Тетяна Дубовик
Тетяна Дубовик
проф. кафедри журналістики та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інтернет-торгівля в Україні
ТВ ДУБОВИК
Вісник КНТЕУ, 20-29, 2013
202013
Соціально-етичний маркетинг підприємств
ТВ Дубовик, ІО Бучацька
Держава та регіони, 204-208, 2011
142011
Інтернет-маркетингові комунікації
ТВ Дубовик
монографія, 332, 2014
10*2014
Інтеграція Інтернет-маркетингових комунікацій
ТВ Дубовик
Економічний часопис-ХХІ, 116-119, 2014
82014
Innovatsiina spriamovanist rozvytku pidpryiemstv rozdribnoi torhivli
TV Dubovyk, IO Buchatska
Innovative trend of development of retail enterprises]. Marketynh i …, 2017
62017
Internet-torhivlia v Ukraini
T Dubovyk
Visnyk KNTEU 1, 20-28, 2013
62013
Інноваційна спрямованість розвитку підприємств роздрібної торгівлі
ТВ ДУБОВИК, ІО БУЧАЦЬКА
Маркетинг і менеджмент інновацій, С. 223-230, 2017
52017
Intehratsiia internet-marketynhovykh komunikatsii
TV Dubovyk
Integration of online marketing communications]. Ekonomichnyi chasopys-XXI …, 2014
52014
Торгова реклама: теорія і практика управління: монографія
ДТВ Мазаракі, А.А., Ортинська, В.В.
Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009, 0
5*
Маркетингова комунікаційна діяльність торговельного підприємства в соціальних мережах
ТВ Дубовик
Актуальні проблеми економіки, 161-168, 2012
42012
The Price Competition Simulation at the Blended Trading Market
O Pursky, T Dubovyk, I Moroz, I Buchatska, A Savchuk
4
Internet‑marketynhovi komunikatsii: monohrafiia
TV Dubovyk
Kyiv: Kyiv. nats. torh.‑ekon. un‑t, 2014
32014
Потенціал інтегрованих маркетингових комунікацій торговельного підприємства в мережі Інтернет
ТВ Дубовик
Актуальні проблеми економіки, 168-173, 2012
32012
Мерчандайзинг інтернет-магазину
ТВ Дубовик, ОВ Дубовик
Актуальні проблеми економіки, 123-128, 2010
32010
Інтернет-маркетингові комунікації в програмах е-лояльності споживачів [Internet-marketynhovi komunikatsii v prohramakh e-loialnosti spozhyvachiv]
AA Mazaraki, TV Dubovyk
Aktualni problemy ekonomiky 12, 423-429, 2015
22015
Інтернет-маркетингові комунікації в програмах е-лояльності споживачів
АА Мазаракі, ТВ Дубовик
Актуальні проблеми економіки, 423-429, 2015
22015
Актуальні дослідження інтернет-маркетингових комунікацій
О Каніщенко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 149 …, 2015
22015
Internet Marketing Communications
TV Dubovyk
Monograph. Kyiv: KNTU, 2014
22014
QR-technologies in marketing communication activity of trading companies./Dubovyk TV
TV Dubovyk
International Journal of Open Information Technologies, 36-39, 2013
22013
The price competition simulation at the trading market in the presence of electronic and traditional trade
O Pursky, T Dubovyk, I Moroz, I Buchatska, A Savchuk
SHS Web of Conferences 65, 04001, 2019
12019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20