Follow
Юлія Демідова (ORCID 0000-0002-8295-5972)
Юлія Демідова (ORCID 0000-0002-8295-5972)
Other namesЮлія Демідова, Yuliia Demidova
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” (grid.18192.33/ROR 00yp5c433). UKRAINE
Verified email at kpi.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Management system of occupational safety at ukrainian enterprises: international and european dimension
E Tverytnykova, Y Demidova, T Drozdova
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2021
82021
Физико-химические методы очистки сточных вод от нефтепродуктов
НИ Посвятенко, ЮЕ Демидова, ТВ Мельник
Вісник [Національного транспортного університету], 250-258, 2014
72014
Иммобилизация клеток микроорганизмов
ЮЕ Демидова
Коммунальное хозяйство городов, 112-115, 2001
62001
Gender aspects of empathy in online learning of adolescents
N Pidbutska, Y Demidova, A Knysh
Journal of Education Culture and Society 12 (1), 314-321, 2021
52021
Environmental management as a component of an integrated management system for gas condensate and oil processing enterprises
E Tverytnykova, T Drozdova, Y Demidova
Advanced information systems 4 (1), 33-38, 2020
52020
Безпека життя і діяльності та природоохоронна компетентність як чинник в якості інженерної освіти
ЮЄ Демидова
Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти …, 0
5
Формування ергономічної компетентності магістрантів спеціальності" Педагогіка вищої школи" на міждисциплінарній основі
ЮЄ Демідова, ОА Ігнатюк
Класичний приватний університет, 2015
42015
Power conversion equipment in Ukraine: Experience and prospects
E Tverytnykova, M Gutnyk, Y Demidova, H Salata
IEEE EUROCON 2021-19th International Conference on Smart Technologies, 577-581, 2021
32021
Екологічна культура в контексті формування духовно-моралісних цінностей майбутніх фахівців
ЮЄ Демідова, ГА Шахова
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
32019
Болонський процес і підвищення якості освіти
ОЄ Тверитникова, ЮЄ Демідова
НТУ" ХПІ", 2010
32010
Формування компетенцій з безпеки професійної діяльності як важлива складова підготовки магістрів у вищих навчальних закладах
ЮЄ Демідова, ГА Шахова
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія …, 2017
22017
Необхідність удосконалення методик формування знань щодо психології безпеки професійної діяльності у фаховій підготовці майбутніх інженерів, психологів та викладачів вищої школи
ОА Ігнатюк, ЮЄ Демідова
Класичний приватний університет, 2015
22015
Організаційні аспекти розслідування небезпечних ситуацій на виробництві в системі управління та освіти
ЮЄ Демідова, ТС Павленко
НТУ" ХПІ", 2015
22015
Проблема психологічної готовності студентів-психологів до професійної діяльності психолога
ЮЄ Демідова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2014
22014
Очистка углеводородсодержащих сточных вод: монография
ЮЕ Демидова
Харьков: НТУ «ХПИ, 2013
22013
Технология глубокой очистки нефтесодержащих сточных вод морского транспорта до экологически безопасного уровня
ВИ Тошинский, ММ Назарян, ЮЕ Демидова
Экология и промышленность, 42-46, 2012
22012
Сутність та особливості формування екологічної культури майбутніх фахівців
ОМ Касьянова, ЮЄ Демідова
НТУ" ХПІ", 2012
22012
Педагогічний аспект професійної підготовки фахівців з безпеки трудової діяльності
ЮЄ Демідова, НЄ Мовмига
Імідж сучасного педагога, 104-110, 2023
12023
Формування культури безпеки діяльності при викладанні безпекових дисциплін
Ю Демідова, Н Мовмига
Актуальні питання у сучасній науці, 2023
12023
Psychological Safety of Volunteers During the War
KAE Pidbutska N. V, Demidova Y.E.
Journal of Education Culture and Society 14 (1), 66-75, 2023
12023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20