Горбунова Олена, Horbunova Olena
Горбунова Олена, Horbunova Olena
старший викладач, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і
ยืนยันอีเมลแล้วที่ uccu.org.ua
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Класифікація національних моделей пенсійного забезпечення: зарубіжний досвід та вітчизняна практика
ОВ Чернявська, ОА Горбунова
Економіка та держава, 2013
122013
Теоретичні аспекти дослідження фінансової спроможності торговельного підприємства
ОВ Чернявська, ОА Горбунова
Вісник Київського інституту бізнесу та технологій, 2011
52011
Реформування системи пенсійного забезпечення: зарубіжний досвід та можливості використання в Україні
ОА Горбунова
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2018
22018
Фінансова спроможність суб’єкта господарювання та напрями її дослідження
ОВ Чернявська, ОА Горбунова
Стратегії інноваційного розвитку економіки України проблеми, перспективи …, 0
2
Strategic directions for the reform of pension provision in Ukraine
E Gorbunova
12015
Теоретичні основи формування організаційноекономічного механізму державної підтримки малого підприємництва
ОВ Чернявська, ТС ЮРКО
Вісник Хмельницького національного університету, 305-311, 2012
12012
Інформаційне забезпечення управління фінансовими результатами торговельного підприємства
ОВ Чернявська, ОА Горбунова
Вісник Маріупольського державного університету, 2011
12011
ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
ОА Горбунова, АС Несен
2021
Сучасний стан краундфандингу в Україні
ОА Горбунова, ОІ Кондрашов
Полтава: ПУЕТ, 2021
2021
Достатність фінансових ресурсів виробничого підприємства як основна умова забезпечення його фінансової спроможності
ОА Горбунова, СА Івахненко
Полтава: ЦФЕНД, 2020
2020
ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ
ОА Горбунова
2020
Практика та досвід функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні
ОА Горбунова
К.: ТОВ «ВІПО», 2019
2019
Європейський досвід організації пенсійного забезпечення
ОА Горбунова
Дніпро, 2019
2019
Ділова активність суб’єкта господарювання як основний показник фінансового стану
ОА Горбунова
Полтава: ЦФЕНД, 2019
2019
Інтерактивні методи навчання як інноваційна складова у формуванні сучасних компетенцій фахівців економічних спеціальностей
ОА Горбунова
ПУЕТ, 2019
2019
Страховий менеджмент
ВВ Карцева, ІВ Фисун, НО Демченко, ОА Горбунова
2017
ББК 65.271-21я73 C 83
ВВ Карцева, ІВ Фисун, НО Демченко, ОА Горбунова
2017
Condition and problems of modern pension systems
E Gorbunova
2015
Система пенсионного обеспечения: особенности реформирования в Украине и Азербайджане
Е Горбунова
2015
Національна економіка в умовах формування нової фінансово-економічної архітектури світу
ОВ КЕНДЮХОВ, СГ МІЩЕНКО, ВО ВАСИЛЕНКО, ММ КОРНЄВ, ...
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і …, 2014
2014
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–20