Людмила Петрівна Процай, Людмила Процай, Protsai L.P.,orcid.org/0000-0001-5262-4630
Людмила Петрівна Процай, Людмила Процай, Protsai L.P.,orcid.org/0000-0001-5262-4630
Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Євтушевський–український педагог, просвітитель, засновник домашніх шкіл/Людмила Процай
ЛВА Процай
Імідж сучасного педагога, 80-83, 2010
42010
Ідея домашньої школи у педагогічній спадщині ВА Євтушевського
Л Процай
Педагогічні науки, 124-131, 2010
32010
Реалізація компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців електронного навчання: досвід ПНПУ імені ВГ Короленка
Н Гібалова, Л Процай
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 129-138, 2018
22018
Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи
ОВ Овчарук, МЄ Андрос, СВ Антощук, ВО Болілий, ВВ Копотій, ...
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2018
22018
Реалізація компетентнісного підходу у підготовці майбутніх фахівців із физичної реабілітації
Л Рибалко
Педагогічні науки, 52-58, 2015
22015
Інтеграція хмарних і проектних технологій у підготовці майбутніх психологів
L Protsai, N Gibalova
Психологія і особистість, 237-248, 2017
12017
Підготовка майбутніх психологів до проектування й створення бази даних засобами OpenOffice. Org Base
Л Процай
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 123-128, 2014
12014
Підготовка майбутніх практичних психологів до використання програмних засобів обробки статистичних даних у психологічних дослідженнях
ЛП Процай
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти …, 2013
12013
ЛМ Толстой і ВА Євтушевський: двапогляди на методи навчання у народній школі
ЛП Процай
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2011
12011
Особливості навчання та виховання дітей-центеніалів
ЛП Процай
2019
Цифрове громадянство як педагогічна проблема
ЛП Процай
2019
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ “ЕЛЕКТРОННЕ НАВЧАННЯ” НАТАЛІЯ ГІБАЛОВА
Л ПРОЦАЙ
Адреса редакційної колегії, 20, 2019
2019
Хмарні сервіси як засіб організації інформаційного освітнього електронного середовища закладу вищої освіти
ЛП Процай
2018
Google-Apps як інструмент е-комунікації в місцевому самоврядуванні
ЛП Процай, НВ Лущай
2018
Реалізація компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців електронного навчання: досвід ПНПУ імені ВГ Короленка
Л Процай, Н Гібалова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Етика віртуального спілкування тьютора
ЛП Процай
2018
Змішане навчання-тренд сучасної вищої освіти
ЛП Процай
2018
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО Е-СЕРЕДОВИЩА
Л Процай
Р64 STEM-освіта: стан впровадження та перспективи розвитку: матеріали ІІІ …, 2017
2017
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір№ 73356. Науковий твір" Психолого-педагогічний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені ВГ …
НД Карапузова, ВІ Березан, ТО Благова, НВ Гібалова, ПС Горголь, ...
2017
Використання хмарних технологій у проектній діяльності майбутніх психологів
Л Процай, Н Гібалова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 126-136, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20