Follow
Вадим Кудінов, Вадим Кудинов, Vadym Kudinov
Вадим Кудінов, Вадим Кудинов, Vadym Kudinov
Національна академія внутрішніх справ
Verified email at naiau.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Оптимизация структуры информационной сети
ВА Кудинов, ВА Хорошко, ЛТ Пархуць
Захист інформації, 44-48, 2004
172004
Стратегія оцінювання рівня захищеності держави від ризику стороннього кібернетичного впливу
ВЛ Бурячок, ОГ Корченко, ВО Хорошко, ВА Кудінов
Захист інформації, 5-14, 2013
122013
Вирішення проблем відбору та підготовки кадрів правоохоронців щодо протидії кіберзлочинності
ВА Кудінов
Кадровий вісник, 51-68, 2011
102011
Методичний підхід до формалізації задачі оцінювання ефективності системи захисту інформаційної системи ОВС України
ВА Кудінов, ВО Хорошко
Захист інформації, 11-18, 2004
10*2004
Корпоративна мережа ОВС України та моделі її захисту від порушників безпеки
ВА Кудінов, ВО Хорошко
Захист інформації, 26-35, 2004
102004
Оцінка ефективності комплексної системи захисту інформації в системі оперативного інформування МВС України
ВА Кудінов
Сучасна спеціальна техніка, 91-96, 2011
92011
Спеціальна техніка: основні поняття, терміни та визначення: навчальний посібник
ВА Кудінов, ПП Артеменко, МВ Кобець, БВ Жуков
Київ: Аванпост-Прим, 2013
8*2013
Автоматизированное рабочее место дежурного дежурной части МВД-УМВД(УМВДТ): методические рекомендации
ВА Кудинов, ТВ Рыбалко
71996
Функціонування системи оперативного інформування МВС Укра ни
ВА Кудінов
Спеціальна техніка. Загальна частина: посібник.–К.: Київський нац. ун-т…, 2007
62007
Качественная оптимизация информационных структур корпоративных сетей
ВА Кудинов, ВА Хорошко, ЛТ Пархуць, МВ Капустян
Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій 5 (3…, 2007
6*2007
Аналіз проблем створення захисту конфіденційної інформації, що обробляється в системі оперативного інформування МВС України
ВА Кудінов
Защита информации: сборник научных трудов НАУ, 60-67, 2003
62003
Питання щодо необхідності захисту відкритої оперативної інформації в системі оперативного інформування МВС України
ВА Кудінов
Інформаційна безпека: науково-практична конференція, Київ, 26-27.03.2009, 54-56, 2009
5*2009
Аналіз проблеми захисту відкритої оперативної інформації про резонансні злочини та інші надзвичайні події, що обробляється в системі оперативного інформування МВС України
ВА Кудінов
Захист інформації, 81-85, 2008
52008
Кількісна оптимізація інформаційних структур корпоративних мереж
ВА Кудінов, ВО Хорошко, ЛТ Пархуць, КМ В.
Комп'ютерні технології друкарства: збірник наукових праць, 24-33, 2006
52006
Проблемы создания комплексной системы защиты корпоративной сети органов внутренних дел Украины
ВА Кудинов
Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов…, 2004
52004
Структура бази даних автоматизованої інформаційної системи "Фальшивомонетництво" МВС України
ВА Кудінов
Защита информации: сборник научных трудов НАУ, 160-169, 2004
52004
Шляхи удосконалення системи оперативного інформування МВС України
ВА Кудінов
Безпека дорожнього руху України, 27-36, 2003
52003
Структура бази даних автоматизованої інформаційної системи "Зведення" з обліку злочинів та надзвичайних подій, які взяті на контроль МВС України
ВА Кудінов
Безпека дорожнього руху України, 57-62, 2003
52003
Аналіз оперативної обстановки можливостями автоматизованої системи оперативного інформування МВС України
ВА Кудінов
Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС України, 28-33, 2012
42012
Становлення, сучасний стан і перспективи розвитку автоматизованої системи оперативного інформування МВС України про резонансні злочини та інші надзвичайні події
ВА Кудінов
Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС України, 9-27, 2012
42012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20