Виктор Дубик, Віктор Дубік, Viktor Dubik, Виктор Николаевич Дубик,  В. М. Дубік, В.Н. Дубик
Виктор Дубик, Віктор Дубік, Viktor Dubik, Виктор Николаевич Дубик, В. М. Дубік, В.Н. Дубик
Подольский государственный аграрно-технический университет, инженерно-технический факультет, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене pdatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Защита плодовых культур от насекомых-вредителей
В Дубик
Вестник национального технического университета «ХПИ», 121-129, 2011
72011
Research of the variable natural potential of the wind and energy energy in the northern strip of the ukrainian carpathians
A Tryhuba, O Bashynsky, I Garasymchuk, O Gorbovy, D Vilchinska, ...
E3S Web of Conferences 154, 06002, 2020
42020
Multicollinеarity in the regression analysis of the wheat gluten indicator duringits storage
V Malkina, S Kiurchev, V Verkholantseva
22020
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМАХ ПІДПОРЯДКОВАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ (ЕРС) ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ІЗ ЗАДАТЧИКАМИ ІНТЕНСИВНОСТІ
ЛМ Михайлова, ВГ Камишлов, ВМ Дубік, ОВ Горбовий
Подільський вісник 1 (30), 89-103, 2019
22019
Визначення похибок вимірювання електричних величин пристроями на базі аналого-цифрових перетворювачів
В Дубик, И Гарасимчук, Г Иван, С Слободян
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2009
2*2009
Обоснование оптических аттрактантов для привлечения ночных насекомых в саду
В Дубик
Энергосбережение, энергетика, энергоаудит. Общегосударственный научно …, 2009
22009
Визначення динамічного запасу напруги перетворювача при додатку навантаження в системах підлеглого регулювання електроприводами постійного струму
ЛМ Михайлова, ВМ Дубік, ОВ Горбовий
Сучасний рух науки: тези доп. XI міжнародної науково-практичної інтернет …, 2020
12020
АСТАТИЧНІ ПІДПОРЯДКОВАНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ УПРАВЛЯЄМИМИ ТИРИСТОРНИМИ ВИПРЯМЛЯЧАМИ
В Дубік, В Камишлов, О Горбовий
Сучасні проблеми землеробської механіки, 2017
12017
Дослідження залежності параметрів електромагнітного поля від частоти заповнення імпульсів при лікуванні мастита у овець
МВ Торчук, ВМ Дубік, ВА Мазур, ЛМ Михайлова
Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics 2 (24), 262-268, 2016
12016
ВПЛИВ РОЗМІРІВ ПАЗА РОТОРА НА ВЕЛИЧИНУ ПУСКОВОГО МОМЕНТУ КОРОТКОЗАМКНЕНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА
Г Дмитро, Д Іван, Г Андрій, Д Віктор
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ПДАТУ, 47-54, 2016
1*2016
Вирішення задачі визначення електромагнітного поля в середині біологічного об’єкта методом інтегральних рівнянь
В Дубик
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2012
12012
Hydrogen Production Analysis: Prospects for Ukraine
N Kovalenko, T Hutsol, V Kovalenko, S Glowacki, S Kokovikhin, V Dubik, ...
Agricultural Engineering 25 (1), 99-114, 2021
2021
ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНО-ЗООРІНТОВАНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЯК КЛЮЧ ДО ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ
ІС Горбова, ОВ Горбовий, ВМ Дубік
The 11th International scientific and practical conference “Eurasian …, 2020
2020
Potential and Prospects of Hydroelectric Objects of the River Smotrych and Ecological-Economic Situation Within Kamianets-Podilskyi District (Ukraine)
L Mykhailova, O Ovcharuk, V Dubik, O Kozak, D Vilchynska
Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation, 521-532, 2020
2020
Особливості генерації біогазу з твердих побутових відходів
ВМ Дубік, ОВ Горбовий, ОВ Овчарук
Тернопіль: ТНЕУ, 2019
2019
Еколого-економічні перспективи гідроенергетики малих річок
ОВ Овчарук, ВМ Дубік
Тернопіль: ТНЕУ, 2019
2019
Перетворювачі частоти у вітроелектричних установках великої потужності
ОВ Ткач, ВМ Дубік, ОВ Овчарук
Тернопіль: ТНЕУ, 2019
2019
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНОЇ ПРАКТИКИ З ПРЕДМЕТУ" МОНТАЖ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ" СТУДЕНТАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 141 „ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА …
О Горбовий, Д Віктор, О Ткач
Редакційна колегія, 78, 2019
2019
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення дипломної роботи магістра
ТД Гуцол, ЛМ Михайлова, ІД Гарасимчук, ВМ Дубік, ОВ Ткач, ...
2019
ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ І РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
М Торчук, Д Віктор
Редакційна колегія, 296, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20