Тетяна Дубовик
Тетяна Дубовик
проф. кафедри журналістики та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інтернет-торгівля в Україні
ТВ ДУБОВИК
Вісник КНТЕУ, 20-29, 2013
302013
Інтернет-маркетингові комунікації
ТВ Дубовик
монографія, 332, 2014
19*2014
Соціально-етичний маркетинг підприємств
ТВ Дубовик, ІО Бучацька
Держава та регіони, 204-208, 2011
182011
Computation Algorithm for Integral Indicator of Socio-Economic Development.
O Pursky, T Dubovyk, I Gamova, I Buchatska
ICTERI Workshops, 919-934, 2019
122019
Інноваційна спрямованість розвитку підприємств роздрібної торгівлі
ТВ ДУБОВИК, ІО БУЧАЦЬКА
Маркетинг і менеджмент інновацій, С. 223-230, 2017
122017
The Price Competition Simulation at the Blended Trading Market.
O Pursky, T Dubovyk, I Moroz, I Buchatska, A Savchuk
M3E2-MLPEED, 15-26, 2019
102019
Інтеграція Інтернет-маркетингових комунікацій
ТВ Дубовик
Економічний часопис-ХХІ, 116-119, 2014
92014
Innovatsiina spriamovanist rozvytku pidpryiemstv rozdribnoi torhivli
TV Dubovyk, IO Buchatska
Innovative trend of development of retail enterprises]. Marketynh i …, 2017
82017
Intehratsiia internet-marketynhovykh komunikatsii [Integration of Internet marketing communications]
TV Dubovyk
Ekonomichnyi chasopys 21, 11-12, 2014
72014
Internet-torhivlia v Ukraini
T Dubovyk
Visnyk KNTEU 1, 20-28, 2013
72013
Маркетингова комунікаційна діяльність торговельного підприємства в соціальних мережах
ТВ Дубовик
Актуальні проблеми економіки, 161-168, 2012
72012
Software implementation of etrade business process management information system
O Pursky, A Selivanova, T Dubovyk, T Herasymchuk
CEUR Workshop Proceedings 2546, 171-181, 2019
62019
Торгова реклама: теорія і практика управління: монографія
ДТВ Мазаракі, А.А., Ортинська, В.В.
Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009, 0
6*
Потенціал інтегрованих маркетингових комунікацій торговельного підприємства в мережі Інтернет
ТВ Дубовик
Актуальні проблеми економіки, 168-173, 2012
52012
Міжнародна електронна торгівля
ТВ Дубовик, ІВ Гамова
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2018
32018
Internet-marketynhovi komunikatsii: monohrafiia
TV Dubovyk
Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 2014
32014
Мерчандайзинг інтернет-магазину
ТВ Дубовик, ОВ Дубовик
Актуальні проблеми економіки, 123-128, 2010
32010
The price competition simulation at the trading market in the presence of electronic and traditional trade
O Pursky, T Dubovyk, I Moroz, I Buchatska, A Savchuk
SHS Web of Conferences 65, 04001, 2019
22019
Інтернет-маркетингові комунікації в програмах е-лояльності споживачів [Internet-marketynhovi komunikatsii v prohramakh e-loialnosti spozhyvachiv]
AA Mazaraki, TV Dubovyk
Aktualni problemy ekonomiky 12, 423-429, 2015
22015
Інтернет-маркетингові комунікації в програмах е-лояльності споживачів
АА Мазаракі, ТВ Дубовик
Актуальні проблеми економіки, 423-429, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20