Віталій Лисенко
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ймовірнісна (Байєсівська) нейронна мережа класифікації температурних образів
ВП Лисенко, ВМ Штепа, АО Дудник
212011
Особливості ціннісної структури підростаючої особистості
ВП Лисенко
Цінності освіти і виховання/За заг. ред. ОВ Сухомлинської, 1997
191997
Нейромережеве прогнозування часових рядів температури навколишнього природного середовища
ВП Лисенко, НА Заєць, ВМ Штепа, АО Дудник, ВФ Лысенко, НА Заец, ...
162011
Прикладна математика
ВА Засуха, ВП Лисенко, БЛ Голуб
К.: Арістей, 2005
142005
Метод оцінки ефективності роботи систем управління умовами утримання біологічних об’єктів для промислового виробництва сільськогосподарської продукції
ВП Лисенко, БЛ Головінський
Аграрна наука та освіта 6 (3-4), 127-133, 2005
142005
Використання методу Лагранжа для визначення оптимальних параметрів мікроклімату в промисловому пташнику
ВП Лисенко, МО Русиняк
Електрифікація і автоматизація сільського господарства, 7, 2004
142004
Вплив якостi електроенергiї на функцiонування споживачiв у сiльському господарствi
ДГ Войтюк, ВП Лисенко, II Мартиненко
Електрифiкацiя та автоматизацiя сiльського господарства., 3, 2004
132004
Визначення оптимальної температури у пташнику для утримання птиці яєчного напрямку з урахуванням енергоємності процессу
ВП Лисенко, IМ Болбот
Науковий вісник НАУ, 219-227, 2002
122002
Передумови впровадження системи управління якістю у вищому навчальному закладі
В Лисенко, І Тавлуй
Стандартизація. Сертифікація. Якість, 65-69, 2011
112011
Передумови впровадження системи управління якістю у вищому навчальному закладі
В Лисенко, І Тавлуй
Стандартизація. Сертифікація. Якість, 65-69, 2011
112011
Терміни-епоніми в українській анатомічній термінології
В Лисенко
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2009
112009
Фітотемпературний критерій оцінки розвитку рослини
ВП Лисенко, ІМ Болбот, ТІ Лендєл
Енергетика і автоматика, 122-128, 2013
102013
Оптимальне управління: стан та перспективи розвитку в тепличній галузі
ВП Лисенко, АО Дудник
Науковий вісник НУБіП України.–К.: НУБіП, 104-112, 2011
102011
Системи штучного інтелекту: нечітка логіка, нейронні мережі, нечіткі нейронні мережі, генетичний алгоритм
ВП Лисенко, ВМ Решетюк, ВМ Штепа, НА Заєць
К.: НУБіП України, 2014
82014
Математичне моделювання теплових процесів прес-екструдера з індукційним обігрівом/В
ВП Лисенко, БI Котов, ДС Комарчук
П. Лисенко, БI Котов, ДC Комарчук, 113-119, 2011
82011
Роботи та робототехнічні системи в агропромисловому комплексі
ВП Лисенко, ІМ Болбот
Науковий вісник НУБіП України.–2010.–Вип 153, 105-110, 2010
82010
Адаптивний алгоритм оперативного управління промисловим пташником на основі теорії статистичних рішень
ВП Лисенко, ВЛ Ботвін, БЛ Головінський
Науковий вісник НАУ.—2007.—Вип 117, 238-247, 2010
82010
Виховання громадянина в аграрному вищому навчальному закладі
ІВ Сопівник, ВП Лисенко, РВ Сопівник
К.: Видавничий центр НАУ, 2007
82007
Наукові основи керування електротехнічними комплексами для виробництва сільськогосподарської продукції: дис.… д. т. н.: 05.09. 03/Лисенко Віталій Пилипович
ВП Лисенко
Лисенко ВП, 2014
72014
Автоматизація технологічних процесів сільськогосподарського виробництва
ІІ Мартиненко, БЛ Головинський, ВП Лисенко
К.: Урожай, 1995
71995
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20