Ящук Тетяна Анатоліївна          Yashchuk Tetiana Anatoliyivna
Ящук Тетяна Анатоліївна Yashchuk Tetiana Anatoliyivna
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, інститут економіки і бізнес-освіти
Verified email at udpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Ринок освітніх послуг: сутність та тенденції розвитку
ТА Ящук
Інноваційна економіка, 246-249, 2013
102013
Сутність концепції людського капіталу
ТА Ящук
Сталий розвиток економіки, 71-75, 2013
102013
Аналіз сучасного стану фінансового забезпечення вищої освіти в Україні
ТА Ящук
Молодий вчений, 1026-1030, 2018
92018
Система вищої освіти в Україні та її фінансування
ТА Ящук
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2017
92017
Особливості функціонування ринку освітніх послуг вищої освіти в Україні в сучасних умовах
ТА Ящук
Економіка. Фінанси. Право, 26-29, 2017
72017
Бюджетне фінансування закладів вищої освіти в Україні
ТА Ящук
Бізнес-навігатор, 101-105, 2018
42018
Стан фінансового забезпечення наукових та науково-технічних робіт в Україні
ТА Ящук
Причорноморські економічні студії, 108-112, 2018
32018
Напрями вдосконалення механізму фінансового забезпечення діяльності закладів вищої освіти
ТА Ящук, ОГ Чирва
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 45-50, 2018
32018
Тенденції та перспективи фінансування закладів вищої освіти
ТА Ящук
Національна металургійна академія України Кафедра фінансів, 2018
22018
Статистичний аналіз фінансування системи вищої освіти в Україні
ТА Ящук, ОГ Чирва
22018
Принципи ефективного механізму фінансування вищої освіти
ТА Ящук
ГО" СІЕУ", 2018
22018
Проблеми фінансування закладів вищої освіти в Україні
ТА Ящук
ГО «Львівська економічна фундація», 2018
22018
Шляхи удосконалення фінансового механізму вищої школи в Україні
ТА Ящук
Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали IV Всеукр …, 2017
22017
Зарубіжний досвід фінансування вищої освіти
ТА Ящук
ББК 65.01 Е 45, 24, 2017
22017
Досвід фінансування вищої освіти у зарубіжних країнах
ТА Ящук
Матеріали збірника подаються в авторській редакції та друкуються мовою …, 2017
22017
Особливості стратегічного управління закладами вищої освіти
ТА Ящук
Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та …, 2019
12019
Механізм фінансування закладів вищої освіти в умовах нестабільності ринку освітніх послуг
ТА Ящук
Київ, 2019. 294 с. URL: https://library. krok. edu. ua/media/library …, 2019
12019
Інтернаціоналізація як фактор підвищення конкурентоспроможності закладів вищої освіти
ТА Ящук
Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного …, 2019
12019
Система вищої освіти та її вплив на розвиток інноваційної економіки
ТА Ящук
12019
Специфіка фінансового механізму функціонування закладів вищої освіти
ТА Ящук
ДВНЗ" Переяслав-Хмельницькй державний педагогічний університет імені …, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20