Олег Сорочак
Олег Сорочак
кафедра менеджменту організацій, Національний університет "Львівська політехніка"
Verified email at lpnu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Методика позиціювання машинобудівних підприємств у матриці нематеріальні активи-інноваційна активність
РО Мірошник, ОЗ Сорочак
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 101–117-101–117, 2010
18*2010
Risk evaluation of the reengineering projects: A case study analysis
N Shpak, O Sorochak, M Hvozd, W Sroka
Scientific Annals of Economics and Business 65 (2), 215-226, 2018
162018
Статистика підприємств: Навчальний посібник/За ред. СО Матковського
СО Матковський, ОС Гринькевич, ОЗ Сорочак, ЛІ Гальків, ...
Львів: Світ, 275-279, 2007
16*2007
Застосування теорії нечітких множин у рейтинговій оцінці конкурентоспроможності ВНЗ
ОС Гринькевич, ОЗ Сорочак
13*2011
Competitiveness of higher education system as a sector of economy: conceptual model of analysis with application to Ukraine
O Hrynkevych, O Sorochak, O Panukhnyk, N Popadynets, R Bilyk, ...
International Conference on Intelligent Human Systems Integration, 439-445, 2020
112020
Statystyka [Statistics]
SO Matkovs' kyj, LI Hal'kiv, OS Hryn'kevych, OZ Sorochak
L'viv:«Novyj Svit-2000»[in Ukrainian], 2009
7*2009
Статистика підприємств: навч. пос./За ред. СО Матковського.–2-ге вид., переробл. і доповн
СО Матковський, ОС Гринькевич, ОЗ Сорочак, ЛІ Гальків, ...
К.: Алерта, 2013
6*2013
Матрична модель вибору інноваційно-інвестиційної стратегії промислових підприємств.
КСА Сорочак О. З.
Детермінанти соціально- економічного розвитку України в умовах …, 2018
3*2018
Metodyka otsinyuvannya efektyvnosti biznes-protsesiv pryladobudivnykh pidpryyemstv ta vyboru vidpovidnoho vydu yikh reinzhynirynhu [Methodology of assessment of business …
OZ Sorochak, MY Gvozd
Economic space, 210-224, 2015
3*2015
The Model for Selection of Innovation and Investment Strategy of Machine-Building Enterprises: Practical Aspect
O Sorochak, S Kvak, M Gvozd
Sumy State University, 2020
22020
Статистична типологія та аналіз діяльності закладів санаторно-курортної сфери
Л Гальків, О Сорочак
Ефективна економіка (електронне фахове видання), 2017
22017
Бізнес-статистика
СО Матковський, ОС Гринькевич, МЛ Вдовин, ОМ Вільчинська, ...
22016
Пути повышения точности плоскопаралельной обработки деталей на вибродоводочных станках
ВА Повидайло, ОЗ Сорочак
Вибрации в технике и технологиях, 3, 1986
21986
METHODICAL APPROACHES TO DISTRIBUTION OF RESOURCES OF AN ENERGY SUPPLYING COMPANY TO REDUCE OPERATIONAL LOSSES.
NI Chukhrai, OZ Sorochak, IV Bokhonko
Scientific Bulletin of National Mining University, 2019
12019
Звіт про науково-дослідну роботу «Інноваційний розвиток підприємства на засадах процесного та соціально-компетентного корпоративного управління»
ОМ Полінкевич, ЛГ Ліпич, ОВ Макара, ОЄ Кузмін, ВП Лещук, ...
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2018
2018
Моделювання зношування поверхні заготівки в процесі її доводки на вібраційному верстаті з коловими траєкторіями коливань притирiв для підвищення якості і точності обробки …
ОЗ Сорочак
КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ, 43-45, 2017
2017
Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним розвитком підприємницьких систем
ОМ Полінкевич, ОМ Зеленко, ОВ Макара, ЛО Ющишина, ОЄ Кузьмін, ...
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2017
2017
Підходи до оцінювання порівняльної ефективності альтернативних варіантів технологічних бізнес-процесів приладобудівних підприємств, одержаних у результаті реінжинірингу
ОЗ Сорочак, МЯ Гвоздь
Сумський державний університет, 2017
2017
Інноваційний підхід до розробки модульних процесів і обладнання в складальному виробництві
НС Григор’єва, ОЗ Сорочак
Видавництво Львівської політехніки, 2014
2014
Методи кількісного аналізу та управління проектними ризиками
ОЗ Сорочак, РВ Олійник
Видавництво Львівської політехніки, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20