Вікторія Третяк
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічна безпека: сутність та умови формування
ВВ Третяк, ТМ Гордієнко
Економіка та держава, 6-8, 2010
872010
Розвиток регіональних зовнішньоекономічних зв’язків: питання теорії та практики: монографія
ВВ Третяк
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд, 2005
452005
Регіональна інноваційна система як основний об’єкт формування інноваційної політики
ВВ Третяк, НВ Дронова
Актуальні проблеми економіки, 93, 2009
222009
Вплив соціальної сфери на соціалізацію трансформації економіки України
ВП Третяк
Актуальні проблеми економіки, 95, 2009
212009
Управління розвитком соціальної інфраструктури України в умовах глобалізації:[монографія]
ВП Третяк
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2014
182014
Кластери підприємств
ВП Третяк
М.: Август-Борг, 2006
122006
Особливості розробки регіональних інноваційних програм аграрної сфери
ЗБ Янченко
Економіка АПК, 63-67, 2013
102013
Організаційно-економічне забезпечення розвитку регіональних зовнішньоекономічних зв’язків: дис.... доктора екон. наук: 08.10. 01/Третяк Вікторія Вікторівна
ВВ Третяк
Луганськ, 2005
92005
Розвиток регiональних зовнiшньое-кономiчних зв’язкiв: питання теорiї та практики: монографiя
ВВ Третяк
82005
Комплексна оцінка ефективності інвестиційного проекту розвитку соціальної інфраструктури організації залізничному транспорту з урахуванням його впливу на соціально-економічний …
ВП Третяк
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 107-112, 2013
72013
Програмно-цільовий підхід до забезпечення економічної безпеки регіону
ВВ Третяк, ТМ Гордієнко
Регіональна економіка, 34-42, 2012
72012
Национальная инновационная система как основа экономики инновационного типа
ВВ Третяк, ОО Середа
Вестник экономической науки Украины, 2010
72010
Проблеми теорії та практики розвитку інтеграційних зв’язків регіону: монографія
ВВ Третяк
Луганськ: Ноулідж, 2010
72010
Розвиток соціальної сфери як передумова інноваційного розвитку науково-технічного і виробничого комплексу регіону
ВП Бабич, ВП Третяк
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2008
72008
Принципи соціально-економічної політики держави
ВП Третяк
Вісник ХНУ ім. ВН Каразіна, 62-64, 2006
72006
Управління інноваційними процесами розвитку залізничного транспорту України та його соціальної інфраструктури
ВП Третяк
Вісник економіки транспорту і промисловості, 232-238, 2014
62014
Вибір організаційних форм реалізації міжрегіонального співробітництва
ВВ Третяк, ОМ Татарченко, ЮА Завойських
Часопис економічних реформ, 147-152, 2014
62014
Дослiдження соцiальної сфери: методологiя та практика
ВП Третяк
62009
Дослідження соціально сфери: методологія та практика
ВП Третяк
Х.: ХНУ імені ВН Каразіна, 2009
62009
Інноваційний розвиток як фактор конкурентоспроможності регіону
ВВ Третяк, НВ Дронова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки 2 (4), 129-132, 2008
62008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20