Людмила Петрівна Процай, Людмила Процай, Protsai L.P.,orcid.org/0000-0001-5262-4630
Людмила Петрівна Процай, Людмила Процай, Protsai L.P.,orcid.org/0000-0001-5262-4630
Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в pnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Євтушевський–український педагог, просвітитель, засновник домашніх шкіл/Людмила Процай
ЛВА Процай
Імідж сучасного педагога, 80-83, 2010
42010
Інтеграція хмарних і проектних технологій у підготовці майбутніх психологів
L Protsai, N Gibalova
Психологія і особистість, 237-248, 2017
32017
Ідея домашньої школи у педагогічній спадщині ВА Євтушевського
Л Процай
Педагогічні науки, 124-131, 2010
32010
Реалізація компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців електронного навчання: досвід ПНПУ імені ВГ Короленка
Н Гібалова, Л Процай
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 129-138, 2018
22018
Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи
ОВ Овчарук, МЄ Андрос, СВ Антощук, ВО Болілий, ВВ Копотій, ...
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2018
22018
Реалізація компетентнісного підходу у підготовці майбутніх фахівців із физичної реабілітації
Л Рибалко
Педагогічні науки, 52-58, 2015
22015
Підготовка майбутніх психологів до проектування й створення бази даних засобами OpenOffice. Org Base
Л Процай
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 123-128, 2014
12014
Підготовка майбутніх практичних психологів до використання програмних засобів обробки статистичних даних у психологічних дослідженнях
ЛП Процай
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти …, 2013
12013
ЛМ Толстой і ВА Євтушевський: двапогляди на методи навчання у народній школі
ЛП Процай
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2011
12011
Позааудиторна діяльність як засіб виховання майбутніх педагогів
НД Карапузова, ЛП Процай
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2009
12009
Особливості навчання та виховання дітей-центеніалів
ЛП Процай
2019
Цифрове громадянство як педагогічна проблема
ЛП Процай
2019
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ “ЕЛЕКТРОННЕ НАВЧАННЯ” НАТАЛІЯ ГІБАЛОВА
Л ПРОЦАЙ
Адреса редакційної колегії, 20, 2019
2019
Хмарні сервіси як засіб організації інформаційного освітнього електронного середовища закладу вищої освіти
ЛП Процай
2018
Google-Apps як інструмент е-комунікації в місцевому самоврядуванні
ЛП Процай, НВ Лущай
2018
Реалізація компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців електронного навчання: досвід ПНПУ імені ВГ Короленка
Л Процай, Н Гібалова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Етика віртуального спілкування тьютора
ЛП Процай
2018
Змішане навчання-тренд сучасної вищої освіти
ЛП Процай
2018
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО Е-СЕРЕДОВИЩА
Л Процай
Р64 STEM-освіта: стан впровадження та перспективи розвитку: матеріали ІІІ …, 2017
2017
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір№ 73356. Науковий твір" Психолого-педагогічний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені ВГ …
НД Карапузова, ВІ Березан, ТО Благова, НВ Гібалова, ПС Горголь, ...
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20