Подписаться
Serhii Rieznik
Serhii Rieznik
Другие именаСергій Вадимович Рєзнік
State Biotechnological University, Kharkiv, UA
Подтвержден адрес электронной почты в домене btu.kharkiv.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Biological activity of chernozems typical of different farming practices
S Rieznik, D Havva, A Butenko, K Novosad
Estonian Academic Agricultural Society, 2021
282021
Enzymatic activity of typical chernozems under the conditions of the organic farming systems
S Rieznik, D Havva, O Chekar
Scientific Papers. Series A. Agronomy 64 (2), 114-119, 2021
92021
Сезонна динаміка електропровідності чорнозему типового за умов різних систем землеробства, Seasonal dynamics of electric conductivity of typical chernozems under different …
VV Degtyarjov, YV Dehtiarov, SV Rieznik
Вісник Уманського національного університету садівництва 1, 11-16, 2020
62020
Зміни еколого-трофічних угрупувань мікроорганізмів чорноземів типових за різних систем землеробства, Changes of ecological-trophic groups of microorganisms of chornozems …
СВ Рєзнік
Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В …, 2019
6*2019
Transformation of Physical Indicators of Soil Fertility in Typical Chernozem of the Eastern Forest-Steppe of Ukraine
Y Dehtiar’ov, D Havva, N Kovalzhy, S Rieznik
Soils Under Stress: More Work for Soil Science in Ukraine, 105-110, 2021
4*2021
Efficiency of biofertilizers when growing corn for grain
E Zakharchenko, O Datsko, Y Mishchenko, A Melnyk, L Kriuchko, ...
Modern Phytomorphology, 50-56, 2023
32023
Вплив різних систем землеробства на еколого-трофічні угруповання мікроорганізмів чорноземів типових в умовах Лівобережного Лісостепу України
СВ Рєзнік
Сільськогосподарська мікробіологія 33, 62-71, 2021
3*2021
Комп’ютерні технології підготовки експерементальних даних у ґрунтознавстві, Computer technologies of experimental data preparation in soil science
ЮО Сотников, ДВ Гавва, СВ Рєзнік, КБ Новосад
Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія …, 2015
3*2015
Dynamics of the Number of Functional Groups of Microorganisms under Different Farming Systems
S Rieznik, D Havva, V Dehtiarov, I Pachev
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans (JMAB) 26 (1), 549-567, 2023
22023
Вплив різних систем землеробства на електрофізичні та агрохімічні показники чорноземів типових Лівобережного Лісостепу України
SV Rieznik, DV Havva
Achievements of Ukraine and the EU in ecology, biology, chemistry, geography …, 2021
2*2021
Чисельність мікроорганізмів у чорноземах типових агрогенного використання східного Лісостепу України
ДВ Гавва, СВ Рєзнік, ПВ Панов
Теорія і практика актуальних наукових досліджень 2, 22-24, 2019
2*2019
Ґрунтовi мiкроорганiзми ч.1
СВ Рєзнік
Овощеводство 3 (155), 43-45, 2018
2*2018
Жива земля
СВ Рєзнік
Овощеводство 3 (144), С. 64-65, 2017
2*2017
Вплив різного агрогенного та постагрогенного використання чорноземів типових на чисельність мікроартропод, The effect of different agrogenic and postagrogenic use of chernozems …
КБ Новосад, СВ Рєзнік, ДВ Гавва, ЮО Сотников
Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія …, 2015
2*2015
Візуалізація багатомірних даних в експерименті агрономічного ґрунтознавства, Visualization multidimensional data in the experiment of agronomical soil science
ЮО Сотников, ДВ Гавва, КБ Новосад, СВ Рєзнік
Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія …, 2017
12017
Оцінка фітоактивності ґрунту агрогенного та постагрогенного використання під різними фітоценозами, Assessment of soil phytoactivity of agricultural and postagricultural use …
КБ Новосад, СВ Рєзнік, ДВ Гавва, ЮО Сотников
Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія …, 2017
12017
Класифікація чорноземів типових Лівобережного Лісостепу України різного використання
СВ Рєзнік, ДВ Гавва
Наукові основи адаптивного землеробства, 67-69, 2024
2024
Результати дискримінантного аналізу під час класифікації чорноземів
СВ Рєзнік, ДВ Гавва
Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та …, 2024
2024
Фітоактивність чорнозему типового під різними фітоценозами
СВ Рєзнік
Сучасні підходи до вирощування, переробки і зберігання продукції …, 2024
2024
Фітоактивність чорноземних ґрунтів
СВ Рєзнік
Овочі та фрукти 3 (163), 9-13, 2024
2024
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20