Follow
Марина Анатоліївна Ожередова; Марина Анатольевна Ожередова; Maryna Ozheredova
Марина Анатоліївна Ожередова; Марина Анатольевна Ожередова; Maryna Ozheredova
Volodymyr Dahl East Ukrainian Nationat University; СНУ ім. В. Даля
Verified email at snu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Towards development IoT-based water quality monitoring system
I Skarga-Bandurova, Y Krytska, M Shorokhov, O Suvorin, L Barbaruk, ...
2019 7th International Conference on Future Internet of Things and Cloud …, 2019
142019
Установка обезвреживания никельсодержащих промывных вод
МА Ожередова, АВ Суворин, АД Тюльпинов
Экотехнологии и ресурсосбережение.-Київ: Інститут газу НАН України, 72-74, 2006
132006
Отработанные катализаторы и гальванические отходы как сырье глазури строительной и сантехнической керамики
МА Ожередова, АВ Суворин
Тезисы докладов Всероссийской научно-практической конференции" Оптимизация …, 2003
112003
Purification of Cr (VI)-containing wastewater by chemical precipitation: Test results of an experimental-industrial installation
AV Suvorin, MN Shorokhov, MA Ozheredova, ON Bliznjuk, ...
Український державний хіміко-технологічний університет, 2021
72021
Осаждение никеля из отработанных электролитов электрохимического никелирования
МА Ожередова, АВ Суворин
Вопросы химии и химической технологии.–Днепропетровск: УГХТУ, 207-211, 2005
62005
Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища
ГІ Гринь, ВІ Мохонько, ОВ Суворін, ПВ Кузнєцов, СО Гринь, ...
42019
Дослідження впливу технологічних параметрів на процес хімічного осадження основних солей хрому (VI) з відпрацьованих хром (VI) вмісних розчинів/Сучасні виклики і актуальні …
ММ Шорохов, ОВ Суворін, МА Ожередова
Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва …, 2020
32020
Вплив надлишку осаджувача на очищення Cr6+ вмісних стічних вод промислових підприємств
ММ Шорохов, ОВ Суворін, ВВ Казаков, МА Ожередова
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2018
32018
The non-sodium nickel hydroxycarbonate for nanosized catalysts
O Korchuganova, E Tantsiura, M Ozheredova, I Afonina
Chemistry & chemical technology 14 (1), 7-13, 2020
22020
Исследование кинетики осаждения катионов никеля (II) из отработанных растворов
МА Ожередова, АВ Суворин, АД Доценко
НТУ" ХПИ", 2008
22008
«Реагентне очищення Cr(VI)- вмисних промивних вод. Вплив дозування Са(ОН)2 та Ва(ОН)2 на ступінь очищення
ОВ Суворін, МА Ожередова, ОМ Близнюк, ММ Шорохов, ЄІ Зубцов, ...
Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 112-117, 2020
12020
Вплив температури та інтенсивності перемішування на технічні характеристики хімічно утворюваної суспензії PbCrO4
ММ Шорохов, ОВ Суворін, МА Ожередова
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
12020
Вплив додавання затравочних кристалів ВаCrО4 та наявності ацетат-іонів на залишкову концентрацію Cr (IV) в очищених розчинах
ММ Шорохов, МА Ожередова, ОВ Суворін, РГ Заіка, АД Доценко
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2019
12019
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДОЗУВАННЯ Са (ОН) 2 ТА Ва (ОН) 2 НА СТУПІНЬ ОЧИЩЕННЯ Cr (VI)-ВМИСНИХ ПРОМИВНИХ ВОД
ММ Шорохов, ОВ Суворін, МА Ожередова
BBK 91, 204, 2019
12019
Високоефективна технологія знешкодження Cr (VI)-вмісних промивних вод електрохімічних виробництв
ОВ Суворін, ММ Шорохов, МА Ожередова, ЄІ Зубцов
Вісник Черкаського державного технологічного університету, 88-95, 2019
12019
Характеристика розподілу токсичних ванадійвмісних промислових відходів та методика їх дослідження
ОМА Суворін О.В., Грінь С.І., Кузнєцов П.В.
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 58-62, 2017
1*2017
Исследование процесса осаждения карбоната кальция
МВ Гречишкин, МА Ожередова
Технол. ін-т Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2015
12015
Реагентне очищення промивних вод гальванічних виробництв
МА Ожередова, ІВ Кравченко, ЄІ Зубцов
Інноваційні технології для промисловості, 2023
2023
Тексти лекцій з дисципліни «Ландшафтна екологія»(для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 101 «Екологія»)
МА Ожередова
СНУ ім. В. Даля, 2023
2023
Сучасні технології в науці та освіті
ГВ Балковська, ВМ Барбарук, ЛВ Барбарук, ТО Білобородова, ...
вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20