Підписатись
Бутенко Євген Володимирович, Бутенко Є.В, E. Butenko, Yevhen Butenko
Бутенко Євген Володимирович, Бутенко Є.В, E. Butenko, Yevhen Butenko
НУБіП України, факультет землевпорядкування, кафедра управління
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Еколого-економічна оцінка сільськогосподарських землекористувань у ринкових умовах
ЄВ Бутенко
НУБіП України, 2009
21*2009
Фотограмметрія та дистанційне зондування: навч. пос. для студ. вищ. навч. закл.
БЄВ Купріянчик І.П.
К.: МВЦ «Медінформ, 392, 2013
15*2013
Assessment of land resources productive potential influence on agricultural products gross output in Ukraine.
O Dorosh, I Dorosh, I Kupriyanchyk, Y Butenko, R Kharytonenko
132018
Порівняльний аналіз ефективності функціонування контурно-меліоративної організації території в Україні та США
ЄВ Бутенко, РА Харитоненко
Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, 93-99, 2017
132017
Удосконалення системи природно-сільськогоспо дарського районування в розрізі адміністративно-територіального поділу
ЄВ Бутенко, РА Харитоненко
Збалансоване природокористування, 15-23, 2016
122016
Земельно-агротехнічний паспорт сільськогосподарського підприємства—основа екологобезпечного використання та відтворення земельних ресурсів
Д Добряк, Є Бутенко
Землевпорядний вісник, 12-17, 2013
122013
Динаміка розвитку нормативно-правової бази управління земельними ресурсами в Україні
ЄВ Бутенко, СМ Зарічнюк
Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, 20-26, 2015
11*2015
Продуктивний потенціал земель та принципи його оцінки в Україні
ЄВ Бутенко, РА Харитоненко
Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, 58-65, 2017
10*2017
Methodology of spatial planning of agricultural land use.
O Dorosh, I Dorosh, Y Butenko, L Svyrydova, A Dorosh
92020
Monitoring of land relations in Ukraine: status and development prospects
EV Butenko, AV Kononyuk
Land management, cadastre and land monitoring, 118-125, 2020
9*2020
Застосування даних дистанційного зондування Землі при вирішенні проблем управління землями сільськогосподарського призначення
ІП Купріянчик, ОС Дорош, ЄВ Бутенко
МВЦ" Медінформ", 2015
8*2015
Моніторинг ерозійних процесів та їх еколого-економічна оцінка на землях сільськогосподарського призначення
ЄВ Бутенко, ГВ Рогозенко
Агросвіт 20 (9), 20-23, 2011
8*2011
Ekoloho-ekonomichne zabezpechennia ratsionalnoho vykorystannia zemelnykh resursiv (rehionalnyi riven)[Ecological and economic provision of rational use of land resources …
YV Butenko, NM Bavrovska
Kyiv, MPBP «Hordon 215, 2015
7*2015
Оцінка впливу деградаційних процесів на продуктивний потенціал сільськогосподарських земель: монографія
РА Харитоненко, ЄВ Бутенко
НУБіП України, 2019
62019
Vykorystannia ekonomiko-matematychnykh modelei dlia optymizatsii ornykh zemel iz proiavom dehradatsiinykh protsesiv
YV Butenko, RA Kharytonenko
Zemleustrii, kadastr i monitorynh zemel 1, 81-87, 2018
6*2018
Використання рекреаційних територій в контексті ефективного управління землями: наукова монографія
НМ Бавровська, ЄВ Бутенко
МВЦ "Медінформ", 2015
52015
Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Формування обмежень і обтяжень у землекористуванні» для студентів «Бакалавр» денної форми навчання напрям …
ЙМ Дорош, ЄВ Бутенко, ОС Дорош
СПД. Юр. ЮМ, 2015
52015
Оцінка економічних втрат, спричинених розвитком ерозійних процесів, на основі даних моніторингу земель
Є Бутенко, Р Харитоненко
Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка …, 2013
5*2013
Удосконалення нормативно-методичних підходів щодо оцінки агроекологічного стану земель місцевого рівня
ЄВ Бутенко, МЛ Бозняк
Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, 81-86, 2013
5*2013
Modeling and Assessment of Flooding Risks Based on a Digital Terrain Model
O Dorosh, I Kupriianchyk, Y Butenko, K Danko, R Kharytonenko
International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2022» 2022 (1), 1-5, 2022
42022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20