Андрій Ковальчук | Andriy Kovalchuk
Андрій Ковальчук | Andriy Kovalchuk
Lviv State University of Life Safety
Verified email at ldubgd.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Художній простір як засіб психологізму (на матеріалі «кримінальної прози» І. Франка)
А Ковальчук
Слово і час, 73-77, 2001
182001
Професійно-прикладна фізична підготовка курсантів вищих навчальних закладів МНС України
ЮМ Антошків, АМ Ковальчук
Л., ЛДУ БЖД, 2008
162008
Модифікація алгоритму RSA для деяких класів зображень
ЮМ Рашкевич, ДД Пелешко, АМ Ковальчук, МЗ Пелешко
Технічні вісті 1 (27), 2, 2008
102008
Тренажер для удосконалення майстерності стрільців у швидкісних стрілецьких вправах. Міністерство освіти і науки України: Державний департамент інтелектуальної власності …
ВТ Пятков, АМ Ковальчук, ММ Козяр, БА Виноградський, ...
Бюл, 2001
82001
Тренажерна модель стрілецьких вправ у підрозділах МВС України
АМ Ковальчук
82000
Формування елементів техніки гри у волейбол з використанням спеціальних тренажерних пристроїв у фізичному вихованні студенток
АА Ковальчук
Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту, 2017
72017
Афінні перетворення в модифікаціях алгоритму RSA шифрування зображень
ЮМ Рашкевич, АМ Ковальчук, ДД Пелешко
Автоматика, Автоматизація, Електротехнічні комплекси та системи, 24, 2009
62009
Основи влучної стрільби: навч. посіб.
М Козяр, Б Виноградський, А Ковальчук
62008
Оптимізація професійно-стрілецької підготовки особового складу підрозділів органів внутрішніх справ України
АМ Ковальчук
Львів. держ. ін-т фіз. культури.-Львів, 2001
62001
Резерви підвищення ефективності виробництва екологічно чистої яловичини за рахунок раціональної годівлі тварин
ОД Ковальчук, АД Ковальчук, ВМ Микитюк
Державна агроекологічна академія України, 1998
61998
Оптимізація режимів електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії з використанням SMART Grid технологій
ПД Лежнюк, ВВ Кулик, ОА Ковальчук, ІВ Котилко, АА Ковальчук, ...
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені …, 2014
52014
Формування понятійно-термінологічного апарату релігійного туризму і паломництва
А Ковальчук
Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини, 86-92, 2012
52012
Підвищення стійкості системи RSA при шифруванні зображень
А Ковальчук
Технічні вісті, 70-71, 2009
52009
Оптимізація схем приєднання розосереджених джерел електроенергії в локальній електричній системі
ОА Ковальчук, ВВ Кулик, ОБ Бурикін, АА Ковальчук, ОБ Бурыкин
Національна академія наук України, 2012
42012
Комп’ютерно-вимірювальний комплекс хронометрування техніко-тактичних дій стрільців у швидкісних стрілецьких вправах
БА Виноградський, АМ Ковальчук
Харків: ХХПІ, 2001
42001
Внутрішня картина здоров’я у підлітків і юнаків, які входять до „групи ризику‖
АМ Ковальчук, АМ Ковальчук
АМ Ковальчук, 0
4
Фізичне виховання–основа оперативно-рятувальних дій в надзвичайних ситуаціях
ЮС Баран
ЛДУ БЖД, 2015
32015
Особливості тренування студентів-волейболістів із різною фізичною підготовкою
А Вольчинський, А Ковальчук
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2015
32015
Економічний зміст дебіторської заборгованості
НВ Тлучкевич, АА Ковальчук
ОБЛІК, ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки, 416, 2014
32014
Аналіз виступу призерів Олімпійських ігор із сучасного п’ятиборства упродовж олімпійського циклу
АМ Ковальчук, ЮР Сорохан, ВВ Ткачек
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 13-15, 2007
32007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20