Збірник наукових праць ДЮІ
Збірник наукових праць ДЮІ
Донецький юридичний інститут МВС України
Verified email at dli.donetsk.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Адміністративний процес у парадигмі права
ОВ Кузьменко
дис.… доктора юрид. наук 12, 2006
902006
Особистісно-професійний розвиток фахівців екстремальних видів діяльності засобами психологічного тренінгу
В Лефтеров
Психологія і суспільство, 91-107, 2012
732012
Психологічні тренінгові технології в органах внутрішніх справ: монографія: у 2 т.
ВО Лефтеров
І: Методологія психотренінгу та його використання у професійно …, 2007
672007
Психологічні детермінанти загибелі та поранень працівників органів внутрішніх справ: Монографія
ВО Лефтеров, ОВ Тимченко
Донецьк: ДІВС МВС України, 2002
582002
Основні принципи та особливості участі захисника на досудовому слідстві
АМ Титов, АН Титов
Харків, 2005
352005
Огляд місця події: навч. посібник
ЄІ Макаренко, ОВ Негодченко, ВМ Тертишник
Дніпропетровськ: Дніпроп. юрид. ін-т МВС України, 2001
352001
Правове регулювання господарської діяльності навчальних закладів
БВ Деревянко
Донецький юридичний інститут, 2014
312014
Психологічна готовність працівників ОВС до застосування вогнепально-силового впливу
ІЮ Горелов
Горелов ІЮ–Харків, 2008.–19с, 2008
262008
Взаємодія слідчого з фахівцями під час огляду місця події (збір інформації про особу, що скоїла злочин): Науково-практичні рекомендації
ВП Бахін
Донецьк: ДЮІ, 2005
242005
Правове регулювання створення та діяльності промислово-фінансових груп в Україні
БВ Деревянко
Донецький юридичний інститут, 2006
232006
Сучасні проблеми захисту трудових прав атестованого персоналу ОВС України під час вирішення індивідуальних службово-трудових спорів: монографія
ОВ Лавріненко
Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2006
212006
Удосконалення законодавства про контрактну форму комплектування органів внутрішніх справ як тенденція розвитку інституту трудового договору
ОВ Лавріненко
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, 193-208, 2003
212003
Очерки по философии права: монография
ГВ Гребеньков
Донецк: Донецкий юридический институт ЛГУВД им. ЭА Дидоренко 216, 2009
202009
Державний контроль за безпекою руху транспортних засобів: проблеми теорії і практики: Монографія
АО Собакарь
Донецьк: ДЮІ МВС України, ПП «Вд «Кальміус, 2011
192011
Уголовно-исполнительное право Украины: учебник
ВМ Трубников, ВП Филонов, АИ Фролов
Донецк: Изд-во ДИВД МВД Украины, 1999
171999
Державне управління в сфері безпеки дорожнього руху: монографія
ВМ Бесчастний
Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. ЕО Дідоренка, 2011
162011
Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії та практики: монографія
ЮВ Делія
Донецьк: НД та РВВ ДЮІ МВС, 2004.–280 с, 2004
162004
Співвідношення контролю та нагляду як функцій публічного управління
АО Собакарь
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, 58-63, 2010
152010
Інститут трудового договору за законодавством України про працю: теоретико-прикладні аспекти: монографія
ОВ Лавріненко
Донецьк: Норд-Прес–ДЮІ ЛДУВС, 2007
152007
Принцип єдності й диференціації правового регулювання соціально-трудових відносин у системі галузевих принципів трудового права України: монографія
ОВ Лавріненко
Донецьк: Ноулідж—ДЮИ ЛДУВС ім. ЕО Дідоренка, 2010
142010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20