Павлов Ярослав Володимирович,Павлов Ярослав Владимирович, Pavlov Yaroslav Volodimirovich
Павлов Ярослав Володимирович,Павлов Ярослав Владимирович, Pavlov Yaroslav Volodimirovich
Национальная академия Национальной гвардии Украины, старший научный сотрудник
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток готовності до миротворчої діяльності офіцерів МВС України в системі післядипломної освіти
ЯВ Павлов
Національна академия Національної гвардії України, 2016
52016
Комунікативні моделі запобігання та усунення міжкультурних конфліктів в діяльності сил охорони правопорядку
ЯВ Павлов
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 79-82, 2011
22011
ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ РОЗВИТКУ ГОТОВНОСТІ ОФІЦЕРІВ ДО МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЯВ Павлов
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016
12016
Формирование у граждан готовности к военной службе и к выполнению служебно-боевых задач в условиях глобализации
М Медвидь, В Демянишин, Е Яковенко, Я Павлов
Научный журнал Власть и общество (История, Теория, Практика), 48, 2014
12014
Обґрунтування необхідності підготовки консультантів з питань міжкультурної комунікації та удосконалення системи професійної підготовки військових формувань
ММ Медвідь, ЯВ Павлов
Теорія та методика навчання та виховання, 70-79, 2013
12013
Обґрунтування необхідності підготовки консультантів з питань міжкультурної комунікації та удосконалення системи професійної підготовки військових формувань
ММ Медвідь, ЯВ Павлов
Теорія та методика навчання та виховання, 70-79, 2013
12013
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ГОТОВНОСТІ ОФІЦЕРІВ ДО УПРАВЛІННЯ ЇХ ПІДРОЗДІЛАМИ В УМОВАХ СУМІСНОГО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З ПІДРОЗДІЛАМИ КРАЇН-ПАРТНЕРІВ УКРАЇНИ
ММ МЕДВІДЬ, ЯВ ПАВЛОВ, ЮІ МЕДВІДЬ, НЮ ТРОБЮК, ...
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2018
2018
Професійна підготовка майбутніх офіцерів військових формувань в Україні за міжнародними стандартами: погляд на проблему
ЯВ Павлов
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2017
2017
Актуальні питання освіти і науки: зб. наук. ст., матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 листоп. 2016 р.
ВІ Аксьонова, ОІ Скловська, ІЗ Скловський, МІ Алексєєва, ОМ Білик, ...
ХОГОКЗ/KRPOCH Publishing, 2016
2016
ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ТА УМОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УСПІШНОЇ МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
М Медвідь, Я Павлов
Військова освіта 33 (1), 185-194, 2016
2016
Збройні Сили України та Німеччини (німецька мова для курсантів 3-го року навчання)
ЯВ Павлов, ВІ Конаржевська, ОС Дорофеева
Національна академія Національної гвардії України, 2016
2016
Подход к определению компетенций и условий для формирования соответствующих компетентностей успешной миротворческой деятельности
ЯВ Павлов
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe, 64-70, 2016
2016
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ПРАВООХОРОНЦЯ ДО МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЯВ Павлов
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2016
2016
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ КОНФЛІКТІВ МІЖ ПРАВООХОРОНЦЯМИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ
ММ Медвідь, ЯВ Павлов
2016
Обґрунтування етапів мовної підготовки у формуванні готовності офіцера до миротворчої діяльності
ЯВ Павлов
Методологія сучасних наукових досліджень, 74–75, 2013
2013
Удосконалення механізмів державного врегулювання міжкультурних конфліктів
ММ Медвідь, ЯВ Павлов
Ринок праці та зайнятість населення, 45-48, 2013
2013
Шляхи вдосконалювання заходів державного регулюваннящодо запобігання та ліквідації конфліктів між правоохоронцями, які беруть участь у міжнародних миротворчих операціях
М Медвідь, Я Павлов
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2012
2012
Зміст компетенції правоохоронців у питаннях запобігання міжкультурним конфліктам
ЯВ Павлов
Мовна підготовка працівників ОВС до проведення фінальної частини Євро-2012 в …, 2011
2011
Запобігання міжкультурним конфліктам як засіб створення позитивного іміджу внутрішніх військ
ЯВ Павлов
Формування корпоративного іміджу сил охорони правопорядку як чинника …, 2011
2011
Аспекти аналізу міжкультурних конфліктів під кутом зору діяльності охорони правопорядку
Я Павлов
Проблеми галузевої комунікації та перекладу, 26-27, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20