Андрій Олегович Дєгтяр, Андрей Олегович Дегтярь, A.O Diehtiar
Андрій Олегович Дєгтяр, Андрей Олегович Дегтярь, A.O Diehtiar
Харківська державна академія культури, кафедра менеджменту та адміністрування, Kharkiv State Academy
Подтвержден адрес электронной почты в домене ic.ac.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегічне управління
МХ Корецький, АО Дєгтяр, ОІ Дацій
К.: Центр учбової л-ри, 2007
2042007
Державно-управлінські рішення: інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення: монографія
АО Дєгтяр
Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр, 2004
1982004
Управлінські рішення в органах державної влади: монографія
АО Дєгтяр
Х.: САМ, 2010
412010
Формування людського капіталу в умовах інноваційної економіки: методологічний аспект
О АмОсОв, А Дєгтяр
Публічне управління: теорія і практика, 7, 2011
262011
Системний підхід до прийняття державно-управлінських рішень
АО Дєгтяр
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 192-196, 2002
232002
Прийняття державно-управлінських рішень у соціальній сфері: монографія
АО Дєгтяр
АО Дєгтяр, ОА Дєгтяр.–Х.: Вид-во «САМ, 2014
202014
Механізми прийняття управлінських рішень органами державної влади щодо соціально-економічного розвитку регіонів
АО Дєгтяр
Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр, 2006
192006
Правове забезпечення державного регулювання інноваційної діяльності в Україні
АО Дєгтяр, ОІ Крюков
Державне будівництво, 2011
182011
Організаційне забезпечення інформаційно-аналітич ного обслуговування органів державної влади у процесі прийняття і реалізації державно-управлінських рішень
АО Дєгтяр
Статистика України, 36-39, 2003
172003
Аналітично-організаційне забезпечення прийняття та реалізації державно-управлінських рішень: дис.… д-ра наук з держ. управління: 25.00. 02/Донецький держ. ун-т управління
АО Дєгтяр
Стаття надійшла до редакції 18.08. 2010 р, 2005
162005
Якість надання управлінських послуг як чинник ефективності місцевого управління
ЮО Куц
Державне будівництво, 2011
152011
Публічні фінанси: навч. посіб.
АО Дєгтяр, МВ Гончаренко, ОС Лєсная
Х.: САМ, 2011
142011
Підвищення ефективності державно-управлінських рішень щодо розв’язання демографічних проблем в Україні
АО Дєгтяр, ДВ Карамишев
Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр.–Х.: Вид-во ХарРІ …, 2006
142006
Взаємодія органів державної влади з громадськістю: теорія та практика державного управління: монографія
АО Дєгтяр, А Халецький, С Бєлай
Донецьк: Видавництво «Донбас», ООО «РА Ваш імідж, 2012
132012
Державне фінансування системи вищої освіти в Україні
АО Дєгтяр, ЯВ Календжян
Держава та регіони, 153-156, 2010
132010
Гармонізація вітчизняного податкового законодавства до міжнародних стандартів як чинник прискорення євроінтеграційних процесів в Україні
АО Дегтяр
Державне будівництво, 2008
122008
Зарубіжний досвід державного регулювання процесу комерціалізації інтелектуальної власності
АО Дєгтяр, МВ Гончаренко
Державне будівництво, 2013
102013
Адаптація зарубіжного досвіду державного фінансування вищої освіти
АО Дегтяр, ЯВ Календжян
Теорія та практика державного управління, 3-8, 2010
102010
Методологічні підходи до формування інтелектуального капіталу для інноваційної промислової економіки
АО Дєгтяр
Державне будівництво, 2010
102010
Фундаментальні дослідження як ядро інноваційного розвитку регіонів України
ОВ Попело
Сталий розвиток економіки, 153-160, 2015
92015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20