Тетяна Дубовик
Тетяна Дубовик
зав. кафедри журналістики та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Інтернет-торгівля в Україні
ТВ ДУБОВИК
Вісник КНТЕУ, 20-29, 2013
152013
Соціально-етичний маркетинг підприємств
ТВ Дубовик, ІО Бучацька
Держава та регіони, 204-208, 2011
142011
Інтеграція Інтернет-маркетингових комунікацій
ТВ Дубовик
Економічний часопис-ХХІ, 116-119, 2014
72014
Інтернет-маркетингові комунікації
ТВ Дубовик
монографія, 332, 2014
7*2014
Торгова реклама: теорія і практика управління: монографія
ДТВ Мазаракі, А.А., Ортинська, В.В.
Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009, 0
5*
Internet–torhivlia v Ukraini
T Dubovyk
Visnyk KNTEU 1, 20-28, 2013
42013
Потенціал інтегрованих маркетингових комунікацій торговельного підприємства в мережі Інтернет
ТВ Дубовик
Актуальні проблеми економіки, 168-173, 2012
42012
Інноваційна спрямованість розвитку підприємств роздрібної торгівлі
ТВ ДУБОВИК, ІО БУЧАЦЬКА
Маркетинг і менеджмент інновацій, С. 223-230, 2017
32017
Мерчандайзинг інтернет-магазину
ТВ Дубовик, ОВ Дубовик
Актуальні проблеми економіки, 123-128, 2010
32010
Актуальні дослідження інтернет-маркетингових комунікацій
О Каніщенко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 149 …, 2015
22015
Internet-marketynhovi komunikatsii: monohrafiia
TV Dubovyk
Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 2014
22014
QR-technologies in marketing communication activity of trading companies./Dubovyk TV
TV Dubovyk
International Journal of Open Information Technologies, 36-39, 2013
22013
Маркетингова комунікаційна діяльність торговельного підприємства в соціальних мережах
ТВ Дубовик
Актуальні проблеми економіки, 161-168, 2012
22012
Modern instruments of digital marketing in the system of integrated marketing communications
O Gumenna
Scientific Papers NaUKMA. Economics 1 (1), 48-53, 2016
12016
Інтернет-маркетингові комунікації в програмах е-лояльності споживачів
АА Мазаракі, ТВ Дубовик
Актуальні проблеми економіки, 423-429, 2015
12015
INTEGRATION OF INTERNET MARKETING COMMUNICATIONS
T Dubovyk
Economic Annals-XXI, 116-119, 2014
12014
Ethics Of Online Marketing Communications of Trade Business
T Dubovyk
Економічний часопис-ХХІ, 94-97, 2014
12014
Інтегровані інтернет-маркетингові комунікації: сутність поняття
ТВ Дубовик
ВІСНИК, 253, 2013
12013
Potential of integrated marketing communications for a trade enterprise in the internet
TV Dubovyk
Actual Problems of Economics, 168-173, 2012
12012
ІННОВАЦІЇ ЯК СТИМУЛЮЮЧИЙ ФАКТОР ЗРОСТАННЯ ОБСЯГУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
АЮ Голобородько, ТВ Дубовик, ІВ Колодяжна, АМ Несторенко, ...
НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 126, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20