Підписатись
Тетяна Дубовик
Тетяна Дубовик
проф. кафедри журналістики та реклами, Державний торговельно-економічний університет
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інтернет-торгівля в Україні
ТВ ДУБОВИК
Вісник КНТЕУ, 20-29, 2013
302013
Інтернет-маркетингові комунікації
ТВ Дубовик
монографія, 332, 2014
22*2014
Соціально-етичний маркетинг підприємств
ТВ Дубовик, ІО Бучацька
Держава та регіони, 204-208, 2011
182011
Computation Algorithm for Integral Indicator of Socio-Economic Development.
O Pursky, T Dubovyk, I Gamova, I Buchatska
ICTERI Workshops, 919-934, 2019
142019
The Price Competition Simulation at the Blended Trading Market.
O Pursky, T Dubovyk, I Moroz, I Buchatska, A Savchuk
M3E2-MLPEED, 15-26, 2019
132019
Інноваційна спрямованість розвитку підприємств роздрібної торгівлі
ТВ ДУБОВИК, ІО БУЧАЦЬКА
Маркетинг і менеджмент інновацій, С. 223-230, 2017
122017
Інтеграція інтернет-маркетингових комунікацій
ТВ Дубовик
Економічний часопис-ХХІ, 116-119, 2014
102014
Software implementation of etrade business process management information system
O Pursky, A Selivanova, T Dubovyk, T Herasymchuk
CEUR Workshop Proceedings 2546, 171-181, 2019
92019
Торгова реклама: теорія і практика управління: монографія
ДТВ Мазаракі, А.А., Ортинська, В.В.
Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009, 0
8*
Intehratsiia internet-marketynhovykh komunikatsii [Integration of Internet marketing communications]
TV Dubovyk
Ekonomichnyi chasopys 21, 11-12, 2014
72014
Internet-torhivlia v Ukraini
T Dubovyk
Visnyk KNTEU 1, 20-28, 2013
72013
Маркетингова комунікаційна діяльність торговельного підприємства в соціальних мережах
ТВ Дубовик
Актуальні проблеми економіки, 161-168, 2012
72012
Innovatsiina spriamovanist rozvytku pidpryiemstv rozdribnoi torhivli
TV Dubovyk, IO Buchatska
Innovative trend of development of retail enterprises]. Marketynh i …, 2017
62017
Зв'язки з громадськістю (базовий курс): навчальний посібник
ЄВ Ромат, ІО Бучацька, ТВ Дубовик
Київ: КНТЕУ, 2016
62016
Потенціал інтегрованих маркетингових комунікацій торговельного підприємства в мережі Інтернет
ТВ Дубовик
Актуальні проблеми економіки, 168-173, 2012
62012
Міжнародна електронна торгівля
ТВ Дубовик, ІВ Гамова
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2018
32018
Актуальні дослідження інтернет-маркетингових комунікацій
О Каніщенко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 149 …, 2015
32015
Internet-marketynhovi komunikatsii: monohrafiia
TV Dubovyk
Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 2014
32014
Мерчандайзинг інтернет-магазину
ТВ Дубовик, ОВ Дубовик
Актуальні проблеми економіки, 123-128, 2010
32010
Computational method for studying the thermal conductivity of molecular crystals in the course of condensed matter physics
OI Pursky, TV Dubovyk, VO Babenko, VF Gamaliy, RA Rasulov, ...
Journal of Physics: Conference Series 1840 (1), 012015, 2021
22021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20