Збірник наукових праць "Правовий часопис Донбасу"
Збірник наукових праць "Правовий часопис Донбасу"
Донецький державний університет внутрішніх справ
Verified email at dnuvs.in.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Адміністративний процес у парадигмі права
ОВ Кузьменко
дис.… доктора юрид. наук 12, 2006
1052006
Особистісно-професійний розвиток фахівців екстремальних видів діяльності засобами психологічного тренінгу
В Лефтеров
Психологія і суспільство, 91-107, 2012
912012
Психологічні тренінгові технології в органах внутрішніх справ
ВО Лефтеров, ВО Лефтеров, ВА Лефтеров
Донецьк: ДЮІ, 2008
772008
Психологічні детермінанти загибелі та поранень працівників органів внутрішніх справ: Монографія
ВО Лефтеров, ОВ Тимченко
Донецьк: ДІВС МВС України 324, 2002
722002
Огляд місця події: навч. посібник
ЄІ Макаренко, ОВ Негодченко, ВМ Тертишник
Дніпропетровськ: Дніпроп. юрид. ін-т МВС України, 2001
402001
Основні принципи та особливості участі захисника на досудовому слідстві
АМ Титов, АН Титов
Харків, 2005
382005
Правове регулювання господарської діяльності навчальних закладів
БВ Деревянко
Донецький юридичний інститут, 2014
372014
Взаємодія слідчого з фахівцями під час огляду місця події (збір інформації про особу, що скоїла злочин): Науково-практичні рекомендації
ВП Бахін, ОО Волобуєва
Донецьк: ДЮІ, 2005
332005
Психологічна готовність працівників ОВС до застосування вогнепально-силового впливу
ІЮ Горелов
спец. 19.00. 09/ІЮ Горелов, 2008
302008
Правове регулювання створення та діяльності промислово-фінансових груп в Україні
БВ Деревянко
Донецький юридичний інститут, 2006
262006
Удосконалення законодавства про контрактну форму комплектування органів внутрішніх справ як тенденція розвитку інституту трудового договору
ОВ Лавріненко
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, 193-208, 2003
262003
Очерки по философии права: монография
ГВ Гребеньков
Донецк: Донецкий юридический институт ЛГУВД им. ЭА Дидоренко 216, 2009
242009
Державний контроль за безпекою руху транспортних засобів: проблеми теорії і практики: монографія
АО Собакарь
Донецьк: ДЮІ МВС України, ПП «Вд «Кальміус, 2011
222011
Сучасні проблеми захисту трудових прав атестованого персоналу ОВС України під час вирішення індивідуальних службово-трудових спорів: монографія
ОВ Лавріненко
Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2006
212006
Державне управління в сфері безпеки дорожнього руху: монографія
ВМ Бесчастний
Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. ЕО Дідоренка, 2011
192011
Інститут трудового договору за законодавством України про працю: теоретико–прикладні аспекти: монографія
ОВ Лавріненко
Донецьк: Норд–Прес—ДЮІ ЛДУВС, 2007
192007
Уголовно-исполнительное право Украины: учебник
ВМ Трубников, ВП Филонов, АИ Фролов
Донецк: ДИВД МВД Украины, 1999
191999
Співвідношення контролю та нагляду як функцій публічного управління
АО Собакарь
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, 58-63, 2010
162010
Спеціальна техніка в органах внутрішніх справ: Загальна частина: навчальний посібник
ІФ Хараберюш
Донецьк: Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. ЕО Дідоренка, 2009
162009
Основи економічної безпеки України: навч. посібник
АІ Берлач
Донецьк: Донецький юрид. ін-т 234, 2007
162007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20