Bulavenko O.V / Булавенко О.В.
Bulavenko O.V / Булавенко О.В.
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оптимизация методов лечения недостаточности лютеиновой фазы у женщин репродуктивного возраста на фоне гиперпролактинемии
ТФ Татарчук, ОВ Булавенко, ТН Тутченко
Здоровье женщины 2 (34), 72-77, 2008
202008
Національний консенсус щодо ведення пацієнток із ендометріозом
ВМ Запорожан, ТФ Татарчук, ВВ Камінський, АВ Бойчук, ОВ Булавенко, ...
Репродуктивна ендокринологія 4 (24), 7-12, 2015
122015
Spectral-fluorescent properties of serum as a reliable marker for early diagnosis of sepsis
I Gerych, O Bulavenko, L Ostapiuk
Journal of Gynecology and Obstetrics 2 (5), 71-74, 2014
122014
Вінборон–лікарський засіб з політропними фармакологічними властивостями: монографія
ГІ Степанюк
Вінниця: Изд-во «Континент-Прим, 2007
122007
Клинико-патогенетические варианты, диагностика и лечение дисфункциональных маточных кровотечений у женщин репродуктивного возраста
ТФ Татарчук, ОВ Булавенко, ОИ Бодрягова
Здоровье женщины, 6-72, 2004
122004
Національний консенсус щодо ведення пацієнток у клімактерії
ТФ Татарчук, НВ Авраменко, ОВ Булавенко, ВА Габаль, ОВ Бурлака, ...
Репродуктивна ендокринологія 1 (27), 8-25, 2016
102016
Лечение гиперпластических процессов эндометрия у женщин позднего репродуктивного возраста с избыточным весом
ОВ Булавенко, НП Дзись, ОВ Фурман
Репродуктивное здоровье. Восточная Европа 3, 48-53, 2015
92015
Недостатність вітаміну D в генезі порушень репродуктивного здоров’я
ТФ Татарчук, ОВ Булавенко, ІМ Капшук, ВО Тарнопольська
Український медичний часопис, 56-61, 2015
92015
Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по дисциплине" Олигофренопедагогика"
БП Пузанов
Издательство «Прометей», 2011
9*2011
Nedostatnist vitaminu D v henezi porushen reproduktyvnoho zdorovia [Vitamin D deficiency in the genesis of reproductive health disorders]
TF Tatarchuk, OV Bulavenko, IM Kapshuk, VO Tarnopolska
Ukrainskyi medychnyi chasopys–Ukrainian Medical Journal 109, 56-61, 2015
82015
Перинатальные последствия внутриутробного инфицирования
ОВ Булавенко
Мир медицины и биологии 8 (4), 2012
72012
Актуальність питання діагностики післяпологових гнійно-септичних ускладнень в сучасній акушерській практиці
ОВ Булавенко, ЛР Остап’юк
Вісник морфології 17 (3), 666-669, 2011
72011
Доплерометричні характеристики функціонального стану яєчників при недостатності лютеїнової фази
ОВ Булавенко
Здоровье женщины, 33, 2008
72008
Peculiarities of the diagnostics of miscarriage in early terms in women with reccurent miscarriage
OV Bulavenko, OA Muntіan
Galician medical journal 25 (1), 2018
62018
Нові підходи в лікуванні жінок зі стрес-індукованою недостатністю лютеїнової фази
ТФ Татарчук, ОВ Булавенко, ОВ Бурлака
Репродуктивное здоровье женщины 3 (37), 166-8, 2008
62008
Особливості гормо нального гомеостазу у жінок з недо статністю лютеїнової фази менструаль ного циклу в різні вікові періоди
ОВ Булавенко
Український журнал клінічної та лабораторної медицини 3 (1), 36-40, 2008
62008
Сучасні стратегії клінічного менеджменту дефіциту вітаміну D у практиці акушера-гінеколога
ОВ Булавенко, ДГ Коньков, ОВ Фурман, ТФ Татарчук
52018
ОЦІНКА РОЛІ ГЕМОДИНАМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТКИ В ГЕНЕЗІ ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОЇ ФОРМИ БЕЗПЛІДДЯ У ЖІНОК З ОЖИРІННЯМ В ПРОГРАМАХ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
OV Bulavenko, IY Kotsiubska
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 2017
52017
Апробація методу флуоресцентної спектроскопії для діагностики післяпологових ускладнень
ОВ Булавенко, ЛР Остап'юк, ВО Рудь, АС Волошиновський
Вісник Вінницького національного медичного університету, 161-167, 2015
52015
Ультразвукова характеристика кровотоку в судинах матки в I триместрі вагітності у жінок із звичним невиношуванням в анамнезі
ОВ Булавенко, ОА Мунтян, ДГ Коньков, ОВ Фурман
Вісник Вінницького національного медичного університету, 72-76, 2018
42018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20