮВ Федорук, ОВ Крикунова
Картоплярство., С. 17-35., 2007
42007
Зміна біохімічного складу бульб картоплі залежно від сорту і добрив в умовах Центрального Лісостепу України
ЮВ Федорук, МЯ Молоцький
Картоплярство: міжвід. темат. наук. зб.–К.: Аграрна наука, 194-212, 2008
32008
Miscanthus productivity formation for biofuel production that depending of differs on density of standingplants
S Vakhnyi, V Khakhula, Y Fedoruk, M Grabovskyi, L Herasymenko, ...
Plant Archives 18 (2), 1920-1924, 2018
22018
Вплив площі живлення рослин сорго цукрового та кукурудзи на їх ріст, розвиток та урожайність зеленої маси в сумісних посівах
МБ Грабовський, ЮВ Федорук, ЛА Правдива, ТО Грабовська
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2018
22018
Технологія вирощування картоплі у фермерських і селянських господарствах Лісостепу України
МЯ Молоцький, ЮВ Федорук, СО Погорілий
Науково-інформаційний бюлетень. Сучасна наука аграрному виробництву., – 7-13 с., 2008
2*2008
Технологія вирощування картоплі у фермерських та селянських господарствах
МЯ Молоцький, СО Погорілий, ЮВ Федорук
Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун – ту. – Біла Церква,, С. 93–102., 2004
22004
Урожайність картоплі залежно від сорту, способу вирощування та видів добрив на чорноземах типових малогумусних
МЯ Молоцький, ЮВ Федорук
Аграрний вісник Причорномор’я: Зб. наук. праць., С. 75–81., 2004
22004
Variation and transgressive variability of the stem length in F1 and F2 soft spring wheat under conditions of forest-steppe of Ukraine
S Vakhnyi, V Khakhula, T Lozinska, Y Fedoruk, M Lozinskyi, S Obrazhyy, ...
EurAsian Journal of BioSciences Eurasia J Biosci, 2019
12019
Influence of agrotechnical and chemical measures on weediness in sweet Sorghum crops (Sorghum Bicolor) and the output of biogas
M Grabovskyi, Y Fedoruk, L Pravdyva, T Grabovska, V Kurylo, N Fedoruk
EurAsian Journal of BioSciences 12 (2), 347-353, 2018
12018
Вплив рівня мінерального живлення на ріст, розвиток та водоспоживання рослин сорго цукрового та кукурудзи в одновидових та сумісних посівах
МБ Грабовський, ЮВ Федорук, ЛА Правдива, ТО Грабовська
Херсонський державний аграрний університет, 2018
12018
Ріст і розвиток рослин міскантусу гігантського залежно від фону живлення у Правобережному Лісостепу України
ЮВ Федорук, ВС Хахула, ЛА Герасименко
Біоресурси і природокористування, 101-107, 2018
12018
Реалізація потенціалу продуктивності сортів пшениці твердої ярої в умовах Лісостепу України
ТП Лозінська, ЮВ Федорук
Білоцерківський національний аграрний університет, 2017
12017
Залежність продуктивності картоплі від сорту і застосування регуляторів росту рослин в умовах центрального Лісостепу України
МЯ Молоцький, ЮВ Федорук, КВ Житецький
Агроекологія: Зб. наук. праць., С. 81-82, 2010
12010
Зміна біохімічного складу бульб за використання зелених добрив при беззмінному вирощуванні картоплі та в сівозміні
ЮВ Федорук
Аграрні вісті – Біла Церква, С. 10–14, 2005
12005
ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ МЕЛАНЖУ ІЗ ЯЄЦЬ СТРАУСІВ АФРИКАНСЬКИХ ЗАЛЕЖНО ВІД РЕЖИМІВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
НМ Федорук, ЮВ Федорук
The 2nd International scientific and practical conference “Fundamental and …, 2020
2020
Продуктивность картофеля в зависимости от сортовых особенностей при выращивании в Правобережной Лесостепи Украины
МВ Остренко, ЛА Правдивая, ЮВ Федорук, НБ Грабовский, ...
Агробіологія, 120-127, 2020
2020
Analysis of potate quality: In vitro versus clonal propagation
Y Fedoruk, M Grabovskyi, L Pravdyva, N Ostrenko, T Lozinska, N Fedoruk, ...
Ukrainian Journal of Ecology 10 (1), 106-113, 2020
2020
Моніторинг хвороб листя пшениці ярої в умовах біостаціонару Білоцерківського НАУ
ТП Лозінська, ЮВ Федорук
Білоцерківський національний аграрний університет, 2019
2019
Dispersal and development of beet webworm Loxostege sticticalis (L.) in Ukraine
S Hornovska, Y Fedoruk, N Prisjazhnjuk, L Pravdyva, T Lozinska, ...
EurAsian Journal of BioSciences Eurasia J Biosci, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20