Подписаться
Бутенко Євген Володимирович, Бутенко Є.В, E. Butenko, Yevhen Butenko
Бутенко Євген Володимирович, Бутенко Є.В, E. Butenko, Yevhen Butenko
НУБіП України, факультет землевпорядкування, кафедра управління
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Еколого-економічна оцінка сільськогосподарських землекористувань у ринкових умовах
ЄВ Бутенко
НУБіП України, 2009
21*2009
Фотограмметрія та дистанційне зондування: навч. пос. для студ. вищ. навч. закл.
БЄВ Купріянчик І.П.
К.: МВЦ «Медінформ, 392, 2013
14*2013
Порівняльний аналіз ефективності функціонування контурно-меліоративної організації території в Україні та США
ЄВ Бутенко, РА Харитоненко
Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, 93-99, 2017
132017
Земельно-агротехнічний паспорт сільськогосподарського підприємства—основа екологобезпечного використання та відтворення земельних ресурсів
Д Добряк, Є Бутенко
Землевпорядний вісник, 12-17, 2013
122013
Assessment of land resources productive potential influence on agricultural products gross output in Ukraine
O Dorosh, I Dorosh, I Kupriyanchyk, Y Butenko, R Kharytonenko
Scientific papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture …, 2018
112018
Динаміка розвитку нормативно-правової бази управління земельними ресурсами в Україні
ЄВ Бутенко, СМ Зарічнюк
Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, 20-26, 2015
11*2015
Methodology of spatial planning of agricultural land use
O DOROSH, I DOROSH, Y BUTENKO, L SVYRYDOVA, A DOROSH
METHODOLOGY 20 (1), 2020
102020
Продуктивний потенціал земель та принципи його оцінки в Україні
ЄВ Бутенко, РА Харитоненко
Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, 58-65, 2017
10*2017
Monitoryng zemelnyx vidnosyn v Ukrayini: stan i perspektyvy rozvytku [Monitoring of land relations in Ukraine: state and prospects of development]
YV Butenko, AV Kononyukm
Zemleustrij, kadastr i monitoryng zemel 1, 118-125, 2020
9*2020
Удосконалення системи природно-сільськогоспо дарського районування в розрізі адміністративно-територіального поділу
ЄВ Бутенко, РА Харитоненко
Збалансоване природокористування, 15-23, 2016
82016
Застосування даних дистанційного зондування Землі при вирішенні проблем управління землями сільськогосподарського призначення
ІП Купріянчик, ОС Дорош, ЄВ Бутенко
МВЦ" Медінформ", 2015
8*2015
Моніторинг ерозійних процесів та їх еколого-економічна оцінка на землях сільськогосподарського призначення
ЄВ Бутенко, ГВ Рогозенко
Агросвіт 20 (9), 20-23, 2011
8*2011
Vykorystannia ekonomiko-matematychnykh modelei dlia optymizatsii ornykh zemel iz proiavom dehradatsiinykh protsesiv
YV Butenko, RA Kharytonenko
Zemleustrii, kadastr i monitorynh zemel 1, 81-87, 2018
7*2018
Оцінка впливу деградаційних процесів на продуктивний потенціал сільськогосподарських земель: монографія
РА Харитоненко, ЄВ Бутенко
НУБіП України, 2019
62019
Ekoloho-ekonomichne zabezpechennia ratsionalnoho vykorystannia zemelnykh resursiv (rehionalnyi riven)[Ecological and economic provision of rational use of land resources …
YV Butenko, NM Bavrovska
Kyiv, MPBP «Hordon 215, 2015
6*2015
Еколого-економічна оцінка сільськогосподарського землекористування у ринкових умовах: монографія
ЄВ Бутенко
К.: Медінформ, 2012
62012
Використання рекреаційних територій в контексті ефективного управління землями: наукова монографія
НМ Бавровська, ЄВ Бутенко
МВЦ "Медінформ", 2015
52015
Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Формування обмежень і обтяжень у землекористуванні» для студентів «Бакалавр» денної форми навчання напрям …
ЙМ Дорош, ЄВ Бутенко, ОС Дорош
СПД. Юр. ЮМ, 2015
52015
Оцінка економічних втрат, спричинених розвитком ерозійних процесів, на основі даних моніторингу земель
Є Бутенко, Р Харитоненко
Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка …, 2013
5*2013
Удосконалення нормативно-методичних підходів щодо оцінки агроекологічного стану земель місцевого рівня
ЄВ Бутенко, МЛ Бозняк
Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, 81-86, 2013
5*2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20