Ганна Полякова / Ganna Polyakova / Hanna Poliakova
Ганна Полякова / Ganna Polyakova / Hanna Poliakova
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адаптивне управління: сутність, характеристика, моніторингові системи: Колективна монографія
ГАПЗГВЄ Г. В. Єльникова, Т.А. Борова, О. М. Касьянова
Чернівці: Технодрук, 2009
1032009
Вплив освітнього середовища ВНЗ на формування професійної компетентності фахівця
Г Полякова
Вища школа, 78-87, 2010
40*2010
Адаптивне управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу
ГА Полякова
Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Г.А. Полякова; Центр. ін-т …, 2003
272003
Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти :Монографія
ВІМГВЄ Г.В. Єльникова, О.І. Зайченко
– Київ-Чернівці: Книги-ХХІ, 2010
25*2010
Адаптивне управлiння: сутнiсть, характеристика, монiторинговi системи:[Колективна монографiя] та iн.[За заг. та наук. редакцiєю докт. пед. наук, професора ГВ Ельникової]
ГВ Ельникова, ТА Борова, ОМ Касьянова, ГА Полякова
152009
Педагогіка: навчальний посібник
ГА Полякова, ТА Борова
Х.: ІНЖЕК, 2011
12*2011
Development of professional competency of managerial staff on the basis of acmeological approach
TV Shtal, I Lytovchenko, HA Poliakova
J. Advanced Res. L. & Econ. 9, 1481, 2018
92018
Адаптивне управління навчальним процесом як основа саморозвитку і самоорганізації його учасників
Г Полякова
Рідна школа, 26-28, 2003
82003
Показники якості освіти та освітнього середовища вищого навчального закладу в контексті компетентнісного підходу
Г Полякова
Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу Переяслав …, 2013
72013
Розвиток середовищного підходу у вищій освіті в умовах глобальних змін
Г Полякова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 186-199, 2018
62018
Особливості тренінгового навчання майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі
ГП Н. Романова
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота …, 2013
42013
Положення про персональну навчальну систему як складову управління самостійною роботою студентів ХНЕУ
А В.С. Пономаренко, Г. А. Полякова, І. В. Малець, Г. В. Білоконенко, В. М
Харків: Вид. ХНЕУ, 2013
3*2013
Сутність організаційної культури, спрямованої на саморозвиток особистості
ГА Полякова
Педагогічний дискурс, С. 165-169, 2009
32009
Marketing-Monitoring аnd Social-Psychological Research іn Management Of Development оf the Educational Environment оf the Higher Education Institution
G Polyakova
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, С. 117-130, 2017
2*2017
Діяльність кафедри в контексті розвитку освітнього середовища вищого навчального закладу
ГА Полякова
Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України». Тематичний …, 2013
22013
Формування професiйної компетентностi фа-хiвцiв у вищому навчальному закладi/Ганна Анатолiївна Полякова
ГА Полякова
Соцiально-психологiчнi технологiї управлiння персоналом: II всеукр. наук …, 2010
22010
Напрями моделювання індивідуальної траєкторії безперервної освіти й самоосвіти педагогічних працівників
Г Полякова
Теорія та методика управління освітою, 2010
22010
Соціальна психологія. Навчальний посібник у схемах і таблицях
М Дороніна
Харків: Вид. ХНЕУ, 2009
22009
Становлення та розвиток адаптивного управління соціально-педагогічними системами
ГА Полякова
Директор школи, ліцею та гімназії, С. 55-58, 2006
22006
Технологія адаптивного управління навчальним процесом (дидактичний аспект)
ГА Полякова
Рідна школа, С. 22-24., 2004
2*2004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20