Follow
Виктор Дубик, Віктор Дубік, Viktor Dubik, Виктор Николаевич Дубик,  В. М. Дубік, В.Н. Дубик
Виктор Дубик, Віктор Дубік, Viktor Dubik, Виктор Николаевич Дубик, В. М. Дубік, В.Н. Дубик
Подольский государственный аграрно-технический университет, инженерно-технический факультет, кафедра
Verified email at pdatu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Research of the variable natural potential of the wind and energy energy in the northern strip of the ukrainian carpathians
A Tryhuba, O Bashynsky, I Garasymchuk, O Gorbovy, D Vilchinska, ...
E3S Web of Conferences 154, 06002, 2020
212020
Hydrogen production analysis: Prospects for Ukraine
N Kovalenko, T Hutsol, V Kovalenko, S Glowacki, S Kokovikhin, V Dubik, ...
Agricultural Engineering 25 (1), 99-114, 2021
112021
Защита плодовых культур от насекомых-вредителей
В Дубик
Вестник национального технического университета «ХПИ», 121-129, 2011
72011
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМАХ ПІДПОРЯДКОВАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ (ЕРС) ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ІЗ ЗАДАТЧИКАМИ ІНТЕНСИВНОСТІ
ЛМ Михайлова, ВГ Камишлов, ВМ Дубік, ОВ Горбовий
Подільський вісник 1 (30), 89-103, 2019
52019
СТАТИЧНІ ПІДПОРЯДКОВАНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ УПРАВЛЯЄМИМИ ТИРИСТОРНИМИ ВИПРЯМЛЯЧАМИ
Д Віктор, В Камишлов, О Горбовий
ББК 65.9 (4укр)-55 С 91, 83, 2017
42017
Підпорядковані системи автоматичного керування швидкістю електроприводів постійного струмукерованими тиристорними випрямлячами
В Камишлов, О Горбовий, В Дубік, О Козак, Ю Панцир, І Гарасимчук
Вісник Львівського національного аграрного університету. Агроінженерні …, 2016
32016
ВПЛИВ РОЗМІРІВ ПАЗА РОТОРА НА ВЕЛИЧИНУ ПУСКОВОГО МОМЕНТУ КОРОТКОЗАМКНЕНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА
Г Дмитро, Д Іван, Г Андрій, Д Віктор
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ПДАТУ, 47-54, 2016
3*2016
Opredelenie parametrov impul'snogo transformatora dlja obluchenija molochnojj zhelezy zhivotnykh krupnogo rogatogo skota
M Torchuk, L Mikhajjlova, V Dubik, S Slobodjan
Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa 17 (5), 2015
32015
Обоснование оптических аттрактантов для привлечения ночных насекомых в саду
В Дубик
Энергосбережение, энергетика, энергоаудит. Общегосударственный научно …, 2009
32009
Дослідження залежності параметрів електромагнітного поля від частоти заповнення імпульсів при лікуванні мастита у овець
МВ Торчук, ВМ Дубік, ВА Мазур, ЛМ Михайлова
Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics 2 (24), 262-268, 2016
22016
Формування ціннісних орієнтацій студентської молоді через компетентнісний підхід у вихованні особистості
І ГОРБОВА, О ГОРБОВИЙ, В ДУБІК
Інновації в сучасній освіті: методологія, технологія, дидактичні та виховні …, 2023
12023
Визначення динамічного запасу напруги перетворювача при додатку навантаження в системах підлеглого регулювання електроприводами постійного струму
ЛМ Михайлова, ВМ Дубік, ОВ Горбовий
Сучасний рух науки: тези доп. XI міжнародної науково-практичної інтернет …, 2020
12020
Обоснование электромагнитного импульсного метода уничтожения насекомых-вредителей в садах
АД Черенков, НГ Косулина, ВН Дубик
Енергетика та комп'ютерно-інтегровані технології в АПК, 44-48, 2016
12016
Биофизическое обоснование по применению електромагнитного излучения для уничтожения вредителей урожая садових культур
В Дубик, Л Михайлова
Вісник НТУ «ХПИ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – НТУ «ХПІ …, 2013
12013
Вирішення задачі визначення електромагнітного поля в середині біологічного об’єкта методом інтегральних рівнянь
В Дубик
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2012
12012
Визначення похибок вимірювання електричних величин пристроями на базі аналого-цифрових перетворювачів
В Дубик, И Гарасимчук, Г Иван, С Слободян
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2009
1*2009
Воздействие электрических импульсов на мембранный потенциал нервных клеток насекомых
В Дубик
Вестник национального технического университета «ХПИ», 104-108, 2008
12008
Analysis and calculation of the dynamic voltage reserve of the converter when working under load in systems of subject regulation by electric drives of direct current
V Dubik, V Kamishlov
Przeglad Elektrotechniczny. 2024. Vol. 100 (5). P. 117-123. DOI: 10.15199/48 …, 2024
2024
Possibilities of landfills and solid waste sites for energy production in Ukraine.
L Mikhailova, V Dubik, O Dumanskyi, O Kozak
Machinery & Energetics 15 (1), 2024
2024
Technological characteristics and potential of landfill biogas for electricity generation
O Tkach, V Dubik, O Ovcharuk, L Mikhaylova, H Pantsyreva, D Vilchynska, ...
International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES). 2023. Vol …, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20