Follow
Лошицький
Лошицький
Ректор НАПУ
Verified email at ap.gp.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Адміністративне право України
В Галунько, П Діхтієвський, О Кузьменко, С Стеценко
Повний курс: підручник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018
1592018
Адміністративно-правові відносини в сфері охорони громадського порядку
МВ Лошицький
Нац. акад. внутр. справ України. К, 2002
962002
Адміністративно-правові режими та їх забезпечення органами внутрішніх справ: дис.… докт. юрид. наук: 12.00. 07/Мінка Тетяна Павлівна
ТП Мінка
ТП Мінка–Дніпропетровськ, 2011
662011
Державна міграційна політика України (організаційно-правовий аспект)
ВІ Олефір
дис.… д-ра юрид. наук 12 (07), 2005
582005
Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері земельних відносин
АО Гуленко
Сумський державний університет, 2020
522020
Адміністративна відповідальність за правопорушення у галузі будівництва
БМ Семенко
БМ Семенко.– Режим доступу: http://mydisser. com/en/catalog/view/6/352/8092 …, 2011
52*2011
Адміністративно-правове регулювання протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми: монографія
ВІ Олефір
К.: Друкарня МВС України, 2004
492004
Адміністративне право України: навчальний посібник: у 2-х томах
ВВ Галунько, ВІ Олефір, МП Пихтін
Херсон: ПАТ «Херсонська міська друкарня 1, 320, 2011
432011
Ліцензування як адміністративно-правовий інститут
ВК Шкарупа, ОП Рябченко, ВІ Олефір
422005
Теоретико-правові засади адміністративно-поліцейської діяльності держави: монографія
МВ Лошицький
Київ: МП «Леся, 6, 2014
362014
Адміністративне право України: підручник: у 2-х т
ВВ Галунько, ВІ Олефір, ЮВ Гридасов, АА Іванищук, СО Короєд
Загальне адміністративне право. Академічний курс. Херсон: ХМД 1, 396, 2013
362013
Онтологічна характеристика правового режиму
ТП Мінка
Право і суспільство, 123-127, 2012
342012
Відповідальність працівників податкової міліції за адміністративні проступки та порядок ії реалізації
ВК Шкарупа, ВК Гіжевський, ОП Рябченко, ВІ Олефір
322004
Правовий режим як критерій поділу права на галузі
ТП Мінка
Часопис Київського університету права, 2010
292010
Публічне адміністрування сферою фізичної культури та спорту
СМ Балабан
Дисертація… канд. юрид. наук., Дн 207, 10, 2017
202017
Адміністративне оскарження як спосіб захисту прав громадян у діяльності органів публічної адміністрації
МВ Лошицький
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 146-150, 2015
202015
Адміністративно-правове регулювання діяльності публічної адміністрації щодо надання електронних послуг у сфері міграції
ТП Мінка
Університет митної справи та фінансів, 2023
182023
Еволюція та сутність поняття нелегальної міграції
В Олефір, Д Цвігун
Право України, 81-84, 2005
182005
Використання зарубіжного досвіду як умова вдосконалення адміністративно-правового забезпечення професійної підготовки працівників міліції (поліції)
МВ Лошицький
Юридична наука, 34-42, 2015
172015
Онтологічні характеристики правового режиму адміністративного права
ТП Мінка
Часопис Київського університету права, 123-127, 2011
162011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20