Kovalchuk Andrey
Kovalchuk Andrey
ТДМУ ім. ІЯ, Горбачевського
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Шляхи оптимізації медико-технічної бази для забезпечення хірургічного лікування тяжко обпечених хворих
АО Ковальчук
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2014
22014
Характер регенерацiї експериментальних опiкових ран при проведеннi ранньої некректомiї з використанням лiофiлiзованих ксенодермотрансплантатiв вторинного зрiзу
АО Ковальчук
Вісник наукових досліджень, 70-72, 2011
22011
Використання деепідермізованих ліофілізованих ксенодермотрансплантатів при лікуванні хворих з опіками
АО Ковальчук
ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01. 03–хірургія/А. О. Ковальчук, 0
2
DYNAMICS OF CALCULATED VALUES OF LASER DOPPLER FLOWMETER OF BURN SURFACE IN PATIENTS WITH THERMAL INJURY IN CONDUCTING EARLY SURGICAL TREATMENT USING AND POLYURETHANE HYDROGEL …
AO Kovalchuk
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, 2015
12015
Планіметрія поверхні опікової рани при використанні комбінованих гідрогелевих та сорбуючих засобів на етапах раннього хірургічного лікування хворих з опіками
АО Ковальчук, ОБЕ Гюнеш
Вісник наукових досліджень, 66, 2015
12015
Деепідермізовані ліофілізовані ксенодермотрансплантати при локальному лікуванні трофічних виразок венозного генезу
ІК Венгер, АО Ковальчук, ТВ Романюк
Шпитальна хірургія, 58-60, 2011
12011
Динаміка змін мікробіологічних показників експериментальних опікових ран при проведенні ранньої некректомії з використанням ліофілізованих ксенодермотрансплантатів вторинного …
АО Ковальчук
Вісник наукових досліджень, 46-49, 2010
12010
Дерматом одноразового використання
АО Ковальчук, МП Любунь
Шпитальна хірургія, 99-101, 2010
12010
2-MERCAPTOBENZОTHIAZOLE RADIOPROTECTIVE EFFECT ON IN VITRO CELL CULTURE
KM Litvinchuk, HY Lavrenchuk, VR Gurando, IM Klishch, AO Kovalchuk
Тернопільський державний медичний університет, 2018
2018
РАДІОЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ 2-МЕРКАПТОБЕНЗОТІАЗОЛУ НА КЛІТИНИ IN VITRO
KM Litvinchuk, HY Lavrenchuk, VR Gurando, IM Klishch, AO Kovalchuk
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2018
2018
Дослідження впливу раннього хірургічного лікування з використанням гідрогелевих регенеративних засобів та губчастих сорбуючих матеріалів на показники мікробного обсіменіння ран
АО Ковальчук
Інфекційні хвороби, 2015
2015
WAYS OF OPTIMIZATION OF MEDICAL-TECHNIC BASE ARE FOR PROVIDING BASE OF SURGICAL TREATMENT OF HEAVILY BURN PATIENTS
АО КОВАЛЬЧУК
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2015
2015
ОСОБЛИВОСТІ РЕГЕНЕРАЦІ РАН У ТВАРИН З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЮ ОПІКОВОЮ ТРАВМОЮ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РАННЬОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ГІДРОГЕЛЕВИХ РЕГЕНЕРАТИВНИХ ЗАСОБІВ …
АО Ковальчук
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2015
2015
ДИНАМІКА ЗМІН РОЗРАХУНКОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЛАЗЕРНОЇ ДОПЛЕРІВСЬКОЇ ФЛОУМЕГРІЇ ОПІКОВИХ ПОВЕРХОНЬ У ХВОРИХ З ТЕРМІЧНОЮ ТРАВМОЮ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РАННЬОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ З …
AO Kovalchuk
Медична інформатика та інженерія, 2015
2015
Ефективність застосування комбінованих регенеративних засобів на етапах раннього хірургічного лікування хворих з опіковою травмою
АО Ковальчук, НЯ Долик
Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковальчука, 2014
2014
Гістологічні зміни в експериментальних опікових ранах при місцевому застосуванні гідрогелевих регенеративних засобів та губчастих сорбуючих матеріалів
АО Ковальчук
Вісник наукових досліджень, 107-111, 2014
2014
Динаміка змін розрахункових показників лазерної доплерівської флоуметрії опікових поверхонь у хворих з термічною травмою при проведенні раннього хірургічного лікування з …
АО Ковальчук
Медична інформатика та інженерія, 39–46-39–46, 2014
2014
Порівняльна оцінка ефективності методів післяопераційного знеболення хворих з опіковою травмою на етапах раннього хірургічного лікування
ГП Козинець, АО Ковальчук
Шпитальна хірургія, 91-94, 2013
2013
Шляхи підвищення рівня епідеміологічної безпеки на етапі отримання донорського шкірного субстрату у хворих з опіками
АО Ковальчук
Інфекційні хвороби, 2013
2013
Ефективність комбінованого застосування поліуретанових абсорбентів та первинних ранових покриттів при проведенні раннього хірургічного лікування хворих з опіковою травмою
АО Ковальчук, ВВ Дем’янчук
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 96-99, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20