Тетяна Осіпова
Тетяна Осіпова
ХНПУ імені Г.С. Сковороди, кафедра української мови
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Комунікативний кодекс українців у пареміях: тлумачний словник нового типу
ТА Космеда, ТФ Осіпова
Коло, 2010
152010
Гендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика:[колект. моногр.]
ТА Космеда, НА Карпенко, ТФ Осіпова, ЛМ Саліонович, ОВ Халіман
Х.: ХНПУ ім. ГС Сковороди, 214, 2014
112014
Параметри вербальної і невербальної комунікації в українських пареміях
ТФ Осіпова
ступеня канд. філол. наук: спец.: 10.02. 01–українська мова/Тетяна Федорівна …, 2010
82010
Вербалізація паралінгвальних засобів комунікації у творах ТГ Шевченка
ТФ Осіпова
Лінгвістичні дослідження, 215-225, 2013
42013
Гендерний аспект комунікативної поведінки людини: параметри вербальної і невербальної комунікації
ТФ Осіпова
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2012
42012
Комунікативний кодекс українців: відображення дії закону поглинання емоцій в українському паремійному фонді
Т Осіпова
Лінгвістичні студії, 178-181, 2009
42009
Вербалізація маскулінних і фемінних стратегій і тактик невербальної комунікації
ТФ Осіпова
Лінгвістичні дослідження, 188-194, 2014
32014
Українсько-польські та польсько-українські словники усталених виразів: проблемні питання
ТА Космеда, ТФ Осіпова, ВВ Піддубна
Лінгвістичні дослідження, 43-55, 2019
22019
ПАРЕМІЇ ЯК ЗАСІБ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
ТФ Осіпова
Лінгвістичні дослідження. Зб. наук. праць ХНПУ імені ГС Сковороди.–2009.–Вип …, 2009
22009
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди
ТФ Осіпова
Харків, вул. Блюхера 2, 0
2
Семантико-прагматичні процеси у сфері номінацій–вербалізаторів невербаліки: діахронно-синхронний зріз
ТФ Осіпова
Лінгвістичні дослідження, 183-188, 2017
12017
НАЦІОНАЛЬНА НЕВЕРБАЛІКА В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО
T Osipova
Studia Ukrainica Posnaniensia, 109-117, 2016
12016
Витоки теорії невербальної комунікації в українському мовознавстві: актуалізація вчення Л. Булаховського
ТА Космеда, ТФ Осіпова
Лінгвістичні дослідження, 74-81, 2015
12015
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ТВОРАХ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
T Osipova
Studia Ukrainica Posnaniensia, 195-200, 2015
12015
Невербальні параметри комунікації як мовно-культурний код нації і складова портрету мовної особистості (на матеріалі" Спіовомовок" С. Руданського)
Т Осіпова
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
12014
Невербальна комунікація в пареміях: прагматика мовчання
T Osipova
Studia Ukrainica Posnaniensia, 151-155, 2013
12013
Тлумачний словник комунікативного призначення як породження сучасної прагматично зорієнтованої наукової парадигми
Т Космеда, Т Осіпова
Лексикографічний бюлетень, 2010
12010
Відображення своєрідності мовної свідомості українців у пареміях: репрезентація закону комунікативного самозбереження
ТФ Осіпова
Психолінгвістика, 217-222, 2009
12009
Паремії–репрезентанти мовленнєвих жанрів
ТФ Осіпова
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
12009
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ НЕВЕРБАЛІКИ: КОМПАРАТИВНО-ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ (на матеріалі української, російської, польської фразеології)
Т Осіпова
Studia Ukrainica Posnaniensia 7 (2), 103-110, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20