Тетяна Осіпова
Тетяна Осіпова
ХНПУ імені Г.С. Сковороди, кафедра української мови
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Комунікативний кодекс українців у пареміях: тлумачний словник нового типу
ТА Космеда, ТФ Осіпова
Коло, 2010
182010
Гендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика:[колект. моногр.]
ТА Космеда, НА Карпенко, ТФ Осіпова, ЛМ Саліонович, ОВ Халіман
Х.: ХНПУ ім. ГС Сковороди, 214, 2014
142014
Параметри вербальної і невербальної комунікації в українських пареміях
ТФ Осіпова
ступеня канд. філол. наук: спец.: 10.02. 01–українська мова/Тетяна Федорівна …, 2010
112010
Гендерний аспект комунікативної поведінки людини: параметри вербальної і невербальної комунікації
ТФ Осіпова
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2012
102012
Вербалізація паралінгвальних засобів комунікації у творах ТГ Шевченка
ТФ Осіпова
Лінгвістичні дослідження, 215-225, 2013
52013
Комунікативний кодекс українців: відображення дії закону поглинання емоцій в українському паремійному фонді
Т Осіпова
Лінгвістичні студії, 178-181, 2009
42009
Українсько-польські та польсько-українські словники усталених виразів: проблемні питання
Т Космеда, Т Осiпова, В Піддубна
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2015
32015
Вербалізація маскулінних і фемінних стратегій і тактик невербальної комунікації
ТФ Осіпова
Лінгвістичні дослідження, 188-194, 2014
32014
ПАРЕМІЇ ЯК ЗАСІБ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
ТФ Осіпова
Лінгвістичні дослідження. Зб. наук. праць ХНПУ імені ГС Сковороди.–2009.–Вип …, 2009
22009
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди
ТФ Осіпова
Харків, вул. Блюхера 2, 0
2
Семантико-прагматичні процеси у сфері номінацій–вербалізаторів невербаліки: діахронно-синхронний зріз
ТФ Осіпова
Лінгвістичні дослідження, 183-188, 2017
12017
Українська фразеологія в польській аудиторії: проблеми засвоєння
ТА Космеда, О Гоменюк, ТФ Осіпова
Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2016
12016
НАЦІОНАЛЬНА НЕВЕРБАЛІКА В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО
T Osipova
Studia Ukrainica Posnaniensia, 109-117, 2016
12016
Витоки теорії невербальної комунікації в українському мовознавстві: актуалізація вчення Л. Булаховського
ТА Космеда, ТФ Осіпова
Лінгвістичні дослідження, 74-81, 2015
12015
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ТВОРАХ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
T Osipova
Studia Ukrainica Posnaniensia, 195-200, 2015
12015
Невербальні параметри комунікації як мовно-культурний код нації і складова портрету мовної особистості (на матеріалі Співомовок С. Руданського)
Т Осіпова
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2014
12014
Новий посібник з фразеології української мови для іноземних студентів: концептуальні засади
Т Космеда, Т Осіпова
Теорія і практика викладання української мови як іноземної, 324-332, 2013
12013
Невербальна комунікація в пареміях: прагматика мовчання
T Osipova
Studia Ukrainica Posnaniensia, 151-155, 2013
12013
Тлумачний словник комунікативного призначення як породження сучасної прагматично зорієнтованої наукової парадигми
Т Космеда, Т Осіпова
Лексикографічний бюлетень, 2010
12010
Відображення своєрідності мовної свідомості українців у пареміях: репрезентація закону комунікативного самозбереження
ТФ Осіпова
Психолінгвістика, 217-222, 2009
12009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20