Гусева Юлия
Гусева Юлия
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛІ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСКРИМІНАНТНОГО АНАЛІЗУ
ЮЮ Гусєва, ОВ Гребенікова
11*2008
Методика оценки инвестиционной привлекательности машиностроительных предприятий Украины
ЮЮГ Е.В. Гребеникова
Відкриті інформаційні та комп’ютерні інтегровані технології, 186-192, 2008
9*2008
Оптимізація структури видатків бюджетів регіону як інструмент підвищення податкового потенціалу
ОБ Снісаренко, ЮЮ Гусєва
Фінанси України, 92-99, 2011
82011
Мультистейкхолдерная модель управления качеством образовательного проекта
ЮЮ ГУСЕВА, МВ КАНЦЕВИЧ, ИВ ЧУМАЧЕНКО
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
72015
Управление длительностью доводки авиационных агрегатов
ЮЮ Гусева
Вестник двигателестроения, 7-10, 2002
62002
Управление экономическими потерями при принятии технических решений в авиационном производстве
ВП Божко, ЮЮ Гусева
Системи обробки інформації.–Х.: НАНУ, ПАНМ, ХВУ, 129-133, 2002
62002
Ідентифікація стейкхолдерів при плануванні проекту створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків
ЮЮ Гусєва, МВ Канцевич
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 52-55, 2014
52014
Системное управление процессом создания новой техники с учетом рисков некомпетентности
ВП Божко, ЮЮ Гусева
Авіаційно-космічна техніка і технологія, 168–171-168–171, 2003
52003
Інформаційна підтримка процесів моніторингу при управлінні проектами та програмами на промислових підприємствах
МПП ЮЮ Гусєва, ОВ Гребенікова
Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил, 203-206, 2013
4*2013
Оцінка впливу конструкторсько-технологічних факторів ризику на тривалість ТПВ авіаційних двигунів на основі нечітких множин
ЮЮ Гусєва
Вестник двигателестроения, 58-61, 2003
42003
ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
ОБ Снісаренко, ОВ Гребенікова, ЮЮ Гусєва
32012
ДІАГНОСТИКА РІВНЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ
ЮЮ Гусєва, СВ Байталюк
32012
Методичні рекомендації щодо діагностики фінансового стану машинобудівних підприємств України з використанням кластерного аналізу
ОВГ ЮЮ Гусєва
Открытые информаци-онные и компьютерные интегрированные тех-нологии: Сб …, 2009
32009
Управління тривалістю проекту з розробки складної техніки з урахуванням сукупних ризиків
ЮЮ Гусєва
Авіаційно-космічна техніка і технологія, 216-218, 2007
3*2007
Моделирование процессов разработки новой техники с учетом графов с возвратами
ЮЮ Гусєва
Авиационно-космическая техника и технология, 153-155, 2003
32003
Формування компетентності проектних менеджерів з урахуванням інтересів стейкхолдерів освітнього проекту
ЮЮ Гусєва, ІВ Чумаченко
Управління розвитком складних систем, 25-31, 2015
22015
Формирование компетентности проектных менеджеров с учетом интересов стейкхолдеров образовательного проекта
ЮЮ Гусева, ИВ Чумаченко
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
22015
УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПРОГРАМИ ГАЛУЗЕВОГО РОЗВИТКУ
ЮЮ Гусєва, НО Манакова
22013
РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ЯКОСТІ АКЦІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
ЮЮ ГУСЄВА, ОБ СНІСАРЕНКО
22010
Управління тривалістю технічної підготовки наукоємного виробництва з урахуванням супутніх ризиків : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 - управління проектами та …
ЮЮ Гусєва
Національний аерокосмічний університет"ХАІ", 2004
2*2004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20