Тетяна Дубовик
Тетяна Дубовик
зав. кафедри журналістики та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Інтернет-торгівля в Україні
ТВ ДУБОВИК
Вісник КНТЕУ, 20-29, 2013
152013
Соціально-етичний маркетинг підприємств
ТВ Дубовик, ІО Бучацька
Держава та регіони, 204-208, 2011
142011
Інтеграція Інтернет-маркетингових комунікацій
ТВ Дубовик
Економічний часопис-ХХІ, 116-119, 2014
72014
Інтернет-маркетингові комунікації
ТВ Дубовик
монографія, 332, 2014
6*2014
Торгова реклама: теорія і практика управління: монографія
ДТВ Мазаракі, А.А., Ортинська, В.В.
Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009, 0
5*
Internet–torhivlia v Ukraini
T Dubovyk
Visnyk KNTEU 1, 20-28, 2013
42013
Потенціал інтегрованих маркетингових комунікацій торговельного підприємства в мережі Інтернет
ТВ Дубовик
Актуальні проблеми економіки, 168-173, 2012
42012
Мерчандайзинг інтернет-магазину
ТВ Дубовик, ОВ Дубовик
Актуальні проблеми економіки, 123-128, 2010
32010
Актуальні дослідження інтернет-маркетингових комунікацій
О Каніщенко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 149 …, 2015
22015
Internet-marketynhovi komunikatsii: monohrafiia
TV Dubovyk
Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 2014
22014
QR-technologies in marketing communication activity of trading companies./Dubovyk TV
TV Dubovyk
International Journal of Open Information Technologies, 36-39, 2013
22013
Маркетингова комунікаційна діяльність торговельного підприємства в соціальних мережах
ТВ Дубовик
Актуальні проблеми економіки, 161-168, 2012
22012
Інноваційна спрямованість розвитку підприємств роздрібної торгівлі
ТВ ДУБОВИК, ІО БУЧАЦЬКА
Маркетинг і менеджмент інновацій, С. 223-230, 2017
12017
Інтернет-маркетингові комунікації в програмах е-лояльності споживачів
АА Мазаракі, ТВ Дубовик
Актуальні проблеми економіки, 423-429, 2015
12015
INTEGRATION OF INTERNET MARKETING COMMUNICATIONS
T Dubovyk
Economic Annals-XXI, 116-119, 2014
12014
Ethics Of Online Marketing Communications of Trade Business
T Dubovyk
Економічний часопис-ХХІ, 94-97, 2014
12014
ІНТЕГРОВАНІ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ
ТВ ДУБОВИК
ВІСНИК, 253, 2013
12013
Potential of integrated marketing communications for a trade enterprise in the internet
TV Dubovyk
Actual Problems of Economics, 168-173, 2012
12012
ІННОВАЦІЇ ЯК СТИМУЛЮЮЧИЙ ФАКТОР ЗРОСТАННЯ ОБСЯГУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
АЮ Голобородько, ТВ Дубовик, ІВ Колодяжна, АМ Несторенко, ...
НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 126, 2018
2018
Innovative orientation of retailers development
TV Dubovyk, IO Buchatskaya
MARKETING AND MANAGEMENT OF INNOVATIONS, 223-230, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20