Андрій Ковальчук | Andriy Kovalchuk
Андрій Ковальчук | Andriy Kovalchuk
Lviv State University of Life Safety
Verified email at ldubgd.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Професійно-прикладна фізична підготовка курсантів вищих навчальних закладів МНС України
ЮМ Антошків, АМ Ковальчук
Л., ЛДУ БЖД, 2008
202008
Художній простір як засіб психологізму (на матеріалі «кримінальної прози» І. Франка)
А Ковальчук
Слово і час, 73-77, 2001
172001
Модифікація алгоритму RSA для деяких класів зображень
ЮМ Рашкевич, ДД Пелешко, АМ Ковальчук, МЗ Пелешко
Технічні вісті.–2008.–Вип 1 (27), 2, 2008
112008
Тренажер для удосконалення майстерності стрільців у швидкісних стрілецьких вправах. Міністерство освіти і науки України: Державний департамент інтелектуальної власності …
ВТ Пятков, АМ Ковальчук, ММ Козяр, БА Виноградський, ...
Бюл, 2001
82001
Тренажерна модель стрілецьких вправ у підрозділах МВС України
АМ Ковальчук
82000
Формування елементів техніки гри у волейбол з використанням спеціальних тренажерних пристроїв у фізичному вихованні студенток
АА Ковальчук
Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту, 2017
72017
Основи влучної стрільби: навч. посіб.
М Козяр, Б Виноградський, А Ковальчук
72008
Состояние муниципальной системы теплоснабжения и способы его улучшения
А Ковальчук
Ростов-на-Дону, 2006
62006
Оптимізація професійно-стрілецької підготовки особового складу підрозділів органів внутрішніх справ України
АМ Ковальчук
Львів. держ. ін-т фіз. культури.-Львів, 2001
62001
Особливості тренування студентів-волейболістів із різною фізичною підготовкою
А Вольчинський, А Ковальчук
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2015
52015
Оптимізація режимів електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії з використанням SMART Grid технологій
ПД Лежнюк, ВВ Кулик, ОА Ковальчук, ІВ Котилко, АА Ковальчук, ...
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені …, 2014
52014
Формування понятійно-термінологічного апарату релігійного туризму і паломництва
А Ковальчук
Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини, 86-92, 2012
52012
Хостели, як оптимальний спосіб організації туризму для молоді: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні
А Ковальчук
Укр. Київ. ін-ту бізнесу і технологій, 102-104, 2010
52010
Афінні перетворення в модифікаціях алгоритму RSA шифрування зображень
ЮМ Рашкевич, АМ Ковальчук, ДД Пелешко
Автоматика, Автоматизація, Електротехнічні комплекси та системи, 24, 2009
52009
Релігійний туризм в Україні: проблеми і перспективи розвитку
А Ковальчук
Україна та глобальні процеси: географічний вимір: Збірник наук. праць: У …, 2000
52000
Підвищення стійкості системи RSA при шифруванні зображень
А Ковальчук
Технічні вісті, 70-71, 2009
42009
Комп’ютерно-вимірювальний комплекс хронометрування техніко-тактичних дій стрільців у швидкісних стрілецьких вправах
БА Виноградський, АМ Ковальчук
Харків: ХХПІ, 2001
42001
Внутрішня картина здоров’я у підлітків і юнаків, які входять до „групи ризику‖
АМ Ковальчук, АМ Ковальчук
АМ Ковальчук, 0
4
Інституційні можливості розвитку агробізнесу в умовах реалізації угоди про асоціацію між Україною та ЄС
ОД Ковальчук
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula. Warszawa, 2, 2016
32016
Динаміка фізичної працездатності волейболісток та її взаємозв’язок із фізичною підготовленістю в процесі річного тренувального циклу
АА Ковальчук, ОC Куц
Physical education, sport and health culture in modern society, 242-244, 2015
32015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20