Оксана Володимирівна Захарова (Zakharova Oksana)
Оксана Володимирівна Захарова (Zakharova Oksana)
Черкаський державний технологічний університет / Cherkasy State Technological University
Підтверджена електронна адреса в chdtu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах ринкової економіки: монографія
ЛВ Балабанова, ОВ Стельмашенко
Донецьк: ДонНУЕТ 229, 22, 2010
121*2010
Управління інвестуванням у людський капітал: методологія, оцінка, планування
ОВ Захарова
ДВНЗ" ДонНТУ", 2010
1082010
Теория и практики управления человеческими ресурсами: опыт российских и украинских компаний
ЕВ Михалкина, СС Змияк, ЕА Меньшенина, ЛС Скачкова, ...
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего …, 2014
272014
Управлiння iнвестуванням у людський капiтал: методологiя, оцiнка, планування: монографiя
ОВ Захарова
Донецьк: Вид-во ДонНТУ, 378, 2010
25*2010
Upravlinnia investuvanniam u liuds' kyj kapital: metodolohiia, otsinka, planuvannia: monohrafiia [Management of investment in human capital: methodology, evaluation, planning]
OV Zakharova
DVNZ DonNTU, Donets'k, Ukraine, 2010
22*2010
Систематизація підходів до оцінки ступеня досягнення економікою країни стану економіки знань
ОВ Захарова, НО Подлужна, НА Подлужная
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
172016
Розвиток теорії інвестування в людський капітал
О Захарова
Україна: аспекти праці, 45-51, 2012
16*2012
Economic Study and Risk Estime of the Investment in the Human Capital
OK Oksana Zakharova
Economics & Sociology 7 (2), 94-108, 2014
132014
Система показників трудового потенціалу промислового підприємства
ОВ Захарова, АО Островська
Донецький національний технічний університет, 2005
122005
Управление энергетическими ресурсами на предприятии: Монография/НАН Украины, Институт экономики промышленности
ИБ Швец, ОВ Захарова
Ин-т экономики пром-сти. Донецк, 2002
12*2002
Оцінка впливу інвестицій у людський капітал на загальні результати діяльності підприємства
ОВ Захарова, ТВ Коваленко
Бізнес Інформ, 150-154, 2012
10*2012
Особливості оцінки руху персоналу підприємства
ЗО В.
Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний …, 2012
10*2012
Прогнозирование макроэкономических показателей на основе моделей циклообразования/Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики: Монография
ТС Клебанова, ОВ Захарова, ЛС Гурьянова
Социальноэкономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и …, 2009
82009
Вплив інвестицій у людський капітал на стадії життєвого циклу працівника
ОВ Захарова
Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України, 52-56, 2009
82009
Мотивационная составляющая инвестирования в человеческий капитал
ОВ Захарова, МА Стернийчук
Маркетинг і менеджмент інновацій 2 (3), 195-200, 2011
7*2011
Привабливий бренд роботодавця: умови створення та інструменти оцінки
ОВ Захарова
Україна: аспекти праці, 18-23, 2015
62015
Особливості оцінки інвестування у людський капітал на рівні підприємства
НВ Коверник
Молодий вчений, 1125-1128, 2015
62015
Методологічні основи визначення оцінки інвестування у людський капітал
ОВ Захарова
ТОВ" Вега-Принт", 2011
62011
Управление инвестированием в человеческий капитал
О Захарова
LAP Lambert Academic Publishing-М 384, 2015
52015
Обґрунтування наукових принципів забезпечення якості професійного розвитку персоналу промислового підприємства
ГНВ Захарова О.В.
Економіка промисловості, 123-134., 2013
52013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20