Ганна Полякова / Ganna Polyakova / Анна Полякова
Ганна Полякова / Ganna Polyakova / Анна Полякова
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адаптивне управління: сутність, характеристика, моніторингові системи: Колективна монографія
ГАПЗГВЄ Г. В. Єльникова, Т.А. Борова, О. М. Касьянова
Чернівці: Технодрук, 2009
872009
Вплив освітнього середовища ВНЗ на формування професійної компетентності фахівця
Г Полякова
Вища школа, 78-87, 2010
242010
Адаптивне управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу
ГА Полякова
Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Г.А. Полякова; Центр. ін-т …, 2003
242003
Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти :Монографія
ВІМГВЄ Г.В. Єльникова, О.І. Зайченко
– Київ-Чернівці: Книги-ХХІ, 2010
15*2010
Адаптивне управлiння: сутнiсть, характеристика, монiторинговi системи:[Колективна монографiя] та iн.[За заг. та наук. редакцiєю докт. пед. наук, професора ГВ Ельникової]
ГВ Ельникова, ТА Борова, ОМ Касьянова, ГА Полякова
112009
Адаптивне управління навчальним процесом як основа саморозвитку і самоорганізації його учасників
Г Полякова
Рідна школа, 26-28, 2003
82003
Педагогіка: навчальний посібник
ГА Полякова
Х.: ІНЖЕК, 2011
72011
Показники якості освіти та освітнього середовища вищого навчального закладу в контексті компетентнісного підходу
Г Полякова
Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу Переяслав …, 2013
52013
Marketing-Monitoring аnd Social-Psychological Research іn Management Of Development оf the Educational Environment оf the Higher Education Institution
G Polyakova
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, С. 117-130, 2017
22017
Особливості тренінгового навчання майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі
ГП Н. Романова
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота …, 2013
22013
Сутність організаційної культури, спрямованої на саморозвиток особистості
ГА Полякова
Педагогічний дискурс, С. 165-169, 2009
22009
Соціальна психологія. Навчальний посібник у схемах і таблицях
М Дороніна
Харків: Вид. ХНЕУ, 2009
22009
Становлення та розвиток адаптивного управління соціально-педагогічними системами
ГА Полякова
Директор школи, ліцею та гімназії, С. 55-58, 2006
22006
Адаптивне управління навчальним закладом та навчальним процесом на основі моделі педагогічної діяльності
ГА Полякова
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми й пошуки …, 2002
2*2002
Розвиток середовищного підходу у вищій освіті в умовах глобальних змін
Г Полякова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 186-199, 2018
12018
Напрями моделювання індивідуальної траєкторії безперервної освіти й самоосвіти педагогічних працівників
Г Полякова
Теорія та методика управління освітою, 2010
1*2010
Використання кваліметричного підходу та освітнього моніторингу в управлінні навчальним процесом
ГА Полякова
Комп’ютер у школі та сім’ї, - С. 23 –26, 2002
12002
Технологія і моделі експертного оцінювання якості наукових здобутків на засадах кваліметричного підходу
Г Полякова, І Литовченко, Г Білоконенко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 91-112, 2018
2018
Концептуальні основи та технологія формування системи внутрішнього забезпечення якості у закладі вищої освіти
ГА Полякова
Адаптивне управління: теорія і практика. Педагогіка, 2018
2018
Технологія і моделі експертного оцінювання якості наукових здобутків на засадах кваліметричного підходу
Г Полякова, І Литовченко, Г Білоконенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20