Збірник наукових праць ДЮІ
Збірник наукових праць ДЮІ
Донецький юридичний інститут МВС України
Verified email at dli.donetsk.ua
TitleCited byYear
Адміністративний процес у парадигмі права
ОВ Кузьменко
дис.… доктора юрид. наук 12, 2006
762006
Особистісно-професійний розвиток фахівців екстремальних видів діяльності засобами психологічного тренінгу
В Лефтеров
Психологія і суспільство, 91-107, 2012
662012
Психологічні тренінгові технології в органах внутрішніх справ: монографія: у 2 т.
ВО Лефтеров
Донецьк: ДЮІ 1, 2007
612007
Психологічні детермінанти загибелі та поранень працівників органів внутрішніх справ: Монографія
ВО Лефтеров, ОВ Тимченко
Донецьк: ДІВС МВС України, 2002
502002
Основні принципи та особливості участі захисника на досудовому слідстві
АМ Титов, АН Титов
Харків, 2005
292005
Правове регулювання господарської діяльності навчальних закладів
БВ Деревянко
Донецький юридичний інститут, 2014
252014
Взаємодія слідчого з фахівцями під час огляду місця події (збір інформації про особу, що скоїла злочин): Науково-практичні рекомендації
ВП Бахін
Донецьк: ДЮІ, 2005
242005
Психологічна готовність працівників ОВС до застосування вогнепально-силового впливу
ІЮ Горелов
спец. 19.00. 09/ІЮ Горелов, 2008
222008
Правове регулювання створення та діяльності промислово-фінансових груп в Україні
БВ Деревянко
Донецький юридичний інститут, 2006
212006
Сучасні проблеми захисту трудових прав атестованого персоналу ОВС України під час вирішення індивідуальних службово-трудових спорів: монографія
ОВ Лавріненко
Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2006
212006
Удосконалення законодавства про контрактну форму комплектування органів внутрішніх справ як тенденція розвитку інституту трудового договору
ОВ Лавріненко
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, 193-208, 2003
212003
Огляд місця події: навч. посібник
ЄІ Макаренко, ОВ Негодченко, ВМ Тертишник
Дніпропетровськ: Дніпроп. юрид. ін-т МВС України, 2001
202001
Очерки по философии права: монография
ГВ Гребеньков
Донецк: Донецкий юридический институт ЛГУВД им. ЭА Дидоренко 216, 2009
162009
Державний контроль за безпекою руху транспортних засобів: проблеми теорії і практики: монографія
АО Собакарь
Донецьк: ДЮІ МВС України, ПП «Вд «Кальміус, 2011
152011
Інститут трудового договору за законодавством України про працю: теоретико-прикладні аспекти: монографія
ОВ Лавріненко
Донецьк: Норд-Прес–ДЮІ ЛДУВС, 2007
152007
Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії та практики: монографія
ЮВ Делія
Донецьк: НД та РВВ ДЮІ МВС, 2004.–280 с, 2004
152004
Уголовно-исполнительное право Украины: учебник
ВМ Трубников, ВП Филонов, АИ Фролов
Донецк: Изд-во ДИВД МВД Украины, 1999
151999
Принцип єдності й диференціації правового регулювання соціально-трудових відносин у системі галузевих принципів трудового права України: монографія
ОВ Лавріненко
Донецьк: Ноулідж—ДЮИ ЛДУВС ім. ЕО Дідоренка, 2010
142010
Спеціальна техніка в органах внутрішніх справ: Загальна частина: навчальний посібник
ІФ Хараберюш
Донецьк: Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. ЕО Дідоренка, 2009
122009
Основи економічної безпеки України: навч. посібник
АІ Берлач
Донецьк: Донецький юрид. ін-т 234, 2007
112007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20