Підписатись
Інга Тимофійчук, Inha Timofiychuk
Інга Тимофійчук, Inha Timofiychuk
доцент фізіології, Буковинський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Перекисне окиснення ліпідів у гіпокампі щурів за умов ішемії-реперфузії головного мозку та уведення L-аргініну
В Куровська, І Тимофійчук
Буковинський медичний вісник 14 (1 (53)), 124-127, 2010
62010
The history of becoming a nurse on the example of the Virginia Henderson model
S Semenenko, L Boreiyko, I Tymofyychuk, L Roman
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини, 105-108, 2018
32018
зміни перокСидного окиСнення ліпідів і Стану антиокСидантного захиСту в Спонтанно-гіпертензивних щурів під чаС екСпериментального лікування раміприлом та кандеСартаном
АВ Марущак, ЄІ Шоріков, ДВ Шорікова, ІР Тимофійчук, ВС Гайдичук
Медична та клінічна хімія, 51-55, 2016
32016
NО-залежні механізми змін протеолітичної активності в гіперкампі щурів за умов ішемії-реперфузії головного мозку
ВО Куровська, ІР Тимофійчук
Львівський медичний часопис, 2009
32009
Постішемічна реорганізація катехоламінергічних систем лімбіко-гіпоталамічних структур мозку та її корекція емоксипіном у щурів різного віку
ІР Тимофійчук, ВП Пішак, ВФ Мислицький
Клінічна та експериментальна патологія, 2005
22005
Вікові особливості постішемічних проокисно-антиоксидантних взаємовідносин у структурах лімбіко-гіпоталамічного комплексу щурів
ІР Тимофійчук
Клінічна та експериментальна патологія, 2004
22004
Аналіз харчових раціонів студентів-медиків на основі принципів раціонального харчування
ІР Тимофійчук, СБ Семененко, ТП Савчук, АА Піддубна, ЛД Борейко, ...
Єдине здоров’я та проблеми харчування України, 54-58, 2019
12019
Комунікативні особливості медичного дискурсу
Л Роман, І Тимофійчук
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини, 26-29, 2017
12017
Впровадження інтерактивних методів при вивченні фізіології студентами буковинського державного медичного університету
ІР Тимофійчук, СБ Семененко, ОВ Кузнєцова, ЛА Роман
Відповідальний за випуск: проф. ІР Мисула, 386, 2014
12014
Патофізіологічні механізми порушень хроноритмічної організації іонорегулювальної функції нирок під впливом блокади монооксиду нітрогену на тлі гіпофункції шишкоподібної залози
СБ Семененко, РЄ Булик, ІР Тимофійчук, ОВ Ясінська, ВІ Швець, ...
Клінічна та експериментальна патологія.-Т. ХІ,№ 3 (41), Ч. 1, 2012.–С. 150-152., 2012
12012
Вікові особливості ішемічно-реперфузійної реорганізації катехоламінергічних систем лімбіко-гіпоталамічних структур мозку та стрес-реактивності в самців щурів
ІР Тимофійчук
Чернівці, 2006
12006
Деякі біохімічні кореляти вікової чутливості окремих структур мозку до неповної глобальної ішемії
ІР Тимофійчук, ВП Пішак, СС Ткачук, ВФ Мислицький, ВЛ Кисілюк
Буковинський медичний вісник, 2005
12005
Патогенетичне обгрунтування вікових аспектів ефективності емоксипіну при неповній глобальній ішемії мозку
ІР Тимофійчук
Таврический медико-биологический вестник, 2004
12004
Вплив мелатоніну на тромбоеластографічні показники плазми крові в гіпертиреоїдних щурів
СІ Анохіна, ІР Тимофійчук
Буковинський медичний вісник, 2003
12003
Історія електрофізіологічних досліджень від “тваринної електрики” Л. Гальвані до електричних потенціалів В. Чаговця
І Тимофійчук, С Семененко
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини (спільний українсько …, 2022
2022
Skills of distance teaching of physiology to students of Bukovina State Medical University
І Тимофійчук, С Семененко
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини, 107-109, 2021
2021
Blood type mystery
І Тимофійчук, С Семененко
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини, 91-93, 2021
2021
History of studying chronorithms in the regulation of physiological functions of the human organism
І Тимофійчук, С Семененко, К Слободян, В Семененко
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини, 84-86, 2021
2021
Student government. European experience
С Семененко, І Тимофійчук, К Слободян, А Ковпак
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини, 58-60, 2021
2021
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ МЕЛАТОНІНУ НА ХРОНОРИТМІЧНУ ОРГАНІЗАЦІЮ КИСЛОТОРЕГУЛЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК ПІД ВПЛИВОМ БЛОКАДИ СИНТЕЗУ МОНООКСИДУ НІТРОГЕНУ ЗА УМОВ ГІПОФУНКЦІЇ …
СБ Семененко, ІР Тимофійчук, КВ Слободян, ВВ Семененко, ...
Art of Medicine, 129-133, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20