Марина Анатоліївна Ожередова; Марина Анатольевна Ожередова; Maryna Ozheredova
Марина Анатоліївна Ожередова; Марина Анатольевна Ожередова; Maryna Ozheredova
Volodymyr Dahl East Ukrainian Nationat University; СНУ ім. В. Даля
Verified email at snu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Установка обезвреживания никельсодержащих промывных вод
МА Ожередова, АВ Суворин, АД Тюльпинов
Экотехнологии и ресурсосбережение.-Київ: Інститут газу НАН України, 72-74, 2006
132006
Отработанные катализаторы и гальванические отходы как сырье глазури строительной и сантехнической керамики
МА Ожередова, АВ Суворин
Тезисы докладов Всероссийской научно-практической конференции" Оптимизация …, 2003
112003
Осаждение никеля из отработанных электролитов электрохимического никелирования
МА Ожередова, АВ Суворин
Вопросы химии и химической технологии.–Днепропетровск: УГХТУ, 207-211, 2005
62005
Вплив надлишку осаджувача на очищення Cr6+ вмісних стічних вод промислових підприємств
ММ Шорохов, ОВ Суворін, ВВ Казаков, МА Ожередова
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2018
32018
Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища
ГІ Гринь, ВІ Мохонько, ОВ Суворін, ПВ Кузнєцов, СО Гринь, ...
22019
Исследование кинетики осаждения катионов никеля (II) из отработанных растворов
МА Ожередова, АВ Суворин, АД Доценко
НТУ" ХПИ", 2008
22008
«Реагентне очищення Cr(VI)- вмисних промивних вод. Вплив дозування Са(ОН)2 та Ва(ОН)2 на ступінь очищення
ОВ Суворін, МА Ожередова, ОМ Близнюк, ММ Шорохов, ЄІ Зубцов, ...
Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 112-117, 2020
2020
Дослідження впливу технологічних параметрів на процес хімічного осадження основних солей хрому (VI) з відпрацьованих хром (VI) вмісних розчинів/Сучасні виклики і актуальні …
ММ Шорохов, ОВ Суворін, МА Ожередова
Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва, 145, 2020
2020
Вплив температури та інтенсивності перемішування на технічні характеристики хімічно утворюваної суспензії PbCrO4
ММ Шорохов, ОВ Суворін, МА Ожередова
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
2020
The non-sodium nickel hydroxycarbonate for nanosized catalysts
O Korchuganova, E Tantsiura, M Ozheredova, I Afonina
Chemistry & chemical technology 14 (1), 7-13, 2020
2020
Вплив додавання затравочних кристалів ВаCrО4 та наявності ацетат-іонів на залишкову концентрацію Cr (IV) в очищених розчинах
ММ Шорохов, МА Ожередова, ОВ Суворін, РГ Заіка, АД Доценко
ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля …, 2019
2019
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДОЗУВАННЯ Са (ОН) 2 ТА Ва (ОН) 2 НА СТУПІНЬ ОЧИЩЕННЯ Cr (VI)-ВМИСНИХ ПРОМИВНИХ ВОД
ММ Шорохов, ОВ Суворін, МА Ожередова
BBK 91, 204, 2019
2019
Спосіб сумісної утилізації відпрацьованих промивних вод, що містять сполуки шестивалентного хрому, та лужних стічних вод содового виробництва
ММ Шорохов, ОВ Суворін, МА Ожередова, ЄІ Зубцов, ЛВ Барабарук, ...
2019
ВИСОКОЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ЗНЕШКОДЖЕННЯ Cr (VI)-ВМІСНИХ ПРОМИВНИХ ВОД ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ
ОВ Суворін, ММ Шорохов, МА Ожередова, ЄІ Зубцов
Вісник Черкаського державного технологічного університету, 88-95, 2019
2019
Технологія зв’язаного нітрогену. Синтез і відновлення оксиду динітрогену
ВГ Созонтов, ГІ Гринь, ОМ Близнюк, МВ Кошовець, АС Савенков, ...
2019
Mathematical modeling of the equilibrium between nitrogen(II) and (IV) oxides in the combined process of metals extraction from the spent catalysts
AV Suvorin, AS Savenkov, AS . Shmelev, ON Bliznjuk, MA Ozheredova, ...
Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 205-212, 2019
2019
Вплив типу осаджувача на ефективність очищення Cr6+- вмісних стічних вод промислових підприємств
ОМА Шорохов М.М., Казаков В.В., Суворін О.В.
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 109-113, 2018
2018
Характеристика розподілу токсичних ванадійвмісних промислових відходів та методика їх дослідження
ОМА Суворін О.В., Грінь С.І., Кузнєцов П.В.
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 58-62, 2017
2017
Усовершенствование узла очистки и фильтрации раствора нитрата никеля в технологической схеме утилизации отработанных катализаторов
АВ Суворин, МА Ожередова, АД Доценко, ОВ Суворін
вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017
2017
Термодинамические расчеты реакций, протекающих при получении растворов N2O3–N2O4
ВИ Созонтов, АВ Суворин, ВВ Казаков, ВН Кошовец, МА Ожередова, ...
Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20