Ганна Полякова / Ganna Polyakova / Анна Полякова
Ганна Полякова / Ganna Polyakova / Анна Полякова
ХНЕУ ім. С. Кузнеця (Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics)
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
НазваниеПроцитированоГод
Адаптивне управління: сутність, характеристика, моніторингові системи: Колективна монографія
ГАПЗГВЄ Г. В. Єльникова, Т.А. Борова, О. М. Касьянова
Чернівці: Технодрук, 2009
752009
Адаптивне управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу
ГА Полякова
Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Г.А. Полякова; Центр. ін-т …, 2003
202003
Вплив освітнього середовища ВНЗ на формування професійної компетентності фахівця
Г Полякова
Вища школа, 78-87, 2010
182010
Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти :Монографія
ВІМГВЄ Г.В. Єльникова, О.І. Зайченко
– Київ-Чернівці: Книги-ХХІ, 2010
10*2010
Адаптивне управлiння: сутнiсть, характеристика, монiторинговi системи:[Колективна монографiя] та iн.[За заг. та наук. редакцiєю докт. пед. наук, професора ГВ Ельникової]
ГВ Ельникова, ТА Борова, ОМ Касьянова, ГА Полякова
102009
Адаптивне управління навчальним процесом як основа саморозвитку і самоорганізації педагога та учня
ГА Полякова
Рідна школа, 26-28, 2003
82003
Педагогіка: навчальний посібник
ГА Полякова
Х.: ІНЖЕК, 2011
42011
Показники якості освіти та освітнього середовища вищого навчального закладу в контексті компетентнісного підходу
Г Полякова
Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу Переяслав …, 2013
32013
Адаптивне управління навчальним закладом та навчальним процесом на основі моделі педагогічної діяльності
ГА Полякова
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми й пошуки …, 2002
32002
Сутність організаційної культури, спрямованої на саморозвиток особистості
ГА Полякова
Педагогічний дискурс, С. 165-169, 2009
22009
Соціальна психологія. Навчальний посібник у схемах і таблицях
М Дороніна
Харків: Вид. ХНЕУ, 2009
22009
Становлення та розвиток адаптивного управління соціально-педагогічними системами
ГА Полякова
Директор школи, ліцею та гімназії, С. 55-58, 2006
22006
Використання кваліметричного підходу та освітнього моніторингу в управлінні навчальним процесом
ГА Полякова
Комп’ютер у школі та сім’ї, - С. 23 –26, 2002
12002
Розвиток середовищного підходу у вищій освіті в умовах глобальних змін
Г Полякова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Соціально-психологічні дослідження освітнього середовища закладу вищої освіти в контексті забезпечення якості
Г Полякова
Наукові записки. Серія Педагогічні науки, С. 141 – 147, 2018
2018
Marketing-Monitoring аnd Social-Psychological Research іn Management Of Development оf the Educational Environment оf the Higher Education Institution
G Polyakova
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, С. 117-130, 2017
2017
Адаптивне управління розвитком професійної освіти: Колективна монографія.
Є Г., З О., К Г., Л І., Л Г., Л В., УВ Полякова Г.
Адаптивне управління розвитком професійної освіти: Колективна монографія. Г …, 2016
2016
Концепція (візія) реформування системи підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників
ЮМ Богачков, ВВ В’юн, НО Кушнір, ЛП Пасечнікова, ЛМ Полетаєва, ...
2016
Самооцінка розвитку освітнього середовища вищого навчального закладу
Г Полякова
Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і …, 2016
2016
Контекстний підхід у викладанні іноземних мов як чинник формування конкурентос-проможності майбутніх юристів
ГП Полякова
Наука і освіта, 110-114, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20