Подписаться
Ганна Полякова / Ganna Polyakova / Hanna Poliakova
Ганна Полякова / Ganna Polyakova / Hanna Poliakova
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адаптивне управління: сутність, характеристика, моніторингові системи: Колективна монографія
ГАПЗГВЄ Г. В. Єльникова, Т.А. Борова, О. М. Касьянова
Чернівці: Технодрук, 2009
1082009
Вплив освітнього середовища ВНЗ на формування професійної компетентності фахівця
Г Полякова
Вища школа 10, 78-87, 2010
50*2010
Адаптивне управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу
ГА Полякова
Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Г.А. Полякова; Центр. ін-т …, 2003
312003
Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти :Монографія
ВІМГВЄ Г.В. Єльникова, О.І. Зайченко
– Київ-Чернівці: Книги-ХХІ, 2010
28*2010
Development of professional competency of managerial staff on the basis of acmeological approach
TV Shtal, I Lytovchenko, HA Poliakova
J. Advanced Res. L. & Econ. 9, 1481, 2018
202018
Адаптивне управлiння: сутнiсть, характеристика, монiторинговi системи:[Колективна монографiя] та iн.[За заг. та наук. редакцiєю докт. пед. наук, професора ГВ Ельникової]
ГВ Ельникова, ТА Борова, ОМ Касьянова, ГА Полякова
152009
Розвиток середовищного підходу у вищій освіті в умовах глобальних змін
Г Полякова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 186-199, 2018
112018
Показники якості освіти та освітнього середовища вищого навчального закладу в контексті компетентнісного підходу
Г Полякова
Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу Переяслав …, 2013
112013
Адаптивне управління навчальним процесом як основа саморозвитку і самоорганізації його учасників
Г Полякова
Рідна школа, 26-28, 2003
92003
Педагогіка: навчальний посібник
ГА Полякова, ТА Борова
Х.: ІНЖЕК, 2011
82011
Особливості тренінгового навчання майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі
ГП Н. Романова
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота …, 2013
72013
Напрями моделювання індивідуальної траєкторії безперервної освіти й самоосвіти педагогічних працівників
Г Полякова
Теорія та методика управління освітою, 2010
52010
Образотворче мистецтво. 1-7 класи
ГА Полякова, ЛІ Божко, ОО Лейбіна
Навчально-методичний посібник.-Харків, 2001
52001
Розвиток педагогічної майстерності викладача-тренера у вищому навчальному закладі на андрагогічних засадах
Г Полякова
Вісник Черкаського університету, С. 105–111, 2013
32013
Сутність організаційної культури, спрямованої на саморозвиток особистості
ГА Полякова
Педагогічний дискурс, С. 165-169, 2009
32009
Адаптивне управління навчальним закладом та навчальним процесом на основі моделі педагогічної діяльності
ГА Полякова
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми й пошуки …, 2002
32002
Образотворче мистецтво, 1-7 класи: теорія навчання, календарно-тематичне планування, основні поняття з образотворчого мистецтва: Навчально-методичний посібник для вчителів
ГА Полякова
Харків:«Скорпіон 160, 2001
32001
Упровадження, моніторинг та оцінка академічної доброчесності у закладах вищої освіти
ПОО Полякова, Ганна, Лола Ю.Ю.
Інноваційна педагогіка, С. 149-155, 2019
22019
Соціально-психологічні дослідження освітнього середовища закладу вищої освіти в контексті забезпечення якості
Г Полякова
Наукові записки. Серія Педагогічні науки, С. 141 – 147, 2018
22018
Marketing-Monitoring аnd Social-Psychological Research іn Management Of Development оf the Educational Environment оf the Higher Education Institution
G Polyakova
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, С. 117-130, 2017
2*2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20