Збірник наукових праць ДЮІ
Збірник наукових праць ДЮІ
Донецький юридичний інститут МВС України
Verified email at dli.donetsk.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Адміністративний процес у парадигмі права
ОВ Кузьменко
дис.… доктора юрид. наук 12, 2006
932006
Особистісно-професійний розвиток фахівців екстремальних видів діяльності засобами психологічного тренінгу
В Лефтеров
Психологія і суспільство, 91-107, 2012
782012
Психологічні тренінгові технології в органах внутрішніх справ: монографія: у 2 т.
ВО Лефтеров
І: Методологія психотренінгу та його використання у професійно …, 2007
702007
Психологічні детермінанти загибелі та поранень працівників органів внутрішніх справ: Монографія
ВО Лефтеров, ОВ Тимченко
Донецьк: ДІВС МВС України, 2002
612002
Огляд місця події: навч. посібник
ЄІ Макаренко, ОВ Негодченко, ВМ Тертишник
Дніпропетровськ: Дніпроп. юрид. ін-т МВС України, 2001
352001
Основні принципи та особливості участі захисника на досудовому слідстві
АМ Титов, АН Титов
Харків, 2005
342005
Правове регулювання господарської діяльності навчальних закладів
БВ Деревянко
Донецький юридичний інститут, 2014
302014
Психологічна готовність працівників ОВС до застосування вогнепально-силового впливу
ІЮ Горелов
спец. 19.00. 09/ІЮ Горелов, 2008
272008
Взаємодія слідчого з фахівцями під час огляду місця події (збір інформації про особу, що скоїла злочин): Науково-практичні рекомендації
ВП Бахін
Донецьк: ДЮІ, 2005
272005
Правове регулювання створення та діяльності промислово-фінансових груп в Україні
БВ Деревянко
Донецький юридичний інститут, 2006
252006
Сучасні проблеми захисту трудових прав атестованого персоналу ОВС України під час вирішення індивідуальних службово-трудових спорів: монографія
ОВ Лавріненко
Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2006
222006
Удосконалення законодавства про контрактну форму комплектування органів внутрішніх справ як тенденція розвитку інституту трудового договору
ОВ Лавріненко
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, 193-208, 2003
212003
Очерки по философии права: монография
ГВ Гребеньков
Донецк: Донецкий юридический институт ЛГУВД им. ЭА Дидоренко 216, 2009
202009
Державний контроль за безпекою руху транспортних засобів: проблеми теорії і практики: Монографія
АО Собакарь
Донецьк: ДЮІ МВС України, ПП «Вд «Кальміус, 2011
192011
Державне управління в сфері безпеки дорожнього руху: монографія
ВМ Бесчастний
Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. ЕО Дідоренка, 2011
172011
Співвідношення контролю та нагляду як функцій публічного управління
АО Собакарь
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, 58-63, 2010
172010
Уголовно-исполнительное право Украины: учебник
ВМ Трубников, ВП Филонов, АИ Фролов
Донецк: Изд-во ДИВД МВД Украины, 1999
171999
Інститут трудового договору за законодавством України про працю: теоретико-прикладні аспекти: монографія
ОВ Лавріненко
Донецьк: Норд-Прес–ДЮІ ЛДУВС, 2007
152007
Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії та практики: монографія
ЮВ Делія
Донецьк: НД та РВВ ДЮІ МВС, 2004.–280 с, 2004
152004
Принцип єдності й диференціації правового регулювання соціально-трудових відносин у системі галузевих принципів трудового права України: монографія
ОВ Лавріненко
Донецьк: Ноулідж—ДЮИ ЛДУВС ім. ЕО Дідоренка, 2010
142010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20