Підписатись
Олена Зеленська / Olena Zelenska
Олена Зеленська / Olena Zelenska
PhD in Economics, Associate Professor, Chernihiv Polytechnic National University
Підтверджена електронна адреса в stu.cn.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Система продовольчої безпеки: сутність та ієрархічні рівні
ОО Зеленська
ЖДТУ, 2012
622012
В’їзний туризм: навчальний посібник
ПФ Коваль, НО Алєшугіна, ГП Андрєєва
Ніжин: Видавництво Лук’яненко ВВ, 2010. 304 с, 2010
552010
Регіональне управління: інноваційний підхід
СМЗ М.П.Бутко, О.О. Зеленська
К.: Знання України, 2006
40*2006
Продуктивні сили економічних районів України
ЗОО Данилишин Б.М., Чернюк Л.Г., Зеленський С.М.
К.: ЗАТ “Нічлава”, 2000
272000
Рекреаційно-туристичні ресурси України з основами туристичного ресурсознавства
ІМФ Н.О. Алєшугіна, О.В. Барановська, М.О. Барановський, О.О. Зеленська, І.В ...
Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014
162014
Територіальна організація регіональних продовольчих комплексів України
ЛГ Чернюк, СМ Зеленський, ОО Зеленська
К.: РВПС України НАН України, 1999
161999
Особливості формування регіонального споживчого ринку
ОО Зеленська
Економіка АПК, 107-110, 2009
132009
Розвиток екологічного туризму в Україні
ЗОО Чернюк Л.Г., Кравченко Н.О.
Ніжин: Вид-во НДПУ ім. М.В.Гоголя, 2004
13*2004
Залучення інвестицій зовнішньоекономічної діяльності в Україну: сучасний стан і перспективи
КНО Бутко М.П., Зеленська О.О.
Інвестиції: практика та досвід, 3 – 6, 2007
122007
Тенденції та перспективи розвитку ринку ресторанних послуг м. Чернігів
НО Алєшугіна, ОО Зеленська
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління …, 2012
92012
Система продовольчої безпеки: сутнiсть та iєрархiчнi рiвнi
ОО Зеленська
Вiсник ЖДТУ, 108, 2012
82012
Продовольча безпека як один із ключових пріоритетів економічної політики в сучасних умовах глобалізації та загострення продовольчої кризи
ЗСМ Зеленська О.О.
Materialy IХ Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Наука і …, 2013
72013
Туристичне країнознавство у таблицях і схемах:[навч. посіб.]
НО Алєшугіна, ОО Зеленська, ІВ Смаль
Ніжин: Лисенко ММ 386, 2011
72011
Регiональне управлiння: iнновацiйний пiдхiд: Навч. посiб. для студ. вищ. навч. закл. та iн.; за заг. ред. д. е. н., проф. Бутка М. П
МП Бутко, ОО Зеленська, СМ Зеленський
72006
Проблеми відтворення основних засобів сільського господарства Чернігівської області
ДОВ Бутко М.П., Зеленська О.О., Зеленський С.М.
Економіка АПК, 45 – 52, 2005
72005
Рroblems of interaction of the market of educational services and labor market of Ukraine
О Зеленська, Ю Краснянська
Чернігівський науковий часопис 1 (8), 54-63, 2017
62017
Tendentsii ta perspektyvy rozvytku rynku restorannykh posluh m. Chernihiv [Trends and prospects of restaurant services market development in Chernihiv city]
N Alieshuhina, O Zelenska
Naukovyi visnyk ChDIEU. Seriia: Ekonomika 1 (13), 92-98, 2012
52012
Навчальний посібник: Ніжин
ПФ Коваль, НО Алєшугіна, ГП Андрєєва, ОО Зеленська, ТВ Григор’єва, ...
Видавництво Лук’яненко ВВ, 2010
52010
Ефективність державної підтримки сільського господарства в Україні: реалії та перспективи
МП Бутко, ОО Зеленська, СМ Зеленський
Вісн. екон. науки України, 19-24, 2007
52007
Продовольственная проблема в жизни современной цивилизации
ЕА Зеленская
Минск: Международное общественное объединение по научно-исследовательским и …, 2016
42016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20