Магдіч Аліса / Mahdich Alisa
Магдіч Аліса / Mahdich Alisa
Alfred Nobel University / Університет імені Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Міжнародна економіка
ВВ Білоцерківець, ОО Завгородня, ВК Лебедєва, АС Магдіч
Київ "ЦУЛ", 2012
232012
Эволюция взглядов на причины экономических циклов
АС Магдич
Академічний огляд, 22-36, 2010
72010
Спільні риси й національні особливості економіки країн Центральної та Східної Європи
АС Магдіч
ХНЕУ, 2013
52013
Типологія факторів економічного зростання: теоретико-методологічний аспект
АС Магдіч
Європейський вектор економічного розвитку, 119-130, 2015
32015
Напрями трансформації моделі економічного зростання країн ЦСЄ
АС Магдіч
Економічний Нобелівський вісник, 314-322, 2014
32014
Демократизація і економічне зростання: теоретичний аспект
AС Магдіч
Академічний огляд, 5-13, 2016
22016
Циклічна криза та динаміка транзитивної економіки країн Центральної та Східної Європи
АО Задоя, СВ Кузьмінов, ГЯ Глуха, АС Магдіч, ЮЮ Хватов, ...
Економічний розвиток: взаємозв’язок мікро-, макро- та мегарівнів, 2014
2*2014
Циклічна криза та динаміка транзитивної економіки країн Центральної та Східної Європи
АО Задоя, АС Магдіч, та інш.
Економічний розвиток: взаємозв’язок мікро-, макро- та мегарівнів, 160, 2014
2*2014
Особливості процесів нагромадження капіталу в транзитивних економіках Центральної та Східної Європи
АС Магдіч
Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013
22013
Проблеми та перспективи інноваційного розвитку транзитивних економік Центральної та Східної Європи
АС Магдіч
Інноваційна економіка, 39-43, 2013
22013
Прямые иностранные инвестиции как фактор экономического роста в странах Центральной и Восточной Европы
АС Магдич
Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наших дней / Под ред. Ядгарова Я …, 2013
2*2013
Вплив глобальної кризи на економіки країн Центральної та Східної Європи
АС Магдіч
Європейський вектор економічного розвитку, 103-112, 2011
22011
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ВПЛИВУ ДЕМОКРАТІЇ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
АС Магдіч
Європейський вектор економічного розвитку, 97-106, 2016
12016
Фактори економічного зростання країн Центральної та Східної Європи
АС Магдіч
Академічний огляд, 155-161, 2012
12012
Аналіз інституціональних чинників економічного розвитку країн Центральної та Східної Європи
АО Задоя, АС Магдіч
Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия …, 2011
12011
Аналіз взаємозв'язку економічної динаміки та фундаментальних макроекономічних показників у країнах центральної та східної Європи
АС Магдіч
Європейський вектор економічного розвитку, 104-113, 2010
12010
Экономическая свобода в Украине: критерии оценки и динамика»
АС Магдич
Європейський вектор економічного розвитку, 114-123, 2010
12010
Economy of foreign countries: study guide
АО Задоя, АС Магдіч, ОА Задоя
Alfred Nobel University, 2019
2019
Вплив демократії на накопичення людського та соціального капіталу
АС Магдіч
Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2017
2017
Політичний капітал суспільства як фактор економічного зростання
АС Магдіч
Дніпро: Друкарня ДДАЕУ, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20