Крахмальова Ніна Krakhmalova Nina
Крахмальова Ніна Krakhmalova Nina
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Ринкові аспекти виставкової діяльності в Україні на сучасному етапі
ІМ Грищенко, НА Крахмальова
Актуальні проблеми економіки 9, 113-119, 2006
182006
Системний підхід до управління виставкою діяльністю
НА Крахмальова
Актуальні проблеми економіки, 2009
132009
Інструменти та форми маркетингової комунікації на ринку освітніх послуг
ІМ Грищенко, НА Крахмальова
Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку …, 2012
122012
Адаптація зарубіжного досвіду застосування івент-маркетингу в практиці вітчизняних підприємств
НА Крахмальова, ІМ Гончаренко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2017
42017
Роль комунікацій у функціонуванні вищих навчальних закладів
І Грищенко, Н Крахмальова
Режим доступу: knutd. com. ua/.../pdf/.../Gryshchenko_Krakhmaleva_6. pdf …, 2006
42006
Ефективність комунікаційної діяльності вищих навчальних закладів
ІМ Грищенко, НА Крахмальова
Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки, 2013
32013
Роль паблік рілейшенз у формуванні ринку освітніх послуг
НА Крахмальова
Економіка і управління, 22-25, 2012
32012
Ефективність маркетингових комунікацій у сфері вищої освіти Тематичний напрям роботи конференції: Теоретико-методологічне обґрунтування ефективних фінансово-економічних моделей …
НА Крахмалева
Вища освіта, 171-174, 2014
22014
Роль інтегрованих маркетингових комунікацій у контексті успішного функціонування вищих навчальних закладів
НА Крахмальова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну.–2013.–ғ5 …, 0
2
Особливості створення та використання мобільних додатків в електронній комерції
НА Крахмальова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2017
12017
Перспективи розвитку підприємницької діяльності в Україні
О Авдієнко, НА Крахмальова
Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи», 2016
12016
Маркетинг в ефективному управлінні діяльністю вищих навчальних закладів України
НА Крахмальова, ТА Крахмальова
Ефективна економіка, 2014
12014
Чинники впливу на діяльність суб'єктів вітчизняного виставкового ринку
НА Крахмальова
Економіка та держава, 77-78, 2009
12009
THE USE OF BUSINESS MODELS IN SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
NA KRAKHMALOVA
Management 27 (1), 54-65, 2018
2018
Стратегічне планування на підприємстві готельного господарства
ДС Балас, НА Крахмальова
Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи», 2018
2018
Система управління персоналом підприємства
НВ Вакулич, НА Крахмальова
Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи», 2018
2018
ENTERPRISE AS AN EFFICIENT INSTRUMENT FOR REINTEGRATION OF DEMOBILIZED FROM THE ATO AREA
NA Krakhmalova
Management 28 (2), 46-62, 2018
2018
Integration of internally displaced persons in the society
NA Krakhmalova
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2018
2018
Роль виставкових технологій при підготовці фахівців у закладах вищої освіти
ВЄ Овчарек, НА Крахмальова
Актуальні проблеми сучасного дизайну, 2018
2018
ADAPTATION OF INTERNATIONAL EXPERIENCE OF EVENT MARKETING APPLICATION IN THE PRACTICE OF DOMESTIC ENTERPRISES
NA Krakhmalova, IM Goncharenko
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design. Series …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20