Елена Зеленская / Olena Zelenska
Елена Зеленская / Olena Zelenska
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Система продовольчої безпеки: сутність та ієрархічні рівні
ОО Зеленська
ЖДТУ, 2012
552012
Регіональне управління: інноваційний підхід
СМЗ М.П.Бутко, О.О. Зеленська
К.: Знання України, 2006
38*2006
Продуктивні сили економічних районів України
ЗОО Данилишин Б.М., Чернюк Л.Г., Зеленський С.М.
К.: ЗАТ “Нічлава”, 2000
252000
В’їзний туризм
ПФ Коваль, НО Алєшугіна, ГП Андрєєва, ОО Зеленська, ТВ Григор’єва, ...
Навчальний посібник: Ніжин, Видавництво Лук’яненко ВВ, 2010
242010
Особливості формування регіонального споживчого ринку
ОО Зеленська
142009
Залучення інвестицій зовнішньоекономічної діяльності в Україну: сучасний стан і перспективи
КНО Бутко М.П., Зеленська О.О.
Інвестиції: практика та досвід, 3 – 6, 2007
132007
Територіальна організація регіональних продовольчих комплексів України
ЛГ Чернюк, СМ Зеленський, ОО Зеленська
К.: РВПС України НАН України, 1999
121999
Розвиток екологічного туризму в Україні
ЗОО Чернюк Л.Г., Кравченко Н.О.
Ніжин: Вид-во НДПУ ім. М.В.Гоголя, 2004
9*2004
Продовольча безпека як один із ключових пріоритетів економічної політики в сучасних умовах глобалізації та загострення продовольчої кризи
ЗСМ Зеленська О.О.
Materialy IХ Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Наука і …, 2013
82013
Система продовольчої безпеки: сутнiсть та iєрархiчнi рiвнi
ОО Зеленська
Вiсник ЖДТУ, 108, 2012
82012
Регiональне управлiння: iнновацiйний пiдхiд: Навч. посiб. для студ. вищ. навч. закл. та iн.; за заг. ред. д. е. н., проф. Бутка М. П
МП Бутко, ОО Зеленська, СМ Зеленський
72006
Проблеми відтворення основних засобів сільського господарства Чернігівської області
ДОВ Бутко М.П., Зеленська О.О., Зеленський С.М.
Економіка АПК, 45 – 52, 2005
72005
В'їзний туризм: Навчальний посібник: Ніжин
ПФ Коваль, НО Алєшугіна, ГП Андрєєва, ОО Зеленська, ТВ Григор’єва, ...
Видавництво Лук'яненко ВВ, 2010
62010
Ефективність державної підтримки сільського господарства в Україні: реалії та перспективи
МП Бутко, ОО Зеленська, СМ Зеленський
Вісн. екон. науки України, 19-24, 2007
52007
Тенденції та перспективи розвитку ринку ресторанних послуг м. Чернігів
НО Алєшугіна, ОО Зеленська
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління …, 2012
42012
В’їзний туризм
МО Михайловський, НО Алєшугіна, ВБ Дудко, ПФ Коваль, ...
Ніжин: Вид-во Лук’яненко ВВ, 2010
42010
Проблеми регулювання регіональних ринків праці в Україні
ЗОО Бутко М.П.
Зайнятість та ринок праці, 15-21, 2008
42008
Диверсифікація і інновації як апріорні чинники адаптації харчової промисловості до вимог СОТ
МП Бутко, ОО Зеленська, АГ Ясько
Економіка та держава, 22-25, 2008
42008
Агроглобалізація та її можливі наслідки для України
ОО Зеленська
32012
Проблеми трактування сутності категорії „споживчий ринок”
ОО Зеленська
Чернігів: ЧДТУ, 2009
32009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20