Oksana Morgulets (Morhulets) / Оксана Борисівна Моргулець / (Іваниця / Иваница / Ivanitsa)
Oksana Morgulets (Morhulets) / Оксана Борисівна Моргулець / (Іваниця / Иваница / Ivanitsa)
Київський національний університет технологій та дизайну
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Менеджмент у сферi послуг: навч. посiб
ОБ Моргулець
265*2012
Менеджмент у сфері послуг: навч. посіб.
ОБ Моргулець
К.: Центр учбової літератури 384, 2012
2532012
Мотивація праці як складова успіху організації
О Байда, ОБ Моргулець
Вісник КІБІТ, 55-57, 2006
502006
Menedzhment u sferi posluh
OB Morhulets
Kyiv: KNUTD, 2009
312009
Menedzhment u sferi posluh
OB Morhulets
Kyiv: KNUTD, 2009
292009
Menedzhment u sferi posluh
OB Morhulets
Kyiv: KNUTD, 2009
292009
Менеджмент в сфере услуг: учебник
ОБ Моргулец
Киев: Центр учебной литературы, 2012
202012
Менеджмент в сфере услуг: учебник
ОБ Моргулец
Киев: Центр учебной литературы, 2012
202012
Реструктуризація підприємства як інструмент антикризового управління
ОБ Моргулець
К.: Київський національний університет технологій та дизайну.–191 с 8 (04), 2008
172008
Менеджмент у сфері послуг [Електронний ресурс]
ОБ Моргулець
Українські підручники онлайн.—Режим доступу: http://pidruchniki. ws …, 2012
16*2012
Сфера послуг в Україні: реалії сьогодення
ОБ Моргулець, ЛМ Клеща
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2009
142009
Динаміка розвитку сфери послуг України
ОБ Моргулець
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2015
13*2015
Розвиток сучасного понятійно-категоріального апарату теорії послуг
ОБ Моргулець
Сталий розвиток економіки, 34-41, 2013
13*2013
Роль сфери послуг в економічній системі України
ОБ Моргулець
Економіка та менеджмент: зб. наук. пр.–Луцьк: Нац. техн. ун-т, 27-35, 2010
11*2010
Модель реструктуризації підприємства
ОБ Моргулець, ЮО Нікітін
Крок у майбутнє, с.144-148, 2003
112003
Діалектичний зв’язок сервісології та сервіс-менеджменту
ОБ Моргулець
Экономический вестник Донбасса, 2011
102011
Сучасні моделі реструктуризації українських та російських підприємств
ОБ Іваниця
Актуальні проблеми економіки, 89-97, 2003
102003
Клієнтоорієнтована модель сервіс-менеджменту
ОБ Моргулець
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2014
9*2014
Управіння вищим навчальним закладом як суб'єктом ринку : монографія
ОБ Моргулець
8*2017
Управління вищим навчальним закладом як суб'єктом ринку
ОБ Моргулець
Ефективна економіка, http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=, 2016
82016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20