Людмила Старченко
Людмила Старченко
СумДУ, факультет економіки та менеджменту, кафедра економіки та
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Моделювання та прогнозування економічних процесів. Конспект лекцій: Навч. посібник
ВО Касьяненко, ЛВ Старченко
Суми: ВТД «університетська книга, 2006
642006
Маркетингова цінова політика
ЛГ Мельник, ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, АИ Каринцева, ЛВ Старченко, ...
Університетська книга, 2007
572007
Оцінка якості життя населення регіону в умовах сталого розвитку: монографія/за заг. ред. к. е. н., доц. ІМ Сотник
ЛВ Старченко
Суми: Сумський державний університет, 2010
132010
Еколого-економічне обґрунтування якості життя населення регіону в умовах сталого розвитку
ЛВ Старченко, ЛВ Старченко
Вид-во СумДУ, 2008
62008
Використання методу нечітких множин для діагностики ризику банкрутства підприємства
ЛВ Старченко, ЛВ Старченко, ОВ Старовойт, ЕВ Старовойт, ...
Сумський державний університет, 2012
42012
Економічне обгрунтування реінжинірингу бізнес-процесів як елементу процесоорієнтованої системи управління на виробничому підприємстві
ЛМ Таранюк, ЛН Таранюк, ЛГ Мельник, ЛГ Мельник, СМ Ілляшенко, ...
Вид-во СумДУ, 2010
42010
Формалізація стратегічних загроз та можливостей ефективного розвитку інноваційного потенціалу економіки України
ВО Касьяненко, ВА Касьяненко
Сумський державний університет, 2015
32015
Вдосконалення підходів до оцінювання вартості компанії
ЮМ Деревянко, ЮН Деревьянко, ОА Лукаш, ОА Лукаш, ЛВ Старченко, ...
Сумський державний університет, 2013
32013
Финансовый менеджмент
АВ Васильева, КЛ Динарев
22014
Економічний потенціал території в умовах сталого розвитку: структура та складові елементи
ЛВ Старченко, ЛВ Старченко, ВВ Лукяненко
Вид-во СумДУ, 2010
22010
Комплексна порівняльна оцінка соціо-еколого-економічного рівня ресурсозбереження на промисловому підприємстві
ІМ Сотник, ИН Сотник, ЛВ Старченко, ЛВ Старченко
" ВТД" Університетська книга", 2009
22009
Аналіз ефективності використання енергоресурсів для побутових потреб.
ЛВ Старченко, ОА ЛУКАШii, ЖС ПРОНІКОВАiii
Механізм регулювання економіки, 131-138, 2014
12014
Організаційно-економічний механізм реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств
ЛМ Таранюк, ЛН Таранюк, ЮМ Деревянко, ЮН Деревьянко, ...
Сумський державний університет, 2016
2016
Економіко-правові аспекти реформування сфери енергоефективності та використання відновлювальних джерел енергії в Україні
ІМ Сотник, ИН Сотник, ЛВ Старченко, ЛВ Старченко, ТС Личко
Сумський державний університет, 2016
2016
Формування мотиваційних механізмів дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки
ІМ Сотник, ИН Сотник, ЛГ Мельник, ЛГ Мельник, ОВ Шкарупа, ...
Сумський державний університет, 2016
2016
Стан та перспективи розвитку екологічного маркетингу в Україні
ЛВ Старченко, ЛВ Старченко, ЄВ Коваленко, ЕВ Коваленко, ...
Сумський державний університет, 2015
2015
Лукаш СМ
ЛВ Старченко
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 56, 2015
2015
Оцінка виробничих ризиків
СМ Лукаш, ЛВ Старченко, СН Лукаш, ЛВ Старченко
Херсонський державний університет, 2015
2015
Практичні підходи щодо підвищення оцінки конкурентоспроможності підприємства
МО Харченко, НА Харченко, ЛВ Старченко, ЛВ Старченко, ...
Сумський державний університет, 2015
2015
Ринок трансакційних послуг України
ЛВ Старченко, ЄВ Коваленко
ТНЕУ, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20