Іванова Наталія Олександрівна, Иванова Наталия Александровна, Ivanova N. O.
Іванова Наталія Олександрівна, Иванова Наталия Александровна, Ivanova N. O.
Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine, Інститут гідробіології НАНУ, Институт гидробиологии НАНУ
Verified email at nas.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
The use of phytoplankton as an indicator of internal hydrodynamics of a large seaside reservoir–case of the Sasyk Reservoir, Ukraine
OP Bilous, SS Barinova, NO Ivanova, OA Huliaieva
Ecohydrology & Hydrobiology 16 (3), 160-174, 2016
232016
New statistical approach to spatial analysis of ecosystem of the Sasyk Reservoir, Ukraine
S Barinova, O Bilous, N Ivanova
Int. J. Ecotoxicol. Ecobiol 1 (3), 118-126, 2016
102016
Прогноз впливу можливої реконструкції Каховської ГЕС на екосистеми пониззя Дніпра та Каховського водосховища
ВМ Тімченко, ГО Карпова, ОО Гуляєва, ЄІ Коржов, СС Дубняк, ...
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
82015
Benthic Diatom Composition in Coastal Zone of Black Sea, Sasyk Reservoir (Ukraine)
OP Bilous, AZ Wojtal, NO Ivanova, PM Tsarenko, OV Burova, S Barinova
Diversity 12 (12), 458, 2020
22020
Гідрологічний режим Сасикського водосховища
НО Іванова
Наук. Запис. Терноп. ун-ту Серія Біологія 43, 213–215, 2010
22010
Phytoplankton Characteristics of the Sasyk Reservoir (Ukraine)
OP Bilous, NO Ivanova
International Journal on Algae 20 (3), 2018
12018
Прозорість та колір води Сасика як абіотичні компоненти його екосистеми
НО Іванова
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 90-103, 2016
12016
Водообмін як фактор формування сучасних умов функціонування екосистеми водосховища Сасик
ІН О.
Наукові записки Терноп. нац. пед. ун-ту. Серія Біологія 3 (64), 274-277, 2015
1*2015
ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДНИХ МАС ВОДОСХОВИЩА САСИК (ЗА НАТУРНИМИ ДАНИМИ)
НО Іванова
Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан …, 2014
12014
Водний баланс Сасика як фактор функціонування його екосистеми
НО Іванова, ОО Гуляєва
Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології : матеріали Всеукраїнської …, 2014
12014
Водосховище Сасик -еколого-гідрологічні проблеми існування
ІН О.
Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія 17, 113-117, 2009
1*2009
Динаміка рівня водної поверхні Сасика на різних етапах існування водойми
НО Іванова
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 63-75, 2018
2018
BIOINDICATION POTENTIAL OF PHYTOPLANKTON FOR SEASONAL DYNAMICS EVALUATION IN THE SASYK RESERVOIR, UKRAINE
P Olena, SS BARINOVA, NO IVANOVA
2018
Характеристика фитопланктона водохранилища Сасык (Украина)
ЕП Белоус, НА Иванова
Альгологія, 328-341, 2018
2018
Особливості переміщення водних мас у водосховищі Сасик
І Н. О.
Метеорологія, гідрологія, моніторинг довкілля в контексті екологічних …, 2016
2016
Характеристика экологического состояния водоема Сасык (Украина) по данным фитопланктона
ЕП Белоус, СС Баринова, НА Иванова
Минск: БГУ, 2016
2016
Thermal regime of the Sasyk Reservoir in modern conditions (according to field observations of 2013-2014. (Termichnyj rezhim vodoshovyscha Sasyk v suchasnyh umovah (za danymy …
NO Ivanova
Modern Hydroecology: the place of scientific research in solving current …, 2015
2015
Optychni vlastyvosti vodnykh mas vodoskhovyscha Sasyk (za naturnymy dannymy) (Optical properties of water masses reservoir Sasyk (in situ data)).
І N. O.
Lymany Pivnichno-zahidnogo Prichornomorya: suchasnyy hydrologichnyy stan …, 2014
2014
Сучасний стан фітопланктону Сасикського водосховища
ОП Білоус, НО Іванова
Актуальні проблеми ботаніки та екології: матеріали міжнародної конференції …, 2014
2014
Исследования кислородного режима Сасыкского водохранилища // Issledovaniya kislorodnogo rezhima Sasykskogo vodokhranilischa. (Studies of oxygen regime Sasyk Reservoir)
INAИН А.
Водные ресурсы, экология и гидрологическая безопасность: сборник …, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20