Follow
Вікторія Третяк
Title
Cited by
Cited by
Year
Економічна безпека: сутність та умови формування
ВВ Третяк, ТМ Гордієнко
Економіка та держава, 6-8, 2010
1282010
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
812009
Розвиток регіональних зовнішньоекономічних зв’язків: питання теорії та практики: монографія
ВВ Третяк
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд, 2005
552005
Регіональна інноваційна система як основний об’єкт формування інноваційної політики
ВВ Третяк, НВ Дронова
Актуальні проблеми економіки 3, 131-137, 2009
242009
Вплив соціальної сфери на соціалізацію трансформації економіки України
ВП Третяк
Актуальні проблеми економіки, 94-98, 2009
232009
Управління розвитком соціальної інфраструктури України в умовах глобалізації:[монографія]
ВП Третяк
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2014
222014
Особливості розробки регіональних інноваційних програм аграрної сфери
ЗБ Янченко
Економіка АПК, 63-67, 2013
132013
Национальная инновационная система как основа экономики инновационного типа
ВВ Третяк, ОО Середа
Вестник экономической науки Украины, 115-118, 2010
122010
Кластери підприємств
ВП Третяк
М.: Август-Борг, 2006
122006
Розвиток регiональних зовнiшньоекономiчних зв'язкiв: питання теорiї та практики
ВВ Третяк
ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005
122005
Комплексна оцінка ефективності інвестиційного проекту розвитку соціальної інфраструктури організації залізничному транспорту з урахуванням його впливу на соціально-економічний …
ВП Третяк
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 107-112, 2013
92013
Проблеми формування та напрямки реалізації регіональної інноваційної політики
ВВ Третяк, НВ Дронова
Вісник економічної науки України, 2009
92009
Організаційно-економічне забезпечення розвитку регіональних зовнішньоекономічних зв’язків
ВВ Третяк
Луганськ, 2005
92005
Програмно-цільовий підхід до забезпечення економічної безпеки регіону
ВВ Третяк, ТМ Гордієнко
Регіональна економіка, 34-42, 2012
82012
Проблеми теорії та практики розвитку інтеграційних зв’язків регіону: монографія
ВВ Третяк
Луганськ: Ноулідж, 2010
82010
Розвиток соціальної сфери як передумова інноваційного розвитку науково-технічного і виробничого комплексу регіону
ВП Бабич, ВП Третяк
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2008
82008
Домінанти регіональної інноваційної політики: монографія
ВВ Третяк, НВ Воробйова
Луганськ: Ноулидж, 2011
72011
Дослідження соціально сфери: методологія та практика
ВП Третяк
Х.: ХНУ імені ВН Каразіна, 2009
72009
Принципи соціально-економічної політики держави
ВП Третяк
Вісник ХНУ ім. ВН Каразіна, 62-64, 2006
72006
Управління інноваційними процесами розвитку залізничного транспорту України та його соціальної інфраструктури
ВП Третяк
Вісник економіки транспорту і промисловості, 232-238, 2014
62014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20