Follow
Раиса Балац \ Raisa Balac
Title
Cited by
Cited by
Year
Запобігання кримінальним правопорушенням як одне із завдань кримінального судочинства
АВ Рось, РМ Балац
Право і безпека.-2020.-№ 4 (79).-С. 86-91, 2020
32020
Особливості вивчення особи неповнолітнього у кримінальному провадженні
РМ Балац
Процесуальне та техніко-криміналістичне забезпечення досудового …, 2019
22019
Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навчальний посібник
ВВ Сокуренко, ДВ Швець, МЮ Бурдін, АМ Клочко, ОВ Грищенко, ...
Харків: Стильна типографія, 2017.–1164 с., 2017
22017
Стандартизація доказування слідчим суддею при реалізації ним повноважень з розгляду клопотань про надання дозволу на проведення процесуальних дій
РМ Балац
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.–2023.–№ 2 …, 2023
12023
ПОДАННЯ СЛІДЧОГО ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
РМ Балац
Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку …, 2018
12018
ЗАПОБІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
РМ Балац
Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та …, 2018
12018
Проблемні питання щодо правового регулювання запобіжної діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України
РМ Балац
Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917-2017 рр.): зб. наук.ст. і …, 2017
12017
Особливості розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми
РГВ 10. Швець Д.В., Бугайчук К.Л., Федосова О.Ф., Михайлова Ю.О., Пазинич ...
науково-методичні рекомендації- Харків: ХНУВС, 2017.- 122с., 0
1*
Щодо запобігання кримінальним правопорушенням на досудовому розслідуванні
РМ Балац
Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах …, 2022
2022
Запобіжна діяльність органів досудового розслідування у кримінальному процесі потребує реформування
РМ Балац
Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів …, 2022
2022
Запобіжна діяльність на стадії досудового розслідування: проблеми та перспективи її впровадження
РМ Балац
Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: тези доп …, 2021
2021
Чи потребує запровадження запобіжна діяльність слідчого у кримінальному процесі?
РМ Балац
Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: тези доп …, 2020
2020
Щодо питання запобіжної діяльності слідчого, дізнавача під час досудового розслідування
АВ Рось, РМ Балац
Кримінальний процес та криміналістика: сучасний стан та перспективи: тези …, 2020
2020
Проблемні питання превентивної діяльності слідчого і дізнавача в законодавстві України та окремих зарубіжних країн
РМ Балац
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.–2020.–№ 4 …, 2020
2020
Заходи слідчого по реалізації запобігання кримінальним правопорушенням у кримінальному провадженні
РМ Балац
Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти …, 2019
2019
Запобіжна та профілактична діяльність слідчого під час проведення досудового розслідування як напрями удосконалення чинного КПК України
ОО Кочура, РМ Балац
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Юридичні науки …, 2018
2018
Науково-практичний коментар до Закону України «Про Національну поліцію» в частині діяльності слідчих підрозділів органів Національної поліції України, розроблений кафедрою …
ОО Юхно, СЄ Абламський, РМ Балац, ОО Бондаренко, ГІ Глобенко, ...
Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навч. посіб.–Харків …, 2017
2017
Окремі аспекти запобіжної діяльності слідчого при розслідуванні кримінального провадження
РМ Балац
Теоретичні аспекти організації досудового розслідування, 305-307, 2015
2015
Наукове роз’яснення щодо провадження на підставі угод у кримінальному судочинстві
ОО Юхно, РМ Балац, ОО Бондаренко, ГІ Глобенко, ОВ Захарченко, ...
Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ …, 2014
2014
Окремі аспекти законодавчого забезпечення правового регулювання запобігання злочинам
РМ Балац
Впровадження нового кримінального процесуального кодексу України в …, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20