Follow
Yuriy Kozak
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: Навч. посібник
ЄЮІ Сіваченко І.Ю., Козак Ю.Г.
К.: Центр навчальної літератури, 2005
456*2005
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навч. посібник в
ЮГ Козак, НС Логвінова
К.: Центр навч. літер 1, 300 с., 2012
114*2012
International Economic Relations: Theory and Policy /Міжнародні економічні відносини
Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, О. В. Захарченко
Київ - «Центр учбової літератури», 2012
110*2012
Міжнародна економіка: Навчальний посібник
ЮГ Козак, ДГ Лук’яненко, ЮВ Макогон
К.: Центр навчальної літератури, 2004
932004
Міжнародна економіка: Навчальний посібник.–Вид. 2-ге, перероб. та доп
ЮГ Козак, ДГ Лук’яненко, ЮВ Макогон
К.:Центр навчальноi лiтератури, 2004
78*2004
Транснаціональні корпорації: Навч. посібник
СО Якубовський, ЮГ Козак
К.: ЦНЛ 488, 2006
70*2006
Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях: навч. посіб
ЮГ Козак, ВВ Ковалевський, КІ Ржепішевський
ЮГ Козак, ВВ Ковалевський, КІ Ржепішевський–К.: Центр навчальної літератури, 2004
66*2004
Міжнародна торгівля
ЮГ Козак, ОВ Мірошниченко
Київ-Катовіце-Краков: Центр учбової літератури, 2015
572015
Навчальний посібник
І України
за ред. ВА Смолія, 1997
491997
Foreign economic activity of the region Зовнішньоекономічна діяльність регіону
ЮГ Козак, ЮГ Козак, Y Kozak
Odessa- Фенікс 1, 332, 2013
41*2013
Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях: підручник
ЮГ Козак
Київ: Центр учбової літературию, 2017
372017
Міжнародні стратегії економічного розвитку
ЮГ Козак, ВВ Ковалевський, ОВ Захарченко, СМ Лебедева, Y Kozak, ...
Київ: Аврио, 2011
352011
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
ЮГ Козак, НС Логвінова
К.: ЦНЛ, 2006
322006
Міжнародні фінанси: навч. посіб.
ЮГ Козак, НС Логвинова, ВВ Ковалевський
К.: Центр навч. літ, 104-111, 2007
31*2007
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: сучасні особливості функціонування та аналізу розвитку
ЮГ Козак, ЮГ Козак, Y Kozak
Одеський національний економічний університет 1, 300, 2012
272012
Fundamentals of Economic Theory Основи економічної теорії
ЮГ Козак, ЮГ Козак, Y Kozak
Центр навчальної літератури, 2011
24*2011
International Organizations Міжнародні організації
ЮГ Козак, ЮГ Козак, Y Kozak
Центр навчальної літератури, 2006
24*2006
Економіка зарубіжних країн
ЮГ Козак, ВВ Ковалевський, СМ Лебедева, МЄ Бикова, НС Логвінова, ...
Київ «Центр учбової літератури», 2013
232013
Mathematical methods and models for master of economics /Математичні методи та моделі для магістрантів з економіки
ЮГ Козак, Y Kozak
Центр учбової літератури, 2016
21*2016
An Introduction to International Economic Relations
TS Edited by Yuriy Kozak
Tbilisi : Publishing House „ Universal“ 1, 224 p., 2014
202014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20