Котіна Ганна Михайлівна /Hanna Kotina/ ORCID: 0000-0001-7783-866X
Котіна Ганна Михайлівна /Hanna Kotina/ ORCID: 0000-0001-7783-866X
доцент кафедри фінансів/Assoc. Prof. at the Department of Finance/ ДВНЗ "Київський національний
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційні підходи до прогнозування і планування доходів бюджету
ЮВ Сибірянська, ГМ Котіна
Фінанси України, 72-85, 2011
342011
Бюджетна система
ВМ Федосов, ВМ Федосов, СЯ Кондратюк, СЯ Кондратюк, ВМ Опарін, ...
Київ: Центр учбової літератури; Тернопіль: Економічна Думка, 2012
302012
Боргова безпека України: оцінка, ризики та перспективи
ГМ Котіна, АМ Котина, ММ Степура, ММ Степура, П Кондро
Український культурологічний центр, 2017
162017
Податкові важелі впливу на економіку в сучасних умовах: вітчизняний та світовий досвід
Г Котіна
Економіст: наук. журнал, 31-35, 2010
162010
Бюджетний потенціал та потенціал бюджету території: методичні аспекти
ЄІ Волковський, ЕИ Волковский, ГМ Котіна, АМ Котина, ММ Степура, ...
Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2014
112014
Альтернативні технології бюджетного забезпечення територіального розвитку: імплементація світового досвіду у вітчизняну практику
ГМ Котіна, АМ Котина, ММ Степура, ММ Степура, АЮ Батюта
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ" ДКС Центр", 2015
102015
Прогнозування податкових надходжень: підходи до визначення
Г Котіна
Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та …, 2009
102009
До питання про прогнозування та планування податкових надходжень
ГМ Котіна
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
92009
Прогнозування податкових надходжень бюджету
ГМ Котіна
автореферат дис.… канд. екон. наук 8 (08), 2011
72011
Вимір ефективності в системі управління державними фінансами: світовий досвід та імплементація в Україні
ГМ Котіна, АМ Котина, ММ Степура, ММ Степура, НВ Рудик, НВ Рудик
ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи», 2018
62018
Макрофінансове планування та макрофінансова стабілізація: теорія та ризики в Україні
ГМ Котіна, АМ Котина, ММ Степура, ММ Степура
Український інститут розвитку фондового ринку, 2014
62014
Оподаткування фізичних осіб з високим рівнем доходів на засадах фіскального партнерства
Г Котіна, А Славкова, М Степура
Економіст, 35-39, 2012
62012
Оцінка впливу факторів ризику в прогнозуванні податкових надходжень
ГМ Котіна, АМ Котина
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2011
62011
Оптимізація структури бюджетного потенціалу м. Києва в умовах політики децентралізації
ЄІ Волковський, ЕИ Волковский, ГМ Котіна, АМ Котина, ММ Степура, ...
Український культурологічний центр, 2015
52015
Biudzhetnyi potentsial ta potentsial biudzhetu terytorii: metodychni aspekty [The budget’s potential budget areas: methodological aspects]
YI Volkovskyi, HM Kotina, MM Stepura
Problemy ekonomiky–Problems of economy, 4, 357–362 [in Ukrainian], 2014
52014
Реалії прогнозування податкових надходжень бюджету в Україні
ВК Хлівний, ГМ Котіна
Економіка та держава, 11-15, 2011
52011
Економетричні моделі динаміки у прогнозуванні бюджетоутворюючих податків
ГМ Котіна
Інвестиції: практика та досвід, 54-58, 2009
52009
Базисна складова бюджетного потенціалу столичного міста
ЄІ Волковський, ЕИ Волковский, ГМ Котіна, АМ Котина, ММ Степура, ...
Харківський національний економічний університет, 2014
42014
Управління ризиками видаткової частини бюджету як пріоритетний напрям реформування бюджетного менеджменту в Україні
M Stepura, H Kotina
Схід, 53-60, 2012
42012
Ефективність діяльності органів управління публічними фінансами: методичний аспект
ГМ Котіна, АМ Котина, ММ Степура, ММ Степура
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
32016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20