Підписатись
Ганна Полякова / Ganna Polyakova / Hanna Poliakova
Ганна Полякова / Ganna Polyakova / Hanna Poliakova
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Адаптивне управління: сутність, характеристика, моніторингові системи: Колективна монографія
ГАПЗГВЄ Г. В. Єльникова, Т.А. Борова, О. М. Касьянова
Чернівці: Технодрук, 2009
1112009
Вплив освітнього середовища ВНЗ на формування професійної компетентності фахівця
Г Полякова
Вища школа 10, 78-87, 2010
61*2010
Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти :Монографія
ВІМГВЄ Г.В. Єльникова, О.І. Зайченко
– Київ-Чернівці: Книги-ХХІ, 2010
35*2010
Розвиток середовищного підходу у вищій освіті в умовах глобальних змін
Г Полякова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 186-199, 2018
322018
Адаптивне управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу
ГА Полякова
Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Г.А. Полякова; Центр. ін-т …, 2003
312003
Development of professional competency of managerial staff on the basis of acmeological approach
TV Shtal, I Lytovchenko, HA Poliakova
Journal of Advanced Research in Law and Economics 9 (4 (34)), 1481-1488, 2018
242018
Напрями моделювання індивідуальної траєкторії безперервної освіти й самоосвіти педагогічних працівників
Г Полякова
Теорія та методика управління освітою, 2010
152010
Показники якості освіти та освітнього середовища вищого навчального закладу в контексті компетентнісного підходу
Г Полякова
Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу Переяслав …, 2013
142013
Адаптивне управлiння: сутнiсть, характеристика, монiторинговi системи:[Колективна монографiя] та iн.[За заг. та наук. редакцiєю докт. пед. наук, професора ГВ Ельникової]
ГВ Ельникова, ТА Борова, ОМ Касьянова, ГА Полякова
142009
Образотворче мистецтво, 1-7 класи: теорія навчання, календарно-тематичне планування, основні поняття з образотворчого мистецтва: Навчально-методичний посібник для вчителів
ГА Полякова
Харків:«Скорпіон 160, 2001
12*2001
Педагогіка: навчальний посібник
ГА Полякова, ТА Борова
ГА Полякова, ТА Борова.− Х.: ВД «ИНЖЕК, 2011
102011
Особливості тренінгового навчання майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі
ГП Н. Романова
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота …, 2013
92013
Адаптивне управління навчальним процесом як основа саморозвитку і самоорганізації його учасників
Г Полякова
Рідна школа, 26-28, 2003
92003
Тренінгове навчання у закладі вищої освіти : навчально-методичний посібник
МВ Афанасьєв, ГА Полякова, РН Федорівна, ЛЮЮ ін.
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21071, 2018
62018
The institutional transformation of the digital values of Ukrainian society
N Gavkalova, Y Lola, I Malyi, H Poliakova, L Yuliia
Intellectual economics 15 (1), 2021
52021
Розвиток освітнього середовища інноваційно-активного університету: особливості та критерії
ГА Полякова, ГВ Білоконенко
5*2020
Упровадження, моніторинг та оцінка академічної доброчесності у закладах вищої освіти
ПОО Полякова, Ганна, Лола Ю.Ю.
Інноваційна педагогіка, С. 149-155, 2019
32019
Розвиток педагогічної майстерності викладача-тренера у вищому навчальному закладі на андрагогічних засадах
Г Полякова
Вісник Черкаського університету, С. 105–111, 2013
32013
Сутність організаційної культури, спрямованої на саморозвиток особистості
ГА Полякова
Педагогічний дискурс, С. 165-169, 2009
32009
Адаптивне управління навчальним закладом та навчальним процесом на основі моделі педагогічної діяльності
ГА Полякова
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми й пошуки …, 2002
32002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20