Шаталова Людмила
Шаталова Людмила
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна самодостатність регіонів України: теоретичні основи, механізм забезпечення, оцінка:[монографія]
ТВ Уманець, ЛС Шаталова
Одеса: Інтерпрінт, 2015
112015
Критерії інтегральної оцінки економічної самодостатності регіону
ТВ Уманець, ЛС Шаталова
Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія …, 2013
32013
Формування стратегій розвитку регіонів: методологічні проблеми
ТВ Уманець, ЛС Шаталова
Сталий розвиток економіки, 13, 2012
32012
Передумови формування механізму забезпечення економічної самодостатності регіону
ТВ Уманець, ЛС Шаталова
Бізнес Інформ, 92-96, 2015
22015
Теоретичні основи визначення категорії «самодостатність» як дефініції державного управління
ЛС Шаталова
ХНУ, 2012
22012
Формування механізму забезпечення економічної самодостатності регіонів
ЛС Шаталова
ЛС Шаталова, 0
2
Государственное регулирование предпринимательской деятельности в Украине: тенденции и перспективы
ТВ Уманец, ЛС Шаталова
Економічні інновації, 329-333, 2015
12015
Економічні інструменти механізму регулювання державної екологоорієнтованої політики
ТВ Уманець, ЛС Шаталова
Моделювання регіональної економіки, 270-281, 2014
12014
Методичні основи дослідження інвестиційно-фінансового потенціалу технологічного підприємництва регіону
ЛС Шаталова
2019
Класифікатор інноваційних товарів: методичний аспект
АІ Бутенко, ТВ Уманець, ЛС Шаталова
Вестник экономической науки Украины, 2018
2018
Оцінка потенційних можливостей регіону як основи його економічної самодостатності
ЛС Шаталова
2016
Предпосылки формирования механизма обеспечения экономической самодостаточности региона
ТВ Уманець, ЛС Шаталова
Бизнес информ, 92-96, 2015
2015
Критерії інтегральної оцінки економічної самодостатності регіону
ЛС Шаталова, ТВ Уманець, ТВ Уманец
ДонДУУ, 2013
2013
Методи оцінки економічного потенціалу регіону на мікрорівні
ЛС Шаталова, ТВ Уманець, ТВ Уманец
ХНУ, 2011
2011
Моделі оцінки стійкого економічного розвитку в регіональних дослідженнях
ЛС Шаталова, ТВ Уманець, ТВ Уманец
ДонНУ, 2011
2011
ИННОВАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ
Л Шаталова
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16